วิธีการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชั่น 32 บิตหรือรุ่น 64 บิต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 827218 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

หากต้องการได้รับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ต่อไป จะต้องแน่ใจว่าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP ที่มี Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเว็บเพจของ Microsoft นี้: สนับสนุนจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้จะเป็นตัวกำหนดว่า คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต หรือ 64 บิต นอกจากนี้บทความนี้ยังอธิบายวิธีการตรวจสอบด้วยตนเองว่า คอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต หรือ 64 บิต โดยทั่วไปแล้ว จำนวนบิตของคอมพิวเตอร์บ่งชี้จำนวนข้อมูลที่จะสามารถทำการประมวลผล ความเร็วในการที่จะสามารถประมวลผลข้อมูล และความจุหน่วยความจำสูงสุด เพื่อประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ จำนวนบิตของระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ควรตรงกับจำนวนบิตของเครื่องคอมพิวเตอร์

ผลการตรวจหารุ่นอัตโนมัติ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets 32s

คุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets 32e


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets 64s

คุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets 64e

ตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีการติดตั้ง Windows รุ่นใด

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบรุ่นของ Windows ติดตั้ง ตามความเหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังทำงานอยู่

Windows 8

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
มีสองวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่า คุณกำลังเรียกใช้รุ่น 32 บิต หรือ 64 บิตของ Windows 8 ถ้าวิธีหนึ่งไม่ทำงาน ลองวิธีการอื่น ๆ

วิธีที่ 1: ดูหน้าต่าง'ระบบ'ใน'แผงควบคุม'

 1. ปัดเข้าด้านในจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา หรือถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปทางมุมขวาล่างของหน้าจอ แล้วคลิก ค้นหา
 2. พิมพ์คำในกล่องค้นหาระบบแล้ว เคาะ หรือคลิกตั้งค่า
 3. เคาะ หรือคลิกระบบ
 4. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้รุ่น 64 บิตของ Windows 8 ระบบปฏิบัติการ 64 บิตก็จะแสดงในฟิลด์ชนิดของระบบภายใต้ส่วนหัวของระบบ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้รุ่น 32 บิตของ Windows 8 ระบบปฏิบัติการ 32 บิตก็จะแสดงในฟิลด์ชนิดของระบบภายใต้ส่วนหัวของระบบ

วิธีที่ 2: ดูหน้าต่างข้อมูลของระบบ

 1. ปัดเข้าด้านในจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา หรือถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปทางมุมขวาล่างของหน้าจอ แล้วคลิก ค้นหา
 2. ในกล่องค้นหา พิมพ์ข้อมูลระบบ
 3. เคาะ หรือคลิกSystemเคาะ หรือคลิกระบบข้อมูลและคลิกข้อมูลสรุปของระบบ
 4. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้รุ่น 64 บิตของ Windows 8 พีซีที่ใช้ x64ก็จะแสดงในฟิลด์ชนิดของระบบภายใต้ส่วนหัวของรายการ
  ถ้าคุณกำลังเรียกใช้รุ่น 32 บิตของ Windows 8 พีซีที่ใช้ x86ก็จะแสดงในฟิลด์ชนิดของระบบภายใต้ส่วนหัวของรายการ
ถ้าคุณไม่สามารถระบุได้ว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 8 เวอร์ชั่น 32 บิต หรือ 64 บิต โดยใช้วิธีการเหล่านี้ ให้ไปส่วน "ขั้นตอนถัดไป"
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Windows Vista หรือ Windows 7

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ถ้าคุณมี Windows Vista หรือ Windows 7 มีสองวิธีในการตรวจสอบว่า คุณกำลังเรียกใช้รุ่น 32 บิตหรือรุ่น 64 บิต ถ้าวิธีหนึ่งไม่ทำงาน ลองวิธีการอื่น ๆ

วิธีที่ 1: ดูหน้าต่าง'ระบบ'ใน'แผงควบคุม'

 1. คลิก Start
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
  ชนิด ระบบ ในการเริ่มการค้นหาในกล่อง และจากนั้น คลิกระบบในรายการโปรแกรม
 2. ระบบปฏิบัติการจะแสดงดังนี้:
  • ระบบปฏิบัติการ 64 บิตปรากฏขึ้นสำหรับชนิดของระบบภายใต้ระบบสำหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 64 บิต
  • ระบบปฏิบัติการ 32 บิตปรากฏขึ้นสำหรับชนิดของระบบภายใต้ระบบสำหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิต

วิธีที่ 2: ดูหน้าต่างข้อมูลของระบบ

 1. คลิก Start
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
  ชนิด ระบบ ในการเริ่มการค้นหาในกล่อง และจากนั้น คลิกข้อมูลระบบในรายชื่อโปรแกรม
 2. เมื่อเลือกในบานหน้าต่างนำทางข้อมูลสรุปของระบบระบบปฏิบัติการจะแสดงดังนี้:
  • สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 64 บิตพีซีที่ใช้ x64ปรากฏขึ้นสำหรับชนิดของระบบภายใต้รายการ
  • สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิตพีซีที่ใช้ x86ปรากฏขึ้นสำหรับชนิดของระบบภายใต้รายการ
ถ้าคุณไม่สามารถกำหนดจำนวนบิตระบบปฏิบัติการ โดยใช้วิธีการเหล่านี้ ไปส่วน "ขั้นตอนถัดไป"


วิดีโอ: วิธีตรวจสอบว่า คุณกำลังเรียกใช้รุ่น 32 บิตหรือ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video1
uuid =f4bdcc15-c0f6-4f72-9bc4-ab031ec43612 VideoUrl =http://aka.ms/ie1bsc
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video2


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Windows XP

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ถ้าคุณมี Windows XP มีสองวิธีในการตรวจสอบว่า คุณกำลังเรียกใช้รุ่น 32 บิตหรือรุ่น 64 บิต ถ้าวิธีหนึ่งไม่ทำงาน ลองวิธีการอื่น ๆ

วิธีที่ 1: ดูหน้าต่าง'ระบบ'ใน'แผงควบคุม'

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. ชนิด sysdm.cplแล้ว คลิกตกลง
 3. คลิกแท็บทั่วไป ระบบปฏิบัติการจะแสดงดังนี้:
  • สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 64 บิต รุ่นที่ Windows XP Professional x64 Edition < year="">ปรากฏภายใต้ระบบ
  • สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิต <b00> </b00>Windows XP Professional เวอร์ชั่น <Year></Year>ปรากฏภายใต้ระบบ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2683283
  หมายเหตุ<Year></Year> คือตัวยึดสำหรับปี

วิธีที่ 2: ดูหน้าต่างข้อมูลของระบบ

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. ชนิด winmsd.exeแล้ว คลิกตกลง
 3. เมื่อมีเลือกข้อมูลสรุปของระบบในบานหน้าต่างนำทาง ค้นหาตัวประมวลผลภายใต้รายการในบานหน้าต่างรายละเอียด บันทึกค่า
  • ถ้าค่าที่สอดคล้องกับตัวประมวลผลเริ่มต้นด้วยx 86 แสดงว่าคอมพิวเตอร์ใช้ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต
  • ถ้าค่าที่สอดคล้องกับตัวประมวลผลขึ้นต้นด้วย IA -64หรือAMD64คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต
ถ้าคุณไม่สามารถกำหนดจำนวนบิตระบบปฏิบัติการ โดยใช้วิธีการเหล่านี้ ไปส่วน "ขั้นตอนถัดไป"
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Windows Server 2003

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ถ้าคุณมี Windows Server 2003 มีสองวิธีในการตรวจสอบว่า คุณกำลังเรียกใช้รุ่น 32 บิตหรือรุ่น 64 บิต ถ้าวิธีหนึ่งไม่ทำงาน ลองวิธีการอื่น ๆ

วิธีที่ 1: ดูคุณสมบัติระบบใน'แผงควบคุม'

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. ชนิด sysdm.cplแล้ว คลิกตกลง
 3. คลิกแท็บทั่วไป ระบบปฏิบัติการจะแสดงดังนี้:
  • สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 64 บิต ของ Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition<b00> </b00> ปรากฏภายใต้ระบบ
  • สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิต <b00> </b00>Windows Server 2003 Edition องค์กรปรากฏภายใต้ระบบ

วิธีที่ 2: ดูหน้าต่างข้อมูลของระบบ

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. ชนิด winmsd.exeแล้ว คลิกตกลง
 3. เมื่อมีเลือกข้อมูลสรุปของระบบในบานหน้าต่างนำทาง ค้นหาตัวประมวลผลภายใต้รายการในบานหน้าต่างรายละเอียด บันทึกค่า
  • ถ้าค่าที่สอดคล้องกับตัวประมวลผลเริ่มต้นด้วยx 86 แสดงว่าคอมพิวเตอร์ใช้ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต
  • ถ้าค่าที่สอดคล้องกับตัวประมวลผลขึ้นต้น ด้วยEM64TหรือIA-64คอมพิวเตอร์จะเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต
ถ้าคุณไม่สามารถกำหนดจำนวนบิตระบบปฏิบัติการ โดยใช้วิธีการเหล่านี้ ไปส่วน "ขั้นตอนถัดไป"
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ
 • เมื่อต้องการค้นหาจำนวนบิตของคอมพิวเตอร์ โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์
 • คอมพิวเตอร์ใช้ Itanium ของ Intel สามารถเรียกใช้เฉพาะของ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต คอมพิวเตอร์ใช้ Itanium ของ Intel ไม่สามารถเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต ในปัจจุบัน เวอร์ชั่น 64 บิตของ Windows เรียกใช้ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Itanium เท่านั้น และ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ AMD64

ขั้นตอนถัดไป

ถ้าคุณไม่สามารถใช้วิธีการเหล่านี้เพื่อกำหนดจำนวนบิตระบบปฏิบัติการ แต่บทความนี้ไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้เพิ่มเติม เป็นขั้นตอนถัดไป คุณอาจต้องขอให้บุคคลอื่นที่คุณทราบวิธีใช้ หรือคุณอาจต้องการติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน ไป ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เว็บไซต์


ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft ไมโครซอฟท์ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 827218 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 มีนาคม 2558 - Revision: 45.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium Beta
 • Windows Vista Ultimate Beta
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise E
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium E
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional E
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate E
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbinfo kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme kbvideocontent kbcip kbmt KB827218 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:827218

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com