Suport Microsoft Genuine Advantage pentru Windows ?i Office

Informa?ii despre licen?e ?i avantajele folosirii Windows ?i Office original. Ajutor pentru activare Microsoft si validare licen?e.

Resurse cheie

Resurse cheie

Ce este Genuine Advantage?
Afla?i cum func?ionează Genuine Advantage.

Afla?i mai multe despre Genuine Advantage
Întrebări frecvente despre programul Windows Genuine Advantage (WGA) ?i programul Office Genuine Advantage (OGA).

Cum afla?i dacă software-ul dvs. este original
Afla?i dacă suportul dvs. de software este original prin compararea cu un suport original.

Produse incluse în programul Genuine Advantage
Căuta?i ?i găsi?i produsele incluse în Genuine Advantage.

Angajamentul de respectare a confiden?ialită?ii al programului software original Microsoft
Examina?i angajamentul de respectare a confiden?ialită?ii pentru programele Windows Genuine Advantage ?i Tehnologii de activare Windows.

Windows Genuine Advantage

Windows Genuine Advantage

Aplica?ia Microsoft Windows Genuine Advantage Notifications (EN)
Afla?i mai multe despre aplica?ia care vă notifică dacă ave?i o copie de Windows care nu este originală.

Avantajele utilizării Windows original
Afla?i care sunt avantajele utilizării unui software original ?i examina?i ofertele exclusive pentru utilizatorii de Windows original.

Kitul Windows Genuine Advantage (EN)
Afla?i cum pute?i transforma o copie contrafăcută de software Windows XP într-o copie originală de Windows XP.

Resurse de ajutor


Vizita?i comunitatea Microsoft Community

Centrul de solu?ii pentru activarea produselor
Afla?i date despre activarea produselor, găsi?i ajutor ?i articole introductive, înlocui?i cheia produsului ?i altele.

Modul de func?ionalitate redusă ?i activarea produselor în Windows Vista
Descrie două tipuri de mod de func?ionalitate redusă, cauzele acestora ?i ce activită?i sunt disponibile când computerul este în această stare.

Validarea Windows Genuine Advantage este necesară când descărca?i actualizări Windows (EN)
Validarea Windows Genuine Advantage este necesară când cere?i o descărcare Windows originală de la Centrul de descărcare Microsoft sau de la Windows Update.

Descărcarea actualizării de instalare și disponibilitate Windows Internet Explorer 7
Actualizarea include o modificare a caracteristicii în care controlul de validare Windows Genuine Advantage (WGA) este dezactivată.

Problema de validare a cheii de produs sau a cheii de licen?ă în volum Windows Genuine Advantage în Windows XP sau Windows Vista
Oferă o depanare pas cu pas pentru ambele probleme de validare a cheilor de produs ?i de licen?ă în volum.

Mesaje de eroare

Depanarea codurilor de eroare de activare în volum pentru computerele Windows 7, Windows Server 2008 ?i Windows Vista
Prezintă modalită?ile de depanare a diferitelor coduri de eroare care apar când încerca?i să utiliza?i o cheie MAK (Multiple Activation Key - cheie de activare multiplă) sau KMS (Key Management Service - serviciu gestionare chei) pentru a efectua activarea în volum.

Depanarea problemei în care Windows Genuine Advantage nu validează o copie de Windows XP
Prezintă pa?ii de depanare a problemei în care sistemul este într-o stare care împiedică WGA să acceseze ID-ul de produs (PID).

Procesul de control de validare Windows Genuine Advantage (WGA) nu se finalizează când încerca?i să valida?i copia de Windows Vista, Windows XP sau Windows 2000 Professional (EN)
Rezolvă o problemă în care controalele ActiveX sunt împiedicate să se execute pe computer.

Ob?ine?i ajutor când executa?i controlul de validare Windows Genuine Advantage pentru Windows XP, aflat pe site-ul web Windows Update ?i primi?i următorul cod de eroare: „0x80080299” (EN)
Rezolvă o problemă în care programul de completare pentru controale ActiveX nu este instalat sau activat.

Eroarea „0x80070005” când încerca?i să instala?i Instrumentul de validare Windows Genuine Advantage pentru Windows XP sau Windows 2000 Professional de pe site-ul web Windows Update (EN)
Rezolvă o problemă în care nu sunt detectate permisiunile adecvate.

Ob?ine?i ajutor când valida?i o copie de Windows XP ?i primi?i următorul mesaj de eroare: „0x80080201 Cannot detect product ID (PID)” (EN)
Prezintă pa?ii de depanare a problemei în care sistemul este într-o stare care împiedică WGA să acceseze ID-ul de produs (PID).

Office Genuine Advantage

Programul Office Genuine Advantage a fost retras ?i caracteristicile instrumentului OGA Notifications nu mai sunt active.

Microsoft este angajat în lupta împotriva pirateriei ?i va continua să acorde asisten?ă clien?ilor din întreaga lume care pot fi victime ale software-ului Microsoft contrafăcut. Microsoft consideră problema pirateriei ca foarte gravă ?i va continua să aducă la cuno?tin?a clien?ilor avantajele utilizării produselor Microsoft originale. Software-ul Microsoft original func?ionează a?a cum dori?i ?i vă oferă garan?ia că ve?i primi cele mai recente caracteristici pentru produs ?i îmbunătă?irile viitoare, pentru ca software-ul să func?ioneze optim.

Dacă vă considera?i victimă a software-ului contrafăcut, vizita?i site-ul web How to Tell Microsoft. Aici ve?i găsi mai multe informa?ii despre software-ul Microsoft original ?i ve?i explora con?inutul pentru a determina dacă de?ine?i o copie de Office originală. De asemenea, pute?i raporta suspiciunea de piraterie, dacă crede?i că ave?i o copie de Office care nu este originală.

Pentru mai multe informa?ii despre produsele Microsoft Office, vizita?i site-ul web Office. Dacă dori?i să achizi?iona?i o copie originală de Microsoft Office, vizita?i Microsoft Store.

Dacă mai ave?i întrebări sau alte cereri de suport privitoare în această problemă, contacta?i-ne pentru op?iuni de support.

Validare ?i licen?e

Validare ?i licen?e

Microsoft Genuine Advantage - Site de diagnostic
Primi?i ajutor pentru setările de configurare ce asigură executarea cu succes a procesului de validare.

Validarea ?i colectarea datelor
În?elege?i ce informa?ii sunt culese în timpul procesului de validare ?i cauzele posibile ale e?ecului validării.

Motive obi?nuite ale e?ecului validării
Examina?i motive obi?nuite ?i posibile rezolvări ale e?ecului validării.

Centrul de solu?ii pentru licen?e ?i vânzări de produse
Afla?i mai multe despre documentele de vânzare a produselor, informa?ii privind cumpărarea ?i software-ul de încercare, termenii licen?ei pentru software ?i altele.

Protec?ia Microsoft împotriva pirateriei software
Afla?i datele ?i cum să vă proteja?i de piraterie.

Raportarea pirateriei software (EN)
Raportarea suspiciunilor de încălcare a confiden?ialită?ii atunci când le întâlni?i poate avea un impact pozitiv în lupta împotriva pirateriei.

Afla?i mai multe despre raportarea pirateriei
Întrebări frecvente despre raportarea pirateriei.

Practici recomandate pentru licen?iere (EN)
Afla?i date despre licen?ierea corectă ?i solu?ii pentru cazul în care software-ul dvs. nu are licen?ă sau nu este original.

Contacte

Apela?i-ne

Telefon

Ore: Luni - Vineri: 8:00 – 20:00
Tel: 0801 022 222; (021) 204 70 40

Trimite?i-ne un e-mail

E-mail

Ore: Luni - Vineri: 8:00 – 20:00
Timp de răspuns: În decurs de o zi de lucru
Po?tă electronică serviciu pentru clien?i

Mail

Microsoft România
Pia?a Presei Libere nr. 3-5
Clădirea City Gate, Turnul de Sud, Etaj 2
Bucure?ti, Bucure?ti, Sector 1
cod po?tal 013 702

Vă rugăm să include?i numele ?i prenumele destinatarului
Găsi?i filialele Microsoft din lumea întreagă (EN)

Suport de la producătorii de computere

Dacă ave?i software Microsoft preinstalat sau care a înso?it computerul, este posibil să ave?i op?iuni de suport disponibile de la producătorul computerului.
Vede?i informa?ii de contact pentru producătorii de computere

Centre de solu?ii pentru produse

Pentru probleme tehnice, consulta?i Centre de solu?ii pentru produse.

Javascript dezactivat Am detectat că Javascript este dezactivat pe computer. Pentru a obține o experiență optimă de asistență, activați Scriptare activă

Ultima examinare : 18 decembrie 2014