Správa souborů "cookie" v prohlížečích

Úvod

Soubory „cookie“

jsou malé textové soubory, pomocí kterých webové stránky ukládají v počítačích informace o uživateli a jeho preferencích. Soubory "cookie" mohou rozšířit vaše možnosti při prohlížení internetu tím, že si zapamatují vaše preference a nebo vám při opakovaných návštěvách určitých webových stránek ulehčí přihlašování.Některé soubory "cookie" mohou nicméně tím, že ukládají navštívené webové stránky, představovat riziko pro ochranu vašich osobních údajů.Soubory "cookie" uložené v počítači můžete kdykoliv odstranit. Můžete též změnit nastavení ochrany osobních údajů a zablokovat, aby webové stránky soubory "cookie" v počítači neukládali.

Zablokování souborů "cookie" však může způsobit, že některé služby webových stránek nemusí fungovat správně. Zablokování souborů "cookie" vám neposkytne anonymitu ani nezabrání webovám stránkám ve sledování vašich zvyklostí při prohlížení. Požadavky HTTP i nadále při komunikaci s webovými stránkami budou zahrnovat informace o tom, odkud uživatel pochází, IP adresu uživatele, verzi prohlížeče, operační systém a další informace.

Informace o správě souborů "cookie" naleznete v kartách menu po levé straně. Postup správy souborů "cookie" se liší podle internetového prohlížeče.

Internet Explorer

Správa souborů cookie v aplikaci Internet Explorer 10

 • Spusťte aplikaci Internet Explorer pro klasickou pracovní plochu.
 • Klikněte na tlačítko Nástroje a potom pokračujte kliknutím na Možnosti internetu.
 • Klikněte na záložku Ochrana osobních údajů a potom, ve skupinovém rámečku Nastavení, posuňte posuvník nahoru, chcete-li blokovat všechny soubory cookie, nebo dolů, chcete-li povolit všechny soubory cookie. Potvrďte volbu kliknutím na tlačítko OK.

Poznámka: Blokování všech souborů cookie může zabránit v přístupu k mnoha webových stránek. Následující dvě úrovně nastavení ochrany osobních údajů, Vysoká a Středně vysoká, mohou být proto vhodnější. Další možností je zablokování cookie pro konkrétní webové stránky, kliknutím na Weby v záložce Ochrana osobních údajů. Pro více informací, prosím prohlédněte nápovědu aplikace Internet Explorer.

Správa souborů "cookie" v programech Internet Explorer 8 a Internet Explorer 9

 • Klikněte na tlačítko Nástroje a potom na položku Možnosti Internetu.
 • Klikněte na kartu Ochrana osobních údajů a ve skupinovém rámečku Nastavení posuňte posuvník nahoru, chcete-li blokovat všechny soubory cookie, nebo dolů, chcete-li povolit všechny soubory cookie. Potom klikněte na tlačítko OK.

Správa souborů "cookie" v programu Internet Explorer 7

 • V nabídce Nástroje klikněte na položku Možnosti Internetu.
 • Klikněte na kartu Zabezpečení.
 • Klikněte na tlačítko Pokročilé.
 • Můžete přijmout nastavení správy souborů "cookie", které je předvolené posuvníkem ochrany osobních údajů na kartě zabezpečení.
  Pokud si přejete upravit nastavení správy souborů "cookie", zaškrtněte políčko Přepsat automatickou správu souborů "cookie". Pokračujte volbou z možností: Přijmout, Blokovat nebo Zobrazit výzvu.

Správa souborů „cookie“ v programu Internet Explorer 6

 • V nabídce Nástroje klikněte na položku Možnosti Internetu.
 • Klikněte na kartu Zabezpečení.
 • Použijte ovládácí prvek na záložce k nastavení jedné z voleb Blokovat všechny cookies nebo Přijímat všechny cookies.

Další prohlížeče

Informace o správě souborů "cookie" v dalších prohlížečích:

Poslední kontrola : 16. července 2012