ข้อมูลสำหรับติดต่อของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

คำถามที่ถามบ่อยสำหรับ OEM

OEM คือคำที่ย่อมาจาก Original Equipment Manufacturer หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม OEM ได้แก่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ของตนเอง OEM ของคอมพิวเตอร์ที่พบบ่อยได้แก่ Hewlett-Packard (HP), Dell, Lenovo, Acer และ Toshiba

ผลิตภัณฑ์ OEM ของ Microsoft คือผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์หรือในกรณีที่เป็นซอฟต์แวร์ จะติดตั้งบนคอมพิวเตอร์โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจรวมถึงผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการของคุณ (เช่น Windows 7) และ Office (เช่น Office 2010)

คุณได้รับผลิตภัณฑ์นี้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นแบบติดตั้งล่วงหน้า (ในกรณีที่เป็นซอฟต์แวร์) แจกจ่ายมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ หรือได้รับเป็นการปรับรุ่นโดยตรงจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าใช่ เป็นไปได้มากว่าคุณมีผลิตภัณฑ์ OEM สำหรับลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์แบบ OEM แหล่งในการรับการสนับสนุนหลักก็คือผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ให้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft

แต่ถ้าไม่แน่ใจ
ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเป็น OEM หรือไม่ ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อหาคำตอบ หากมีตัวอักษร OEM รวมอยู่ในหมายเลขรหัสผลิตภัณฑ์ แสดงว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ มิฉะนั้น แสดงว่าผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการซื้อแยกต่างหาก

เนื่องจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นผู้กำหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จึงเป็นแหล่งข้อมูลหลักในการติดต่อสำหรับการสนับสนุนด้านเทคนิคที่อาจต้องการ คุณอาจมีสิทธิ์รับการสนับสนุนตามการรับประกันฟรีจาก OEM ของคุณ คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์พร้อมข้อมูลที่อยู่ติดต่อ

ถ้าฉันไม่ต้องการติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ หรือถ้าการรับประกันหมดอายุแล้ว จะทำอย่างไร
อาจมีตัวเลือกการสนับสนุนของ Microsoft ให้กับคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการการสนับสนุน ซึ่งรวมถึง:

ดัชนี OEM

โปรดติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือผู้ขายคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรงเพื่อพิจารณาว่ามีการสนับสนุนให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณในระดับใด

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อที่ติดต่อของผู้ผลิตและผู้ขายคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่ติดต่อของบุคคลที่สามที่มีอยู่ในที่นี้มีให้เพื่อช่วยให้คุณพบการสนับสนุนด้านเทคนิคที่ต้องการ ข้อมูลที่ติดต่อเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่ติดต่อของบุคคลที่สามนี้

รายชื่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และที่อยู่ติดต่อของผู้ขาย:

ผู้ผลิต OEM หมายเลขโทรศัพท์เว็บไซต์การสนับสนุน
Powell Computer Manufacturing Co.,Ltd.+66(02) 541-4114เว็บไซต์เว็บไซต์การสนับสนุน
Supreme Distribution (Thailand) Co.,Ltd.+66(02) 966-1784เว็บไซต์เว็บไซต์การสนับสนุน
IT Distribution+66(02) 203-0009เว็บไซต์เว็บไซต์การสนับสนุน
Ingram Micro (Thailand)+66(02) 638-1888เว็บไซต์เว็บไซต์การสนับสนุน
Synnex (Thailand) Co.,Ltd.+66(02) 553-88888เว็บไซต์เว็บไซต์การสนับสนุน
ตรวจทานล่าสุด : 16 มีนาคม 2558