Gaukite atsakym? i? ?Microsoft?

J?s? galimybei gauti el. lai?kus i? ?Microsoft? gali tur?ti ?takos bet kokia el. lai?k? filtravimo programin? ?ranga, kuri? gal?jote ?diegti savo kompiuteryje. Kai siun?iate ?Microsoft? u?klaus? d?l klient? aptarnavimo arba pateikiant internetin? form?, arba para?ydami mums el. pa?tu, ?Microsoft? atsako jums el. pa?tu, kur? nurod?te formoje, arba el. pa?to adresu, kur? panaudojote si?sdami ?Microsoft? savo el. lai?k?.

Kad tikrai gautum?te atsakym? i? ?Microsoft?, atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
  • Prid?kite domen? ?microsoft.com? prie savo el. pa?to saugi? adres? s?ra?o.
  • Jei j?s? el. pa?to programos nustatymai neleid?ia prid?ti el. pa?to adres? ? saugi? adres? s?ra??, naudokite skyri? Pagalba arba susisiekite su savo el. pa?to / interneto paslaug? tiek?jo klient? palaikymo tarnyba d?l savo galim? konfig?ravimo pasirink?i?.
  • I?junkite savo el. pa?to brukal? filtravimo program?.
Jei nesilaikote bent vienos i? ?i? priemoni?, galite negauti atsakymo ? savo pateikt? klausim?. Jei negavote atsakymo ? savo u?klaus? per 24 valandas, taip pat galite pa?i?r?ti savo brukal? arba ?iuk?li? lai?k? aplank?.

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Paskutin? per?i?ra : 2012 m. kovo 14 d.