Podpora služby Microsoft Genuine Advantage pre Windows a Office

Informácie o licencovaní a výhodách používania legálneho softvéru Microsoft Windows a Office. Pomoc s aktiváciou a overením kódov produktov Microsoft.

Kľúčové zdroje informácií

Kľúčové zdroje informácií

Čo je program Genuine Advantage?
Zistite, ako program Genuine Advantage funguje.

Ďalšie informácie o programe Genuine Advantage
Najčastejšie otázky týkajúce sa programov Windows Genuine Advantage (WGA) a Office Genuine Advantage (OGA).

Ako zistiť, či je softvér legálny
Zistite, či je médium legálne pomocou porovnania s legálnym médiom.

Produkty, ktoré obsahujú program Genuine Advantage
Zistite, ktoré produkty obsahujú program Genuine Advantage.

Prehlásenie o používaní osobných údajov v programe pre legálny softvér od spoločnosti Microsoft
Pozrite si prehlásenie o používaní osobných údajov v programoch Windows Genuine Advantage a Windows Activation Technologies.

Program Windows Genuine Advantage

Program Windows Genuine Advantage

Aplikácia Microsoft Windows Genuine Advantage Notifications (CZ)
Ďalšie informácie o aplikácii, ktorá vás upozorní v prípade, že vaša kópia systému Windows nie je legálna.

Výhody legálneho systému Windows
Prečítajte si o výhodách používania legálneho softvéru a o exkluzívnych ponukách pre používateľov legálneho systému Windows.

Súprava Windows Genuine Advantage Kit (CZ)
Naučte sa skonvertovať falšovanú kópiu softvéru Windows XP na legálnu kópiu systému Windows XP.

Zdroje informácií na pomoc pri riešení problémov

Získajte odpovede na otázky o legalizácii softvéru vo fóre Microsoft Community

Centrum riešení pre aktiváciu produktov
Získajte informácie o aktivácii produktov, vyhľadajte pomoc a postupy, získajte informácie o nahradení kód Product Key a ďalšie možnosti.

Režim s obmedzenou funkčnosťou a aktivácia produktov v systéme Windows Vista
Popis dvoch typov režimu s obmedzenou funkčnosťou, príčiny obmedzenej funkčnosti a informácie o tom, ktoré možnosti sú k dispozícii, keď je počítač v tomto stave.

Pri preberaní aktualizácií systému Windows sa vyžaduje overenie programom Windows Genuine Advantage (CZ)
Pri požiadavke na preberanie prostredníctvom legálneho systému Windows zo strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft alebo z lokality Windows Update sa vyžaduje overenie programom Windows Genuine Advantage.

Inštalácia programu Windows Internet Explorer 7 a preberanie dostupných aktualizácií (CZ)
Aktualizácia obsahuje zmenu funkcie v prípade, že je overovanie v programe Windows Genuine Advantage (WGA) vypnuté.

Problém s overením kódu Product Key programu Windows Genuine Advantage alebo licenčného kódu multilicencie v systémoch Windows XP alebo Windows Vista
Podrobný popis riešenia problémov s kódom Product Key a s licenčným kódom multilicencie.

Chybové hlásenia

Riešenie problémov so zobrazovaním kódov chýb pri hromadnej aktivácii na počítačoch so systémom Windows 7, Windows Server 2008 alebo Windows Vista
V článku sa popisuje postup riešenia problémov pri zobrazovaní rôznych kódov chýb pri hromadnej aktivácii pomocou kódu pre viaceré aplikácie (MAK) alebo kódu služby na spravovanie kľúčov (KMS).

Riešenie problémov, pri ktorých program Windows Genuine Advantage neoverí kópiu systému Windows XP
V článku sa popisuje postup riešenia problémov, keď je systém v stave, v ktorom program WGA nemá prístup ku kódu Product ID (PID).

Proces overenia v programe Windows Genuine Advantage (WGA) sa pri pokuse o overenie kópie systémov Windows Vista, Windows XP alebo Windows 2000 Professional nedokončí (CZ)
Riešenie problémov, pri ktorých sa v počítači nemôžu spustiť ovládacie prvky ActiveX.

Pomoc, keď sa po spustení overenia systému Windows XP na webovej lokalite Windows Update prostredníctvom programu Windows Genuine Advantage zobrazí nasledujúci kód chyby: 0x80080299 (EN)
Riešenie problémov, keď doplnok ovládacích prvkov ActiveX nie je nainštalovaný alebo je vypnutý.

Pri pokuse o inštaláciu nástroja Windows Genuine Advantage Validation Tool pre systémy Windows XP alebo Windows 2000 Professional z webovej lokality Windows Update sa zobrazí chyba 0x80070005 (CZ)
Riešenie problému, keď sa nezistia príslušné povolenia.

Pomoc, keď sa pri overovaní kópie systému Windows XP zobrazí nasledujúce chybové hlásenie: 0x80080201 Nedá sa zistiť kód Product ID (PID) (CZ)
V článku sa popisuje postup riešenia problémov, keď je systém v stave, v ktorom program WGA nemá prístup ku kódu Product ID (PID).

Program Office Genuine Advantage

Program Office Genuine Advantage už nie je k dispozícii a funkcie nástroja OGA Notifications už nie sú aktívne.

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje bojovať proti softvérovému pirátstvu a bude naďalej poskytovať celosvetovú podporu zákazníkom, ktorí sa môžu stať obeťami falšovaného softvéru Microsoft. Spoločnosť Microsoft berie boj proti pirátstvu veľmi vážne a bude naďalej informovať svojich zákazníkov o výhodách používania legálnych produktov Microsoft. Legálny softvér spoločnosti Microsoft funguje tak, ako má a poskytuje vám záruku, že môžete využívať najnovšie funkcie produktov a priebežné vylepšenia. To znamená, že váš softvér bude fungovať najlepším možným spôsobom.

Ak sa domnievate, že ste sa stali obeťou falšovaného softvéru, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Microsoft How to Tell. Nájdete tu ďalšie informácie o legálnom softvéri spoločnosti Microsoft a o tom, ako zistiť, či je vaša kópia balíka Office legálna. Môžete tu tiež nahlásiť podozrenie z krádeže softvéru, ak sa domnievate, že vaša kópia balíka Office nie je legálna.

Ďalšie informácie o produktoch balíka Microsoft Office nájdete na webovej lokalite balíka Office. Ak chcete zakúpiť legálnu kópiu balíka Microsoft Office, navštívte lokalitu Microsoft Obchod.

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete akúkoľvek ďalšiu technickú podporu pri týchto problémoch, kontaktujte nás.

Overenie a poskytnutie licencie

Overenie a poskytnutie licencie

Microsoft Genuine Advantage – diagnostická lokalita
Získajte pomoc s nastaveniami konfigurácie na zabezpečenie úspešnosti procesu overenia.

Overenie a zber údajov
Zistite, aké údaje sa zbierajú počas procesu overenia, a čo môže byť pravdepodobnou príčinou neúspešného overenia.

Bežné dôvody zlyhania overenia
Získajte prehľad o bežných dôvodoch a možných riešeniach zlyhania overenia.

Centrum riešení pre predaj a licencie
Získajte ďalšie informácie o obchodných dokumentoch produktov, nákupe, skúšobných verziách softvéru, podmienkach licencovania softvéru a ďalšie informácie.

Ochrana pred krádežou softvéru spoločnosti Microsoft (EN)
Získajte informácie a zistite, ako sa chrániť pred krádežou softvéru.

Nahlásenie krádeže softvéru (EN)
Hlásenie podozrení na porušenie zásad ochrany a používania osobných údajov môže pozitívne ovplyvniť boj proti krádežiam softvéru.

Ďalšie informácie o nahlasovaní krádeže softvéru (EN)
Najčastejšie otázky o nahlasovaní krádeže softvéru.

Návody na získanie správnych licencií (EN)
Prečítajte si faktické informácie o možnostiach získania správnych licencií a o riešeniach, ktoré môžete použiť v prípade, že používate falšovaný softvér alebo softvér bez príslušnej licencie.

Kontakty

Zavolajte nám

Telefón

0850 111 300
Každý pracovný deň 8:00 – 20:00 hod

Pošlite nám e-mail

Porozprávajte sa s nami

Chat

Spýtajte sa komunity

Kontaktujte výrobcu počítača

Javascript zakázaný Zistili sme, že máte v počítači zakázaný Javascript. Služby technickej podpory najlepšie využijete so zapnutým aktívnym skriptovaním (EN) (EN)

Posledné hodnotenie : 18. decembra 2014