Manuálna aktualizácia

Úvod

Ak ste počítač nakonfigurovali na automatickú aktualizáciu, aby sa vždy nainštalovali najnovšie aktualizácie zabezpečenia, môže sa niekedy stať, že inštalácia aktualizácie zlyhá. Príčin zlyhania inštalácie aktualizácií môže byť viac. Pomocou informácií uvedených na tejto stránke môžete mnohé z týchto problémov jednoducho sami vyriešiť.

Najčastejšie sa vyskytujúce situácie, kedy sa aktualizácie nepodarí nainštalovať, sú nasledovné:

 1. Používateľ nemá dostatočné povolenia na preberanie a inštaláciu softvéru zo služby Windows Update
  Prihláste sa ako správca

  Na inštaláciu aktualizácií musíte použiť konto používateľa s právami správcu. Ak chcete inštaláciu vykonať ako správca, môžete sa prihlásiť pomocou používateľského mena Administrator (a hesla) alebo pomocou iného konta, o ktorom viete, že má povolenia správcu.

  Skontrolujte povolenia vášho používateľského konta:

  • Kliknite na tlačidlo Štart na paneli úloh systému Windows a vyberte položku Ovládací panel.
  • (Dvakrát) kliknite na položku Používateľské kontá. Zobrazia sa povolenia aktuálneho konta.

 2. Navštívte lokalitu Microsoft Update a znova sa pokúste prevziať a nainštalovať aktualizácie alebo postupujte podľa krokov na kartách. Ak sa tým daný problém neodstráni, pokračujte bodom 2.

 3. Softvér, ktorý ovplyvňuje službu Windows Update
  Niektoré softvérové aplikácie od iných výrobcov môžu zmeniť nastavenia povolení aktuálneho konta. Dočasne vypnite všetok antivírusový softvér, softvér na ochranu pred spyware, akcelerátory preberania a ďalší podobný softvér.

  Navštívte lokalitu Microsoft Update a znova sa pokúste prevziať a nainštalovať aktualizácie. Ak sa tým daný problém neodstráni, pokračujte bodom 3.

 4. Priečinok služby Windows Update je poškodený

  Zastavte služby automatických aktualizácií Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do poľa zadajte príkaz services.msc a kliknite na tlačidlo OK. Otvorí sa tým okno konfigurácie služieb. Vyhľadajte položku Automatic Updates alebo Windows Update, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na príkaz Zastaviť.

  Premenujte priečinok SoftwareDistribution
  Po zastavení služby kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart na paneli úloh systému Windows a vyhľadajte priečinok Windows. V tomto priečinku vyhľadajte priečinok s názvom SoftwareDistribution. Premenujte ho na SoftwareDistributionold.

  Dočasne vypnite softvér, ktorý ovplyvňuje službu Windows Update
  Niektoré softvérové aplikácie od iných výrobcov môžu zmeniť nastavenia povolení aktuálneho konta. Dočasne vypnite všetok antivírusový softvér, softvér na ochranu pred spyware, akcelerátory preberania a ďalší podobný softvér.

  Reštartujte služby automatických aktualizácií
  Po premenovaní priečinka sa vráťte do okna konfigurácie služieb. Znova vyhľadajte položku Automatic Updates alebo Windows Update, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte príkaz Spustiť.

  Navštívte lokalitu Microsoft Update a znova sa pokúste prevziať a nainštalovať aktualizácie.

Krok 1

Krok 1:

 • Prejdite na položku: Štart – Ovládací panel – Zabezpečenie – Windows Update (zobrazí sa podobná obrazovka ako na obrázku 1)
 • Na tejto obrazovke kliknite na prepojenie Zobraziť históriu aktualizácií.
  Zobrazí sa okno (obrázok 2) obsahujúce úplný zoznam aktualizácií. V tomto zozname sú uvedené úspešne aj neúspešne nainštalované aktualizácie.

Obrázok 1

Obrázok 2

Krok 2

Krok 2:

 • Dvakrát kliknite na neúspešne nainštalovanú aktualizáciu. Otvorí sa okno s podrobnejšími informáciami o danej aktualizácii (obrázok 3).
 • Zapíšte si číslo článku KB …… a kliknite na prepojenie na lokalitu http://support.microsoft.com/ 

Obrázok 3

Krok 3

Krok 3:

 • Na stránke rozšíreného vyhľadávania zadajte do poľa pre vyhľadávanie číslo článku databázy KB z predchádzajúceho kroku a spustite vyhľadávanie. Ak sa nezobrazia žiadne výsledky, znamená to, že nie je k dispozícii žiadny preložený článok. Budete musieť vyhľadávať v anglickom obsahu technickej podpory, ako je to znázornené nižšie (obrázok 4).
 • Na stránke výsledkov vyhľadávania sa zobrazí hľadaný článok (obrázok 5).
 • Skontrolujte, či je číslo článku, ktoré ste si zapísali, rovnaké ako číslo článku, ktorým začína popis článku.
 • Kliknutím na prepojenie sa otvorí článok databázy Knowledge Base.

V odseku Príznaky článku databázy Knowledge Base je uvedené, riešenie akého problému článok obsahuje.

Obrázok 4

Obrázok 5

Krok 4

Krok 4:

 • Keď prejdete v článku nižšie, zobrazí sa text v časti Informácie o aktualizácii. Tento odsek obsahuje prepojenia na príslušné produkty v Stredisku pre prevzatie softvéru (obrázok 6).
 • Kliknite na prepojenie, ktoré sa vzťahuje na váš systém.
 • Prejdete tým do Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft.

Obrázok 6

Krok 5

Krok 5:

 • V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft (alebo v jeho anglickej verzii) sa zobrazí stránka so softvérom na prevzatie týkajúcim sa hľadaného čísla článku. Znova skontrolujte, či je číslo článku KB ......, ktoré ste si zapísali, rovnaké ako číslo článku KB ...... na tejto stránke.
 • Ak chcete aktualizáciu prevziať v inom než zobrazenom jazyku, vyberte položku Zmeniť jazyk (obrázok 7). Jazyková verzia preberaného softvéru musí byť rovnaká ako jazyk operačného systému alebo produktu.
 • Kliknite na tlačidlo Pokračovať. Súčasťou procesu preberania môže byť overenie (obrázok 7).
 • Po overení softvéru sa farba obrazovky prevzatia zmení. Súbor teraz môžete prevziať kliknutím na tlačidlo Prevziať (obrázok 8). Ešte raz skontrolujte jazyk súboru, ktorý chcete prevziať.
 • Kliknite na tlačidlo Uložiť (obrázok 9) a uložte súbor do umiestnenia, v ktorom ho neskôr ľahko nájdete, napríklad na pracovnú plochu.

Obrázok 7

Obrázok 8

Obrázok 9

Krok 6

Krok 6:

 • Po dokončení preberania vyhľadajte uložený súbor v umiestnení, do ktorého ste ho uložili. Dvakrát kliknite na súbor, čím sa spustí inštalácia.
 • Po dokončení inštalácie je potrebné reštartovať počítač.

Ak sa inštaláciou softvéru neodstráni daný problém, môžete bezplatne kontaktovať pracovníka technickej podpory (iba v súvislosti s problémami týkajúcimi sa služby Windows Update alebo Microsoft Update).

Posledné hodnotenie : 30. júla 2009