คำถามเกี่ยวกับระยะเวลาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Microsoft Office

รับคำตอบสำหรับคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับระยะเวลาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office (เช่น Outlook, FrontPage, PhotoDraw และ Office Suite)

ในเพจนี้:

Microsoft FrontPage

1. นโยบายระยะเวลาของการสนับสนุนสำหรับ Microsoft FrontPage Server Extensions 98 เป็นอย่างไร

การสนับสนุนทั้งหมดสำหรับ FrontPage Server Extensions 98 สิ้นสุดลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2547

Microsoft Office

1. นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนใหม่ของ Microsoft จะเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าของผลิตภัณฑ์ตระกูล Office อย่างไร

นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ลูกค้าของ Microsoft ทราบข้อมูลการสนับสนุนที่ชัดเจนและคาดหมายได้สำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft นโยบายนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองคำขอของลูกค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ระยะยาว ชัดเจน และสม่ำเสมอ นโยบายนี้จะช่วยให้ลูกค้าและบริษัทคู่ค้าสามารถวางแผนสำหรับความต้องการซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากข้อมูลของระยะเวลาการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ในระยะยาว

2. ผลิตภัณฑ์ Office รุ่นที่มีอยู่จะได้รับผลกระทบจากระยะเวลาการสนับสนุนใหม่อย่างไร

ลูกค้าของเราแสดงความประสงค์กับ Microsoft ว่าต้องการระยะเวลาการสนับสนุนที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย มีการกำหนดเป็นปี ไม่ใช่รุ่นของผลิตภัณฑ์ Microsoft ให้ข้อมูลระยะเวลาการสนับสนุนเป็นรายปีสำหรับรุ่นในอนาคตและสำหรับ Microsoft Office XP, Microsoft Office 2000 และ Microsoft Office 97 ข้อต่อไปนี้จะอธิบายถึงระยะเวลาในการสนับสนุน:

  • Office 97 – ตัวเลือกการสนับสนุนที่มีความช่วยเหลือสำหรับ Office 97 สิ้นสุดลงในวันที่ 16 มกราคม 2548 การสนับสนุนการแก้ไขด่วนหลักสำหรับ Office 97 สิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2544 การสนับสนุนการแก้ไขด่วนเสริมสิ้นสุดลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 การสนับสนุนออนไลน์แบบช่วยเหลือด้วยตนเองจะมีให้เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีหลังจากการสนับสนุนที่มีความช่วยเหลือสิ้นสุดลง

             โปรดทราบว่าการสนับสนุนที่มีความช่วยเหลือทั้งหมดสำหรับ Microsoft Outlook 97 ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 31 มกราคม 2544 และ Outlook 97 มีรุ่นถัดมาคือ Microsoft Outlook 98 ซึ่งการสนับสนุนสิ้นสุดลงตามที่ระบุข้างต้น

  • Office 2000 – Microsoft จะให้การสนับสนุนหลักสำหรับ Office 2000 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 การสนับสนุนเสริมของ Office 2000 จะมีให้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ถึง 14 กรกฎาคม 2552 การสนับสนุนการแก้ไขด่วนจะต้องมี Service Pack ล่าสุดของ Office 2000
  • Office XP – Microsoft จะให้การสนับสนุนหลักสำหรับ Office XP ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2549 การสนับสนุนเสริมของ Office XP จะมีให้ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2549 ถึง 12 กรกฎาคม 2554

โดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์ตระกูล Office รุ่นก่อนหน้าจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การสนับสนุนเดิม ยกเว้นที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ในเอกสารนี้ รุ่นล่าสุดและรุ่นในอนาคตของผลิตภัณฑ์ Microsoft ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสาร คำถามที่ถามบ่อยของระยะเวลาการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ Microsoft

3. ข้อมูลการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ตระกูล Office จะมีให้หลังจากสิ้นสุดการสนับสนุนหลักและการสนับสนุนเสริมหรือไม่

มี ข้อมูลการสนับสนุนแบบช่วยเหลือด้วยตนเองจะมีให้จาก Microsoft เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีหลังจากการสนับสนุนที่มีความช่วยเหลือสิ้นสุดลงสำหรับผลิตภัณฑ์ Office นั้นๆ นอกจากนี้ยังอาจมีตัวเลือกการสนับสนุนอื่นๆ จากบริษัทคู่ค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทคู่ค้า โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ ไดเรกทอรีทรัพยากรของ Microsoft ผู้เชี่ยวชาญอาสาใน กลุ่มสนทนา Office อาจจะสามารถตอบคำถามของคุณได้ ท่านอาจจะได้รับคำตอบจากสมาชิกในชุมชน Office ที่มีความรู้และมีความทุ่มเท หรือจากสมาชิก Microsoft Most Valuable Professional (MVP) ถ้าคุณติดประกาศคำถามในกลุ่มข่าว

4. Microsoft Office 95 ยังมีการสนับสนุนหรือไม่

การสนับสนุนที่มีความช่วยเหลือของ Microsoft ทั้งหมดสำหรับ Office 95 สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2544 สำหรับการสนับสนุนออนไลน์แบบช่วยเหลือด้วยตนเอง โปรดค้นหา ฐานความรู้ของ Microsoft ถ้าคุณต้องการการสนับสนุนแบบมีความช่วยเหลือ คุณสามารถค้นหาผู้เชี่ยวชาญใน กลุ่มสนทนา Office ซึ่งอาจตอบคำถามของคุณได้เกี่ยวกับ Office 95

5. ขณะนี้มีการประกาศนโยบายระยะเวลาของการสนับสนุน จะมีการนำการสนับสนุนการแก้ไขด่วนกลับมาใช้กับ Office 97 หรือไม่

ไม่ การสนับสนุนการแก้ไขด่วนในระยะเสริมสำหรับ Office 97 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 การสนับสนุนที่มีความช่วยเหลือของ Microsoft สิ้นสุดในวันที่ 16 มกราคม 2548 การสนับสนุนออนไลน์แบบช่วยเหลือด้วยตนเองจะมีให้จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2549 ดาวน์โหลดของ Office 97 สำหรับปัญหาด้านความปลอดภัยจะมีให้ผ่านทางช่องทางการสนับสนุนที่มีความช่วยเหลือตามปกติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จนถึง 16 มกราคม 2547 หรือนานกว่านั้นถ้ามีความต้องการ

6. Microsoft จะยังสร้างโปรแกรมแก้ไขด่วนเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Office 97 จนสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือไม่

เพื่อความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ที่มากขึ้น Microsoft ได้แนะนำลูกค้าให้ปรับรุ่นเป็น Office รุ่นล่าสุด และติดตั้ง Service Pack โดยเร็วที่สุด สำหรับลูกค้าที่ยังคงใช้ Office 97 นั้น Microsoft ได้เตรียมหลักเกณฑ์เพื่อช่วยให้การใช้ Office 97 มีความปลอดภัยมากขึ้น (โปรดดูที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft 310365 "คำแนะนำด้านความปลอดภัยของแมโคร Office 97" (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)) ดาวน์โหลด Office 97 สำหรับปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยจะยังมีให้ผ่านทางช่องทางการสนับสนุนที่มีความช่วยเหลือตามปกติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2549 หรือนานกว่านั้นถ้ามีความต้องการ

7. Microsoft Office Solution Accelerators มีการสนับสนุนหรือไม่

Microsoft Office Solution Accelerators (“Accelerators”) นั้นมีให้เป็นตัวอย่างของวิธีที่ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เจาะจง Microsoft ไม่มีการสนับสนุนสำหรับ Accelerators และไม่ได้วางแผนการเผยแพร่รุ่นถัดไปของ Accelerators

Microsoft Outlook

1. นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนใดมีผลกับ Outlook 98 และ Outlook 97

การสนับสนุนที่มีการช่วยเหลือของ Microsoft สำหรับ Outlook 98 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2547 การสนับสนุนที่มีความช่วยเหลือของ Microsoft สำหรับ Outlook 97 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2544 แต่ยังมีตัวเลือกการสนับสนุนมากมายจากบริษัทคู่ค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทคู่ค้า โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ ไดเรกทอรีทรัพยากรของ Microsoft ผู้เชี่ยวชาญอาสาใน กลุ่มสนทนา Office อาจจะสามารถตอบคำถามของคุณได้ ท่านอาจจะได้รับคำตอบจากสมาชิกในชุมชน Office ที่มีความรู้และมีความทุ่มเท หรือจากสมาชิก Microsoft Most Valuable Professional (MVP) ถ้าคุณติดประกาศคำถามในกลุ่มข่าว

Microsoft PhotoDraw

1. PhotoDraw ยังมีการสนับสนุนหรือไม่

PhotoDraw นั้นถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ Office 2000 PhotoDraw จะได้รับการสนับสนุนภายใต้นโยบายเดียวกับชุดโปรแกรม Office 2000 โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Office 2000 ในเอกสารนี้ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระยะเวลาการสนับสนุนของ Microsoft เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ของการสนับสนุนสำหรับ PhotoDraw

ตรวจทานล่าสุด : 15 มกราคม 2558