Technická podpora pre Microsoft Office 2007 a 2010

Pomoc s balíkmi Microsoft Office 2007 a 2010, chybové hlásenia a riešenia problémov. Zvýšenie úrovne zabezpečenia inštaláciou balíkov Service Pack.

Možnosti a zdroje technickej podpory

Technickú podporu pre Office získate kliknutím sem. Ďalší obsah získate vybratím niektorej z kategórií uvedených nižšie.

Možnosti svojpomocného riešenia problémov

Pomocník a postupy pre balík Office 2010
Navštívte centrum Pomocník a postupy pre balík Office a zistite, čo všetko vám môže Office poskytnúť.

Získajte najnovší balík Service Pack:
Balík Microsoft Office 2010 Pack Service Pack 1 (SP1) poskytuje najnovšie aktualizácie balíka Office 2010 vrátane vylepšenia stability, výkonu a zabezpečenia.

K dispozícii je balík Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
K dispozícii je balík Office 2007 Service Pack 3 (SP3)

Možnosti svojpomocného riešenia problémov v práci

K dispozícii je nový balík Office Customer Preview (EN)
Navštívte centrum technológií TechCenter pre balík Office na lokalite TechNet, kde nájdete podrobnosti o balíku Office Professional Plus 2013 Preview a službách Office 365 ProPlus Preview.

Profesionáli v oblasti IT: Centrum technológií TechCenter pre balík Office na lokalite TechNet (EN)
Navštívte centrum technológií TechCenter pre balík Office na lokalite TechNet, kde nájdete rozšírené riešenia problémov a usmernenia pre profesionálov v oblasti IT.

Technická podpora pre malé podniky (EN)
Jednoduchá pomoc a riešenie problémov pre malé podniky.

Vývojári: Centrum pre vývojárov balíka Office na lokalite MSDN (EN)
Navštívte centrum pre vývojárov balíka Office na lokalite MSDN, kde nájdete informácie týkajúce sa vývoja tohto balíka.

Zákazníci so štatútom Microsoft Premier Customer: Navštívte lokalitu Microsoft Premier Online (MPO), kde nájdete zdroje informácií o riešení problémov alebo môžete nahlásiť incident online (EN)
Podnikoví zákazníci s kontom Premier môžu navštíviť lokalitu Microsoft Premier Online (MPO) a vyhľadať informácie týkajúce sa riešenia problémov alebo môžu riešiť incident technickej podpory s odborníkom oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Partneri spoločnosti Microsoft: Navštívte sieť Microsoft Partner Network
Partneri spoločnosti Microsoft môžu získať prístup k neobmedzenej technickej podpore online prostredníctvom siete Microsoft Partner Network.

Komunita Microsoft (CZ)
Zadajte otázku alebo hľadajte riešenia na fórach komunity balíka Office.

Profesionáli v oblasti IT: Fóra Microsoft TechNet Office (EN)
Zadajte otázku alebo hľadajte riešenia na fórach Microsoft TechNet Office.

Vývojári: Fóra Microsoft MSDN týkajúce sa vývoja softvéru pre balík Office (EN)
Zadajte otázku alebo hľadajte riešenia na fórach MSDN týkajúcich sa vývoja softvéru pre balík Office.

Možnosti technickej podpory

Získajte pomoc netechnického charakteru alebo pomoc od oddelenia služieb zákazníkom
V prípade všeobecných otázok týkajúcich sa produktov a služieb spoločnosti Microsoft navštívte našu stránku Kontaktujte nás.

Získanie technickej podpory spoločnosti Microsoft
Kliknutím na produkt nižšie sa môžete obrátiť na odborníka oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft. Spýtame sa vás niekoľko otázok, aby sme mohli určiť možnosti technickej podpory. Možnosti technickej podpory môžu zahŕňať e-mail, online formulár alebo telefonickú podporu.

Ak chcete zistiť, akú verziu používate, kliknite na tlačidlo Štart, kliknutím zobrazte možnosť Všetky programy, potom kliknite na priečinok balíka Office a pozrite si verziu, ktorá sa uvádza s názvami programov.

Možnosti technickej podpory v práci

Profesionáli v oblasti IT: Obráťte sa na odborníka oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft a využite svoje predplatné služby TechNet (EN)
Ako odberateľ služieb TechNet Plus máte oprávnenie na poskytnutie podpory pri dvoch (2) doplnkových incidentoch a na zľavu vo výške 20 % z každej ďalšej telefonickej podpory incidentov, ktorú si zakúpite. Ďalšie informácie.

Vývojári: Obráťte sa na odborníka oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft a využite svoje predplatné služby MSDN (EN)
Ako odberateľ služieb MSDN môžete mať v závislosti od predplatenej úrovne oprávnenie na poskytnutie technickej podpory pri štyroch (4) incidentoch. Tieto incidenty technickej podpory je možné využiť na riešenie problémov s prerušením a opravou v inom než produkčnom prostredí a sú rovnocenné incidentom platenej profesionálnej technickej podpory. Incident technickej podpory môžete využiť na hľadanie riešenia problému s produkciou, ak dokážete replikovať tento problém v inom než produkčnom prostredí. Ďalšie informácie.

Zákazníci so štatútom Microsoft Premier Customer: Navštívte lokalitu Microsoft Premier Online (MPO), kde nájdete zdroje informácií o riešení problémov alebo môžete nahlásiť incident online (EN)
Podnikoví zákazníci s kontom Premier môžu navštíviť lokalitu Microsoft Premier Online a vyhľadať informácie týkajúce sa riešenia problémov alebo môžu riešiť incident technickej podpory s odborníkom oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Partneri spoločnosti Microsoft: Získajte prístup k neobmedzenej technickej podpore online prostredníctvom siete Microsoft Partner Network
Partneri spoločnosti Microsoft môžu získať prístup k neobmedzenej technickej podpore online prostredníctvom siete Microsoft Partner Network.

Ďalšie informácie

Používanie balíka Office

Lokalita Microsoft Office Online
Lokalita Microsoft Office Online predstavuje primárny zdroj informácií o balíku Microsoft Office vrátane šablón, postupov, súčastí na prevzatie a ďalších položiek.

Začíname s balíkom Office 2010
Prechádzate zo staršej verzie balíka Office na novšiu? Zistite, čo je nové, alebo ak túto verziu používate prvýkrát, získajte základné informácie.

Začíname s balíkom Office 2007
Oboznámte sa so zmenami v balíku Office 2007 a zistite, čo je nové v tejto staršej verzii.

Školenie k balíku Office
Získajte prehľad o ponúkaných online školeniach.

Aktivácia balíka Office 2010
Získajte informácie o aktivácii programov spoločnosti Microsoft vo verzii 2010.

Skončila vám platnosť skúšobnej verzie balíka Office 2010? Získajte plnú verziu v službe Microsoft Obchod.
Používajte balík Office 2010 aj naďalej a využívajte základné nástroje, ktoré potrebujete na efektívne vypracovanie projektov do práce, školy alebo v domácnosti.

Životný cyklus technickej podpory

Zobrazenie informácií o životnom cykle technickej podpory

Stránka politiky životných cyklov technickej podpory produktov spoločnosti Microsoft
Na stránke politiky životných cyklov technickej podpory sú k dispozícii pokyny pre technickú podporu produktov spoločnosti Microsoft od začiatku po koniec životného cyklu produktu.

Politika životných cyklov pre balík Office

Ak chcete zobraziť informácie o životnom cykle technickej podpory pre určitú verziu balíka Microsoft Office, vyberte v nižšie uvedenej časti príslušný produkt a verziu.

        Office 2010

           Office 2010 (všetky vydania)

        Office 2007

           Office 2007 (všetky vydania)

        Staršie verzie

           Zobraziť register životných cyklov technickej podpory

Posledné hodnotenie : 16. marca 2015