Kompiuteri? gamintoj? kontaktin? informacija

Da?nai u?duodami klausimai apie O?G

O?G ? tai originaliosios ?rangos gamintojas. O?G yra kompiuteri? gamintojai, ?diegiantys programin? ?rang? savo kompiuteri? sistemose. ?inomi kompiuteri? O?G yra ?Hewlett-Packard? (HP), ?Dell?, ?Lenovo?, ?Acer? ir ?Toshiba?.

?Microsoft? O?G produktai ? tai ?Microsoft? produktai, kuriuos gavote su kompiuteriu, arba, jei kalbama apie programin? ?rang?, produktai, kuriuos kompiuteryje ?dieg? kompiuterio gamintojas. Tai gali b?ti operacin? sistema (pvz., ?Windows 7?) ir ?Office? produktai (pvz., ?Office 2010?).

Kaip ?sigijote savo produkt?? Ar j?s? turimas ?Microsoft? produktas buvo i? anksto ?diegtas (jei kalbama apie programin? ?rang?), platinamas kartu su j?s? kompiuteriu arba ?sigytas tiesiogiai i? kompiuterio gamintojo kaip versijos naujinimas? Jei atsakymas teigiamas, tik?tina, kad turite O?G produkt?. Klientams, turintiems O?G produkt?, pagalbos pirmiausiai reikia kreiptis ? asmeninio kompiuterio gamintoj?, kuris pateik? ?Microsoft? produkt?.

Nesate tikri?
Jei ne?inote, ar naudojate O?G produkt?, tai galite su?inoti atlikdami toliau nurodytus veiksmus. Jei produkto identifikacijos numeryje yra raid?s OEM (lietuvi? k. O?G), tai rei?kia, kad produktas buvo pateiktas su j?s? kompiuteriu. Jei ne, j?s? produktas buvo ?sigytas atskirai.

Kadangi j?s? kompiuterio gamintojas sukonfig?ravo kompiuterio aparat?r? ir programin? ?rang?, ? j? pirmiausiai ir reikia kreiptis, jei prireik? technin?s pagalbos. Galite tur?ti teis? gauti nemokam? pagalb? i? savo O?G garantiniu laikotarpiu. Spustel?kite ?ia, jei norite per?i?r?ti kompiuteri? gamintoj? s?ra?? ir j? kontaktin? informacij?.

K? daryti, jei nenoriu kreiptis ? savo kompiuterio gamintoj? arba baig?si mano garantija?
Atsi?velgiant ? produkt?, galite pasinaudoti ?Microsoft? teikiamomis pagalbos paslaugomis. Galimos pagalbos paslaugos:

 • Internetin?s pagalbos savitarna
  Galite patys ie?koti nemokam? pagalbos i?tekli? ? per?i?r?kite produkt? sprendim? centr? s?ra?? ir pasirinkite atitinkam? produkt?.

 • Nemokama pagalba
  Vartotojai, naudojantys i? anksto ?diegt? ?Microsoft? (O?G) programin? ?rang?, gali naudotis ?Microsoft? nemokamos pagalbos paslaugomis, jei problema yra tiesiogiai susijusi su viena (arba keliomis) toliau pateikt? tem?:

  - Problemos, kylan?ios kompiuteryje ?diegus ?Microsoft Windows Update?
  - Problemos, kylan?ios diegiant ?Windows? pakeitim? paket?

  Jei j?s? problema yra susijusi su viena (arba daugiau) min?t? tem?, pasirinkite savo produkt? i? palaikom? produkt? s?ra?o ir u?registruokite savo atvej?.

 • Mokamos pagalbos paslaugos
  Galite pasinaudoti mokamomis ?Microsoft? pagalbos paslaugomis. Nor?dami su?inoti, kokios pagalbos paslaugos taikomos j?s? produktui, pasirinkite savo produkt? i? palaikom? produkt? s?ra?o

O?G rodykl?

Nor?dami su?inoti, kokio lygio palaikymas teikiamas j?s? produktui, kreipkit?s tiesiogiai ? savo kompiuterio gamintoj? arba tiek?j?.

Toliau pateikiamas kompiuteri? gamintoj? ir tiek?j? kontaktin?s informacijos s?ra?as. Pateikiama tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacija, kad gal?tum?te gauti reikiamos technin?s pagalbos. ?i kontaktin? informacija gali b?ti kei?iama ne?sp?jus. ?Microsoft? neu?tikrina ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

Kompiuteri? gamintoj? ir tiek?j? kontaktin?s informacijos s?ra?as

O?G gamintojas Telefono numerisPagalbos tarnybos svetain?
Komparsa UABSvetain?Pagalbos tarnybos svetain?
Inida UABSvetain?Pagalbos tarnybos svetain?
Kilobaitas UABSvetain?Pagalbos tarnybos svetain?
Skytech UABSvetain?Pagalbos tarnybos svetain?
SonySvetain?Pagalbos tarnybos svetain?

Paskutin? per?i?ra : 2015 m. rugpj??io 27 d.