Dịch máy tại trang hỗ trợ của Microsoft

Dịch vụ cho phép truy vấn hàng ngàn bài viết hỗ trợ và tự động dịch những bài viết đó
cho những khách hàng không hiểu tiếng Anh

Cải thiện bản dịch

"Nên uống hai ly bia hay không, đó là câu hỏi?" Nghe lạ vậy? Hãy giúp chúng tôi cải thiện bản dịch này.

Vì những lý do hiển nhiên, các bài viết Được dịch bằng Máy thường có chất lượng thấp hơn các bài viết được dịch một cách chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, máy đúc rút từ những sửa đổi và thường xuyên cải thiện kết quả của mình.

Microsoft đã giới thiệu một công cụ mới cho phép bất kỳ ai đều có thể đề xuất bản dịch hay hơn về các bài viết Được dịch bằng Máy nhằm  cải thiện chất lượng của Dịch Máy.

Bất kỳ khi nào bạn thấy một bản dịch có chất lượng tồi,
hãy mang đến dịch máy một bài học ngôn ngữ nhanh.

Sử dụng những sửa đổi đơn giản giúp các bài viết hỗ trợ hay hơn cho những người khác!

Di chuột qua văn bản, bấm vào Cải thiện bản dịch

1) Di chuộc qua văn bản,
    bấm "Cải thiện bản dịch"
2) Thay đổi văn bảnt
3) Bấm Gửi

Thay đổi văn bản thành chính xác
Gửi sửa đổi
Cách truy cập vào bảng điều khiển "Cải thiện bản dịch"?

Chỉ cần bấm vào nút gửi để đề xuất sửa đổi của bạn hoặc biểu quyết cho một sửa đổi mà người dùng khác đã cung cấp. Lưu ý: các chuyên gia của Microsoft sẽ đánh giá những sửa đổi đó trước khi chúng được xuất bản

Tìm hiểu thêm về Dịch máy

Thông tin về dịch vụ Dịch Máy


Dịch vụ Dịch Máy được thiết kế cho những người dùng không hiểu tiếng Anh lắm. Đôi khi các bài viết Được dịch bằng Máy có chất lượng thấp hơn các bài viết được con người dịch ra một cách chuyên nghiệp.

Các bài viết Được dịch bằng Máy được nhận dạng bằng biểu tượng .

Công nghệ Dịch Máy cải thiện đáng kể trong những năm gần đây - nhờ những nghiên cứu liên tục về cách thức dịch của máy móc. Công nghệ này vẫn tạo ra các lỗi về ngôn ngữ và kỹ thuật. Giờ đây bạn có thể tham gia vào những nỗ lực nhằm cải thiện bản dịch bằng cách cung cấp dữ liệu được sửa đổi ở ngôn ngữ địa phương.

Làm cách nào để thay đổi tùy chọn ngôn ngữ? >


Hiển thị văn bản tiếng Anh gốc >


Loại trừ các bài viết được dịch bằng Máy khỏi các kết quả tìm kiếm >

Sửa đổi - Câu hỏi thường gặp

Bản dịch được Cải thiện bằng Khuôn khổ Dịch Cộng tác (CTF)


Khuôn khổ Dịch Cộng tác mang đến cho người dùng khả năng sửa các bài viết Được dịch bằng Máy (MT).
Giờ đây mọi người đều có thể đóng góp và cải thiện bản dịch trong Cơ sở Kiến thức mà họ đang đọc chỉ bằng bấm vào nút “Cải thiện Bản dịch”.

Làm cách nào để đề xuất bản dịch hay hơn? >


Cách thức và nội dung cần sửa đổi trong bài viết MT >


Bản dịch được người dùng khác đề xuất >


Duyệt lại lần sau cùng : 01 Tháng Ba 2013