Tim s Nhn dang San phm (PID) cho cac SP cua Microsoft

htr cho SP cua Microsoft, chung ti cn ID SP. oc bit ni ban co th tim PID cho Windows, Office, TC va CC NPT cua Microsoft.

Xac inh vi tri S Nhn dang San phm (PID) cua ban

phin ban 32 bit phin ban 64 bitPhin ban Windows hin tai cua banSan phm b sungDong san phmXac inh vi tri cua nhn dang san phm (PID) cho HH Windows cua ban bn di. i vi cac san phm b sung, hay chon mt trong cac danh muc bn di:Xac inh vi tri cua nhn dang san phm (PID) cho san phm cua ban bng cach chon dong san phm phu hp bn di:

Xac inh vi tri cua nhn dang san phm (PID) cho san phm cua ban bng cach chon dong san phm phu hp bn di:

Tt ca San phm Video m thanh

 1. Khi ng chng trinh.
 2. Trn thanh menu, bm Tr giup, ri bm Gii thiu v Microsoft tn san phm.
 3. ID San phm (PID) nm trong phn San phm nay c cp phep cho.

Microsoft Team Foundation Server 2010/2012/2013

 1. Bang iu khin Quan tri Microsoft Team Foundation Server 2010/2012/2013 trn may Application Tier.
 2. Cy iu hng bn trai, bm vao nut cao nht.
 3. ID San phm (PID) c hin thi trong phn chi tit bn phai.

Hu ht cac san phm Cng cu danh cho Nha phat trin khac

 1. Khi ng chng trinh.
 2. Trn thanh menu, bm Tr giup, ri bm Gii thiu v Microsoft tn san phm.
 3. ID San phm (PID) nm trong phn San phm nay c cp phep cho.

Phn cng

Ban co th tim thy ID San phm (PID) cho thit bi phn cng mt trong nhng vi tri sau:

 • ay cua thit bi
 • Trn nhan trn dy in
 • Trn nhan canh bn cua khoang pin

Internet Explorer 11

Man hinh Bt u

 1. Khi ng Internet Explorer 11.
 2. Truy cp Cai t trong phn la chon nut.
 3. Cam ng: Trt vao t canh phai cua man hinh
  Ban phim: Nhn Phim Windows + C
  Chut: Di chuyn con tro chut vao goc phia trn bn phai hoc phia di bn phai cua man hinh
 4. Trong menu cai t, bm vao Gii thiu.
 5. ID San phm (PID) la s gm 20 ch s bn canh ID San phm.

Man hinh May ban

 1. Khi ng Internet Explorer 11.
 2. Truy cp thanh menu (nu thanh nay khng hin thi, nhn phim Alt).
 3. Trn thanh menu, bm Tr giup, ri bm Gii thiu v Internet Explorer.
 4. ID San phm (PID) bn canh ID San phm.

Internet Explorer 10

Man hinh Bt u

 1. Khi ng Internet Explorer 10.
 2. Truy cp Cai t trong phn la chon nut.
 3. Cam ng: Trt vao t canh phai cua man hinh
  Ban phim: Nhn Phim Windows + C
  Chut: Di chuyn con tro chut vao goc phia trn bn phai hoc phia di bn phai cua man hinh
 4. Trong menu cai t, bm vao Gii thiu.
 5. ID San phm (PID) la s gm 20 ch s bn canh ID San phm.

Man hinh May ban

 1. Khi ng Internet Explorer 10.
 2. Truy cp thanh menu (nu thanh nay khng hin thi, nhn phim Alt).
 3. Trn thanh menu, bm Tr giup, ri bm Gii thiu v Internet Explorer.
 4. ID San phm (PID) bn canh ID San phm.

Internet Explorer 9

 1. Khi ng Internet Explorer 9.
 2. Truy cp thanh menu (nu thanh nay khng hin thi, nhn phim Alt)
 3. Trn thanh menu, bm Tr giup, ri bm Gii thiu v Internet Explorer.
 4. ID San phm (PID) bn canh ID San phm.

Phin ban trc cua Internet Explorer

 1. Khi ng chng trinh.
 2. Trn thanh menu, bm Tr giup, ri bm Gii thiu v Microsoft tn san phm.
 3. ID San phm (PID) nm trong phn San phm nay c cp phep cho.

San phm Office 2013 va Office 365

 1. Khi ng ng dung Office
 2. Bm vao Tp trn Thanh Menu
 3. Bm Tai khoan
 4. Chuyn n phn Thng tin San phm va bm nut Gii thiu
 5. ID San phm gm 20 ch s nm trn cung cua ca s Gii thiu

Cac san phm Office 2010

 1. Khi ng ng dung lin quan.
 2. Bm vao Tp trn Thanh Menu
 3. Bm vao Tr giup t Danh sach menu
 4. PID nm Canh bn phai cua man hinh

Cac san phm Office 2007

 1. M ng dung lin quan.
 2. Chon Tr giup
 3. Chon Gii thiu v Microsoft Office
 1. Khi ng ng dung
 2. Bm vao Nut Microsoft Office
 3. Bm Tuy chon
 4. Bm Tai nguyn
 5. Bm Gii thiu

Cac san phm Office XP & 2003

 1. M ng dung lin quan.
 2. Chon Tr giup
 3. Chon Gii thiu v Microsoft Office

Cac san phm Office Mac

 1. Bm vao Biu tng Apple
 2. Bm vao Gii thiu v 'tn San phm'

Tt ca cac san phm Anh va Xut ban

 1. Khi ng chng trinh.
 2. Trn thanh menu, bm Tr giup, ri bm Gii thiu v Microsoft tn san phm.
 3. ID San phm (PID) nm trong phn San phm nay c cp phep cho.

Tt ca cac san phm Tham khao va Giao duc

 1. Khi ng chng trinh.
 2. Trn thanh menu, bm Tr giup, ri bm Gii thiu v Microsoft tn san phm.
 3. ID San phm (PID) nm trong phn San phm nay c cp phep cho.

Tt ca San phm May chu

 1. Khi ng chng trinh.
 2. Trn thanh menu, bm Tr giup, ri bm Gii thiu v Microsoft tn san phm.
 3. ID San phm (PID) nm trong phn San phm nay c cp phep cho.

Windows 8/8.1

Ch man hinh Bt u

 1. Nhn phim Windows va phim Tam dng cung luc.
 2. Bn di phn Kich hoat Windows cua trang nay, ID San phm (PID) la s gm 20 ch s bn canh ID San phm.

Ch May ban

 1. i ti man hinh may ban.
 2. Truy cp Cai t trong phn la chon nut:
  Cam ng: Trt vao t canh phai cua man hinh
  Ban phim: Nhn Phim Windows + C
  Chut: Di chuyn con tro chut vao goc phia trn bn phai hoc phia di bn phai cua man hinh
 3. Trong Menu Cai t, bm vao "Thng tin PC".
 4. Bn di phn Kich hoat Windows cua trang nay, ID San phm (PID) la s gm 20 ch s bn canh ID San phm.

Windows 7

 1. Nhn phim Windows va phim Tam dng cung luc.
 2. Bn di phn Kich hoat Windows cua trang nay, ID San phm (PID) la s gm 20 ch s bn canh ID San phm.
 1. Bm Bt u ri bm Pa-nen iu khin.
 2. Trong Man hinh Danh muc, bm H thng va Bao mt, ri bm H thng. Trong Man hinh Truyn thng, bm up vao H thng.
 3. Bn di phn Kich hoat Windows cua trang nay, ID San phm (PID) la s gm 20 ch s bn canh ID San phm.

Windows Vista

 1. Bm Bt u ri bm Pa-nen iu khin.
 2. Trong Man hinh Danh muc, bm H thng va Bao tri, ri bm H thng. Trong Man hinh Truyn thng, bm up vao H thng.
 3. Bn di phn Kich hoat Windows cua trang nay, ID San phm (PID) la s gm 20 ch s bn canh ID San phm.

Windows XP

 1. Bm Bt u ri bm Pa-nen iu khin.
 2. Trong Man hinh Danh muc, bm Hiu sut va Bao tri, ri bm H thng. Trong Man hinh Truyn thng, bm up vao H thng.
 3. Trn tab Chung, ID San phm (PID) nm di c ng ky cho.

Dungeon Siege 1.0

 1. a CD tro chi vao.
 2. S PID se c lit k bn trai cua man hinh. Hoc khi ng tro chi, ri bm vao Gii thiu trn menu chinh.

Magic School Bus: Animals for Windows

 1. Khi ng chng trinh.
 2. Nhn ALT+SHIFT+A hin thi PID.

Magic School Bus: Dinosaurs for Windows and Magic School Bus: Earth for Windows

 1. Khi ng chng trinh.
 2. Nhn CTRL+SHIFT+I hin thi PID.

Magic School Bus: Earth for Macintosh

 1. Khi ng chng trinh.
 2. Nhn COMMAND+SHIFT+I hin thi PID.

MechCommander 2.0

 1. a CD tro chi vao.
 2. Bm Play khi ng chng trinh. Trn menu chinh, bm vao nut ch I ln bn phai cua man hinh.

MechWarrior Black Knight, MechWarrior 4 Vengeance, MechWarrior 4 'Mech Pak

 1. a CD tro chi vao.
 2. S PID se c lit k bn di cua man hinh chinh.

Midtown Madness

 1. Khi ng chng trinh.
 2. Trn menu Options, bm About Midtown Madness.

Train Simulator 1.0

 1. Bm Bt u trn thanh tac vu cua may tinh.
 2. Tro ti Tt ca cac chng trinh, tro ti Tro chi, ri bm Train Simulator.
 3. Chon Train Simulator Troubleshooter.
 4. Trong trinh khc phuc s c, bm vao nut Troubleshooting.
 5. S ID San phm (PID) se c hin thi di cung cua man hinh Khc phuc s c.

Pandora's Box

 1. Khi ng chng trinh.
 2. Trn man hinh chinh, bm vao mui tn goc phia trn bn phai.
 3. Bm Tuy chon, ri bm vao Gii thiu.

Tt ca San phm Tro chi Khac

 1. Khi ng chng trinh.
 2. Trn thanh menu, bm Tr giup, ri bm Gii thiu v Microsoft tn san phm.
 3. ID San phm (PID) nm trong phn San phm nay c cp phep cho.

Nhn dang san phm OEM

Nhn dang san phm OEM

Nu cac ch cai OEM c bao gm trong s nhn dang san phm thi san phm cua ban i kem vi may tinh. Nu khng, san phm cua ban a c mua ring. Nu san phm cua ban i kem vi may tinh thi nha san xut may tinh cua ban a inh cu hinh phn cng va phn mm may tinh va ho la ngun lc chinh lin h khi ban cn bt ky h tr ky thut nao.

Nha san xut may tinh vi thng tin lin h (EN)

PID va Khoa san phm

PID va Khoa san phm

PID c tao sau khi san phm c cai t thanh cng. PID c Dich vu Khach hang cua Microsoft s dung giup nhn dang san phm khi khach hang yu cu h tr cua Microsoft. Khoa san phm la kt hp duy nht gia cac s va ch cai c s dung trong qua trinh cai t phn mm Microsoft "m khoa" hoc m san phm. Nu ban khng nhp khoa san phm khi c nhc trong qua trinh cai t, san phm co th khng m cho ti khi ban nhp khoa san phm.

Duy?t l?i l?n sau cng : 23 Thang Ba 2015