การตั้งชื่อเค้าร่างสำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 822499 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Office รุ่นบทความนี้ ให้ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
816916แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Office

สำหรับรุ่น Microsoft Exchange ของบทความนี้ ให้ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
817903รูปแบบการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพ็คเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ Exchange Server

สำหรับรุ่น Microsoft Windows ของบทความนี้ ให้ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
816915แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด
Microsoft มี adopted schema ตั้งชื่อมาตรฐานสำหรับแพ็คเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ทั้งหมดสำหรับ SQL Server ที่มีสร้าง และแจกจ่าย

แพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์คือ การกระทำการ (.exe หรือ.msi) แฟ้มที่ประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งแฟ้มที่อาจถูกนำไปใช้กับการติดตั้ง Microsoft SQL Server เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์จะเผยแพร่โดย Microsoft ลูกค้าสนับสนุนบริการ (CSS) ไปยังลูกค้าที่มีคอมพิวเตอร์ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ระบุ

Microsoft มี adopted schema ที่ตั้งชื่อสำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
 • สร้างความสอดคล้องข้ามแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
 • ปรับปรุงง่ายต่อการค้นหาซอฟต์แวร์แพคเกจและบทความในฐานความรู้
 • กำลังยกเลิกการเลือกรหัสภาษาและรุ่นของ sql server ที่ซอฟต์แวร์ปรับปรุงแพคเกจที่เกี่ยวข้อง

ชนิดข้อมูลและรุ่นของแพคเกจ

แต่ละแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่มีเลือกเวลาในการดาวน์โหลดไม่อยู่ภายในการปฏิบัติเองซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการติดตั้งและการใช้งานของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ sql Server โดยทั่วไปอยู่ในเป็นสองชนิดที่วางจำหน่ายหลัก:
 • GDR (ประกาศการแจกจ่ายทั่วไป): รุ่น GDR ถูกสำรองสำหรับการแก้ไขคีย์เหล่านั้นถูกระบุ ด้วยการสนับสนุนของ SQL Server ไปยังอาจมีผลกับฐานลูกค้าอย่างกว้าง ๆ
 • Hotfix: รุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนโดยทั่วไปสำหรับการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบไม่ต่อฐานลูกค้าที่มีขนาดใหญ่ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์สนับสนุน mainstream isolated เข้าที่ถูกต้อง โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำออกใช้ในสองชนิดที่สำคัญ:
  • COD (ที่สำคัญเมื่อต้องการ) หรือ OD (เมื่อต้องการ): COD หรือ OD รุ่นที่ถูกสำรองสำหรับการร้องขอของลูกค้าที่สำคัญที่ฟังก์ชันการทำงานของธุรกิจที่สำคัญเป็น impaired จากปัญหาที่พบ เป็นธรรมชาติของคำขอ รุ่นเหล่านี้ไม่ตาม cadence แบบปกติ
  • CU (อัปเดสะสม): รุ่น CU กำลังร้องขอที่ไม่ร้ายแรงซึ่งมีการแก้ไขสำหรับปัญหา isolated ไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานของธุรกิจที่สำคัญ CU ออกบน cadence-สองเดือนในขณะที่ชุดผลิตภัณฑ์และบริการที่อยู่ในการสนับสนุน mainstream
เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ISM และชนิดย่อยที่แตกต่างกัน SQL Server ที่ให้บริการ follows ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา

แพคเกจและแบบแผนการตั้งชื่อแฟ้ม

การตั้งชื่อเค้าร่างสำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ SQL Server

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ sql Server สามารถได้อย่างง่ายดายระบุโดยใช้แบบแผนการตั้งชื่อต่อไปนี้
เค้าร่างชื่อแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์
เพื่อแยกระหว่างแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ต่างๆ พร้อมใช้งานแบบออนไลน์ แบบแผนดังต่อไปนี้คือจ้าง:
ชื่อผลิตภัณฑ์หรือชื่อโปรแกรมของผลิตภัณฑ์>_หมายเลข sp หรือ RTM>_ให้บริการที่วางจำหน่าย>_หมายเลขบทความ kb>_สร้างหมายเลขที่เลือกกำหนดได้>_สถาปัตยกรรมของรหัส>
schema ชื่อแฟ้มของ sql server ที่แยกแล้ว
มีหลังจากที่ได้ถูกดาวน์โหลด และขยายแพ็คเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ sql server ที่หลัก ชื่อไฟล์จะลักษณะต่อไปนี้:
ชื่อผลิตภัณฑ์หรือคอมโพเนนต์>-หมายเลขบทความ kb>-สร้างหมายเลขที่เลือกกำหนดได้>-เวอร์ชันที่เลือกกำหนดได้>-สถาปัตยกรรมของตัวบ่งชี้>-รหัสภาษาที่เลือกกำหนดได้> .exe
ขยาย schema ชื่อชุดคุณลักษณะ
มีหลังจากที่ได้ถูกดาวน์โหลด และแยกแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับชุดคุณลักษณะ ชื่อไฟล์จะลักษณะต่อไปนี้:
[คุณลักษณะ pack ชื่อแฟ้ม] .msi
 • ชื่อผลิตภัณฑ์นี่คือชื่อผลิตภัณฑ์รุ่นสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลของรุ่นผลิตภัณฑ์ สำหรับ SQL Server แอตทริบิวต์นี้อาจเป็นหนึ่งต่อไปนี้:
  • SQLServer2005
   sql Server 2005
  • SQLServer2008
   sql Server 2008
  • SQLServer2008R2
   sql Server 2008 R2
 • หมายเลข sp หรือ RTMระดับชุดการบริการของผลิตภัณฑ์หรือคอมโพเนนต์ที่สามารถถูกประยุกต์ใช้ด้านบนของ rtm ผลิตภัณฑ์ที่บ่งชี้ว่า ไม่ มีเซอร์วิสแพ็คมีการติดตั้ง
 • หมายเลขบทความ kbหมายเลขบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์
 • การให้บริการการนำออกใช้ชนิดย่อยสำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ สำหรับรายละเอียด แวะไปส่วน “ชุดข้อมูลและการวางจำหน่ายชนิด ”
  • COD: สำคัญเมื่อต้องการ
  • OD: เมื่อต้องการ
  • CU: การปรับปรุงสะสมตาม ด้วยหมายเลขรุ่นการปรับปรุงที่สะสม
 • สถาปัตยกรรมของรหัสฟิลด์นี้ถูกใช้เพื่อระบุบนโพรเซสเซอร์ใดสถาปัตยกรรมของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะทำงาน ตัวเลือกปัจจุบันอยู่ต่อไปนี้:
  • x 86: แพคเกจนี้ทำงานบน x 86 แพลตฟอร์ม
  • ia64: แพคเกจนี้ทำงานบนแพลตฟอร์มแบบ 64 IA Itanium สำหรับ 64 บิต
  • x 64: เฉพาะแพคเกจนี้ทำงานบน AMD x 64 และระบบที่เข้ากัน
 • รุ่นในฟิลด์ไม่ใส่ก็ได้ที่ระบุรุ่นที่ใช้ในการออกวางจำหน่ายซอฟต์แวร์
 • สร้างหมายเลขฟิลด์เลือกกำหนดได้ซึ่งถูกใช้เพื่อระบุว่า SQL Server สร้างหมายเลขที่รวมอยู่ในการปรับปรุงซอฟต์แวร์

  ตัวอย่างเช่น ใน SQL2000-KB840223-8.00.1007-ia64-ENU.exe การสร้างรุ่นของ SQL Server ไม่ 8.00.1007 This will correspond to the file version of Sqlservr.exe and to the returned value from @@version run against this server instance.

Software update package and extracted file name mapping

The following tables illustrates the mapping between the “Download File Name” on the hotfix download page and the actual name of the package once downloaded and extracted.

SQL Server software Update Package

CU Package for SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Software Update Package NameExtracted SQL Server File Name
SQLServer2005_SP2_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
SQLServer2005_SP3_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
SQLServer2005-KBxxxxxxx-Arch-Lang.exe
CU Package for SQL Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Software Update Package NameExtracted SQL Server File Name
SQLServer2008_RTM_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
SQLServer2008_SP1_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
SQLServer2008_SP2_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
SQLServer2008- KBxxxxxxx-Arch.exe
CU Package for SQL Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Software Update Package NameExtracted SQL Server File Name
SQLServer2008R2_RTM_CUxx_kbxxxxxx_10_50_xxxx_ArchSQLServer2008R2-KBxxxxxxx-Arch.exe

SQL Server Feature Pack

SQL Native Client
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Software Update Package NameExtracted SQL Server File Name
2005_SP2_SNAC_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
2005_SP3_SNAC_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
2008_RTM_SNAC_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP1_SNAC_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP2_SNAC_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008R2_RTM_SNAC_CUxx_kbxxxxxx_10_50_xxxx_Arch
sqlncli.msi
SQL Writer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Software Update Package NameExtracted SQL Server File Name
2005_SP2_SQLWriter_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
2005_SP3_SQLWriter_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
SQLWriter.msi
AS OLE DB for SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Software Update Package NameExtracted SQL Server File Name
2005_SP2_ASOLEDB_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
2005_SP3_ASOLEDB_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
SQLServer2005_ASOLEDB9.msi
AS OLE DB for SQL Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Software Update Package NameExtracted SQL Server File Name
2008_RTM_ASOLEDB_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP1_ASOLEDB_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP2_ASOLEDB_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008R2_RTM_ASOLEDB_CUxx_kbxxxxxx_10_50_xxxx_Arch
SQLServer2008_ASOLEDB10.msi
ADMOMD.net
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Software Update Package NameExtracted SQL Server File Name
2005_SP2_ADMOMD_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
2005_SP3_ADMOMD_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
SQLServer2005_ADOMD.msi
XMO/SMO (การจัดการที่ใช้ร่วมกันวัตถุ) สำหรับ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ชื่อแฟ้มเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่แยกแล้ว
2005_SP2_XMO_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
2005_SP3_XMO_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
SQLServer2005_XMO.msi
XMO/SMO (การจัดการที่ใช้ร่วมกันวัตถุ) สำหรับ SQL Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ชื่อแฟ้มเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่แยกแล้ว
2008_RTM_SMO_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP1_SMO_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP2_SMO_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008R2_RTM_SMO_CUxx_kbxxxxxx_10_50_xxxx_Arch
SharedManagementObjects.msi
บริการรายงานสำหรับ SharePoint สำหรับ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ชื่อแฟ้มเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่แยกแล้ว
2005_SP2_RSShrPnt_CUxx_KBxxxxx_9_00_xxxx_arch
2005_SP3_RSShrPnt_CUxx_KBxxxxx_9_00_xxxx_arch
SharePointRS.msi
บริการรายงานสำหรับ SharePoint สำหรับ SQL Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ชื่อแฟ้มเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่แยกแล้ว
2008_RTM_RSShrPnt_CUxx_KBxxxxx_10_00_xxxx_arch
2008_SP1_RSShrPnt_CUxx_KBxxxxx_10_00_xxxx_arch
2008_SP2_RSShrPnt_CUxx_KBxxxxx_10_00_xxxx_arch
rsSharePoint.msi (x 86 และ x 64 เท่านั้น)
การรายงานการบริการสำหรับ SharePoint สำหรับ R2 SQL Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ชื่อแฟ้มเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่แยกแล้ว
2008R2_RTM_RSShrPnt_CUxx_KBxxxxx_10_50_xxxx_archrsSharePoint.msi (เฉพาะ 64 x)
คลิโปรแกรมสร้างรายงานหนึ่งครั้ง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ชื่อแฟ้มเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่แยกแล้ว
2008_RTM_RBClckOnc_CUxx_kbxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP1_RBClckOnc_CUxx_kbxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP2_RBClckOnc_CUxx_kbxxxxx_10_00_xxxx_Arch
RB2ClickOnce.msi (x 86 และ x 64 เท่านั้น)
โปรแกรมสร้างรายงานสำหรับ SQL Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ชื่อแฟ้มเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่แยกแล้ว
2008_RTM_RprtBlder_CUxx_KBxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP1_RprtBlder_CUxx_KBxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP2_RprtBlder_CUxx_KBxxxx_10_00_xxxx_Arch
ReportBuilder.msi (เฉพาะ 86 x)
โปรแกรมสร้างรายงานสำหรับ R2 SQL Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ชื่อแฟ้มเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่แยกแล้ว
2008R2_RTM_RprtBlder_CUxx_KBxxxx_10_50_xxxx_ArchReportBuilder3.msi
sap BI
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ชื่อแฟ้มเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่แยกแล้ว
2008_RTM_SapBI_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP1_SapBI_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP2_SapBI_SP2_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008R2_RTM_SapBI_CUxx_kbxxxxxx_10_50_xxxx_Arch
SapBI.msi
กระแสข้อมูล Insight
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ชื่อแฟ้มเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่แยกแล้ว
2008R2_RTM_StrmNsght_CUxx_KBxxxxx_10_50_xxxx_archStreamInsightClient.msi
การซิงโครไนส์
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ชื่อแฟ้มเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่แยกแล้ว
2008R2_RTM_Synch_CUxx_KBxxxxx_10_50_xxxx_archSynchronization.msi
PowerPivot สำหรับไคลเอ็นต์ของ Excel
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ชื่อแฟ้มเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่แยกแล้ว
2008R2_RTM_PPExcel_CUxx_KBxxxxx_10_50_xxxx_archPowerPivot_for_Excel_x86.msi
Insight กระแสข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ชื่อแฟ้มเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่แยกแล้ว
2008R2_RTM_PPServer_CUxx_KBxxxxx_10_50_xxxx_archStreamInsight.msi
บริการข้อมูลหลัก
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ชื่อแฟ้มเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่แยกแล้ว
2008R2_RTM_MDS_CUxx_KBxxxxx_109_50_xxxx_archMasterDataServices.msi (เฉพาะ 64 x)

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ลองใส่ชื่อที่คุณสามารถใช้เพื่อระบุหีบห่อในระหว่างการดาวน์โหลดได้โดยง่าย

คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจ

ส่วนนี้อธิบายถึงแต่ละแพคเกจที่ระบุไว้และวัตถุประสงค์ในการทำงานของตนเอง การติดตั้งแพคเกจของ MSI ใหม่ผ่านแพคเกจของ MSI ที่เก่ากว่าเอารุ่นที่เก่ากว่าไปของรุ่นที่ใหม่กว่าถอนการติดตั้งการปรับปรุง service pack ลักษณะการทำงาน โดยใช้แพคเกจของ MSI จะเสร็จสมบูรณ์เอาคอมโพเนนต์ อย่างไรก็ตาม สำหรับแพ็คเกจการ CU หลัก ถอนการติดตั้งแฟ้ม.exe สาเหตุแบบย้อนกลับไปเป็นรุ่นที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้
แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ sql Server
ชื่อแฟ้ม
SQLServer2005-KBxxxxxxx-Arch-Lang.exe (สำหรับ SQL Server 2005)

SQLServer_2008R2_RTM_CUxx_kbxxxxxx_10.50.xxxx_Arch (สำหรับ SQL Server 2008 R2)
SQLServer2008-KBxxxxxxx-Arch.exe (สำหรับ SQL Server 2008)

วัตถุประสงค์แพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ SQL Server จะอัพเดอินสแตนซ์ SQL Server โดยใช้ชุดของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sql server ทั้งหมดที่ได้สร้างขึ้นตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ถูกนำออกใช้ แพคเกจจะใช้โปรแกรมปรับปรุงกับคอมโพเนนต์ทั้งหมดที่ติดตั้งถ้ามีการทำการปรับปรุง แพคเกจนี้จะปรับปรุง SQL เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล และโปรแกรม การบ ริการการวิเคราะห์ การรวมบริการ บริการรายงาน โปรแกรมการจำลองแบบ และจัดการ
ไคลเอ็นต์ Native ของ sql Server
ชื่อแฟ้ม
sqlncli.msi (สำหรับ SQL Server 2005, 2008, 2008 R2)
วัตถุประสงค์Microsoft SQL Server Native Client คือ ราแบบเดี่ยวเชื่อมโยง dynamic รี (DLL) ประกอบด้วยทั้งตัวให้บริการ SQL OLE DB และโปรแกรมควบคุม ODBC ของ SQL ประกอบด้วยเวลาเรียกใช้การสนับสนุนสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้รหัส native APIs (ODBC, OLE DB และ ADO) เพื่อเชื่อมต่อกับ Microsoft SQL Server ควรใช้ sql Server Native Client เพื่อสร้างแอปพลิเคชันใหม่ หรือพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีอยู่ที่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะของ SQL Server ใหม่ โปรแกรมติดตั้งนี้สำหรับ SQL Server Native Client ติดตั้งคอมโพเนนต์ไคลเอนต์ที่จำเป็นต้องใช้ในระหว่างรันไทม์ให้ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะใหม่ของ SQL Server และหรือติดตั้งแฟ้มหัวข้อที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ใน SQL Server Native Client API
ตัวสร้างรายงาน
ชื่อแฟ้ม
ReportBuilder.msi (สำหรับ SQL Server 2008)

ReportBuilder3.msi (สำหรับ SQL Server 2008 R2)

วัตถุประสงค์โปรแกรมสร้างรายงานแสดงรายงานการ intuitive การเขียนแก้สภาพแวดล้อมสำหรับธุรกิจและผู้ใช้ที่ใช้พลังงาน มี feel และลักษณะของ Microsoft Office โปรแกรมสร้างรายงานสนับสนุนความสามารถในการรายงานข้อกำหนดภาษา (RDL) รวมทั้งเค้าโครงของข้อมูลที่ยืดหยุ่น ข้อมูลการแสดงภาพประกอบเพลง และข้อความที่จัดรูปแบบ richly ลักษณะการทำงานของบริการการรายงานของ SQL Server ทั้งหมด การดาวน์โหลดให้โปรแกรมติดตั้งแบบสแตนด์อโลนสำหรับตัวสร้างรายงาน
คลิโปรแกรมสร้างรายงานหนึ่งครั้ง
ชื่อแฟ้ม
RB2ClickOnce.msi (สำหรับ SQL Server 2008)
วัตถุประสงค์รุ่นคลิครั้งเดียวของตัวสร้างรายงานออกแบบมาเพื่อจะเริ่มต้นจากโปรแกรมจัดการรายงานหรือไลบรารีของ SharePoint
บริการรายงานสำหรับ SharePoint
ชื่อแฟ้ม
SharePointRS.msi (สำหรับ SQL Server 2005)
rsSharePoint.msi (สำหรับ SQL Server 2008)
วัตถุประสงค์บริการรายงานของ Microsoft SQL Server เพิ่มไว้สำหรับเทคโนโลยีของ SharePoint ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์ของ SQL Server 2005 และ 2008 รายงานความสามารถในการประมวลผลและการจัดการใน SharePoint การดาวน์โหลดให้ web part ของตัวแสดงรายงาน หน้าแอพลิเคชันเว็บ และการสนับสนุนสำหรับการใช้มาตรฐาน Windows SharePoint Services
ตัวเขียน sql
ชื่อแฟ้ม
SQLWriter.msi (สำหรับ SQL Server 2005)
วัตถุประสงค์บริการของตัวเขียน SQL มีฟังก์ชันที่เพิ่มเข้าไปสำหรับการสำรองข้อมูลและการกู้คืนของ SQL Server ผ่านทางกรอบการทำงานของบริการสำเนาเงาของไดรฟ์ข้อมูล เมื่อทำงาน โปรแกรมฐานข้อมูลถูกล็อก และมีเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูล เมื่อไม่ได้รันการบริการของตัวเขียน SQL โปรแกรมสำรองข้อมูลที่ทำงานอยู่ใน Windows ไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูล และสำรองข้อมูลต้องถูกทำโดยใช้การสำรองข้อมูลของ sql server ใช้บริการของตัวเขียน SQL เพื่อยอมให้โปรแกรมสำรองข้อมูลของ Windows เพื่อคัดลอกแฟ้มข้อมูลของ SQL Server ในขณะที่เรียกใช้ SQL Server
เป็น ole db
ชื่อแฟ้ม
SQLServer2005_ASOLEDB9.msi (สำหรับ SQL Server 2005)
SQLServer2008_ASOLEDB10.msi (สำหรับ SQL Server 2008 2008 R2)
วัตถุประสงค์ผู้ที่วิเคราะห์บริการ OLE DB ให้เป็นคอมโพเนนต์ COM ที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถใช้ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์ฝั่งไคลเอ็นต์ที่เรียกดูข้อมูลเมตาและแบบสอบถามข้อมูลที่เก็บอยู่ใน Microsoft SQL Server Analysis Services ผู้ให้บริการนี้ใช้ข้อมูลจำเพาะของ OLE DB และส่วนขยายของข้อกำหนดสำหรับการประมวลผลวิเคราะห์ทางออนไลน์ (OLAP) และข้อมูล mining หมายเหตุ: ผู้ให้บริการ Microsoft SQL Server วิเคราะห์บริการ OLE DB ต้องมี Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
XMO/SMO (Shared Management Objects)
ชื่อแฟ้ม
SQLServer2005_XMO.msi (For SQL Server 2005)
SharedManagementObjects.msi (For SQL Server 2008, 2008 R2)
PurposeThe Management Objects Collection package includes several key elements of the SQL Server 2005 management API, including Analysis Management Objects (AMO), Replication Management Objects (RMO), and SQL Server Management Objects (SMO). Developers and DBAs can use these components to programmatically manage SQL Server 2005. Note: Microsoft SQL Server Management Objects Collection requires Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 and Microsoft SQL Server Native Client.
ADMOMD.net
ชื่อแฟ้ม
SQLServer2005_ADOMD.msi (For SQL Server 2005)
PurposeADOMD.NET คือ รูปแบบวัตถุ Microsoft .NET Framework ที่ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์ฝั่งไคลเอ็นต์ที่เรียกดูข้อมูลเมตาและการสอบถามข้อมูลที่เก็บใน Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services ADOMD.NET เป็นผู้ให้บริการของ Microsoft ADO.NET ด้วยการปรับปรุงสำหรับการประมวลผลวิเคราะห์ทางออนไลน์ (OLAP) และข้อมูล mining
SapBI
ชื่อแฟ้ม
SapBI.msi (สำหรับ SQL 2008, 2008 R2)
วัตถุประสงค์ตัวเชื่อมต่อของ Microsoft สำหรับ SAP BI คือ ชุดของส่วนประกอบที่ได้รับการจัดการการถ่ายโอนข้อมูลไปยัง หรือ จาก BI NetWeaver SAP เป็นรุ่น 7.0 ระบบ คอมโพเนนต์ถูกออกแบบมาใช้กับรุ่นขององค์กรและนักพัฒนาของ SQL Server 2008 หรือบริการรวม R2 2008 เมื่อต้องการติดตั้งคอมโพเนนต์ รันโปรแกรมติดตั้งแพลตฟอร์มเฉพาะสำหรับ x 86, x 64 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Itanium ตามลำดับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู Readme และหัวข้อการติดตั้งในแฟ้มวิธีใช้
กระแสข้อมูล Insight (ไคลเอนต์)
ชื่อแฟ้ม
StreamInsightClient.msi (สำหรับ SQL 2008 R2)
วัตถุประสงค์สำหรับผู้ใช้ปัจจุบันของ StreamInsight การรวมข้อมูลเวลารัน StreamInsight ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสร้างโซลูชันนวัตกรรมในโดเมนของเหตุการณ์ผลซับซ้อนซึ่งตอบสนองความต้องการเหล่านี้ อนุญาตให้การตรวจสอบ mine และพัฒนา insights จากกระแสข้อมูล unbounded ต่อเนื่องและ correlate constantly เปลี่ยนเหตุการณ์ ด้วย payloads จำนวนมากในเวลาจริง near นักพัฒนาเฉพาะโซลูชันของอุตสาหกรรม (isv) และนักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่กำหนดเองมีโอกาส innovate บน และใช้เทคโนโลยี Microsoft proven ยืดหยุ่น และคุ้นเคย และใช้ทักษะการพัฒนาที่มีอยู่เมื่อใช้แพลตฟอร์มของ StreamInsight
กระแสข้อมูล Insight (เซิร์ฟเวอร์)
ชื่อแฟ้ม
StreamInsight.msi (สำหรับ SQL 2008 R2)
วัตถุประสงค์StreamInsight ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสร้างโซลูชันนวัตกรรมในโดเมนของเหตุการณ์ผลซับซ้อนซึ่งตอบสนองความต้องการเหล่านี้ อนุญาตให้การตรวจสอบ mine และพัฒนา insights จากกระแสข้อมูล unbounded ต่อเนื่องและ correlate constantly เปลี่ยนเหตุการณ์ ด้วย payloads จำนวนมากในเวลาจริง near นักพัฒนาเฉพาะโซลูชันของอุตสาหกรรม (isv) และนักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่กำหนดเองมีโอกาส innovate บน และใช้เทคโนโลยี Microsoft proven ยืดหยุ่น และคุ้นเคย และใช้ทักษะการพัฒนาที่มีอยู่เมื่อใช้แพลตฟอร์มของ StreamInsight
การซิงโครไนส์
ชื่อแฟ้ม

Synchronization.msi (สำหรับ SQL 2008 R2)
วัตถุประสงค์กรอบงานการทำข้อมูลให้ตรง Microsoft มีแพลตฟอร์มซิงโครไนส์ที่ครอบคลุมที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการเข้าถึงแบบออฟไลน์สำหรับโปรแกรมประยุกต์ บริการ และอุปกรณ์ ใช้การรันไทม์กรอบงานการซิงค์ของ Microsoft นักพัฒนาสามารถสร้าง ecosystems การซิงค์ที่รวมโปรแกรมประยุกต์ใด ๆ มีข้อมูลใด ๆ จากร้านค้าใช้โพรโทคอลใด ๆ บนเครือข่ายใด ๆ บริการการซิงค์สำหรับ ADO.NET เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft ซิงค์ Framework (MSF) บริการการซิงค์สำหรับ ADO.NET เปิดใช้งานการซิงโครไนส์ระหว่างฐานข้อมูล ADO.NET ที่เปิดใช้งาน แลกได้เนื่องจากบริการการทำข้อมูลให้ตรงสำหรับ ADO.NET เป็นส่วนหนึ่งของการ MSF ฐานข้อมูลที่ใช้บริการการทำข้อมูลให้ตรงสำหรับ ADO.NET สามารถแล้วยังเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่สนับสนุน โดย MSF เช่นบริการเว็บ ระบบไฟล์ หรือเก็บข้อมูลแบบกำหนดเอง For more information about the Microsoft Sync Framework, please go toMicrosoft Sync Framework Developer Center.
PowerPivot Excel Client
ชื่อแฟ้ม
PowerPivot_for_Excel_x86.msi (For SQL 2008 R2)
วัตถุประสงค์Microsoft? PowerPivot for Microsoft? Excel 2010 is a data analysis tool that delivers unmatched computational power directly within the software users already know and love — Microsoft? Excel. You can transform mass quantities of data with incredible speed into meaningful information to get the answers you need in seconds. You can effortlessly share your findings with others.

บริการข้อมูลหลัก
FileName :
MasterDataServices.msi (For SQL 2008 R2)
วัตถุประสงค์Master Data Services helps enterprises standardize the data people rely on to make critical business decisions. With Master Data Services, IT organizations can centrally manage critical data assets companywide and across diverse systems, enable more people to securely manage master data directly, and ensure the integrity of information over time.

 

Frequently asked questions

 1. I have SQL Server 2008. Do I need to apply both the SQL Server software update package and the SQL Server Native Client package on the server to get all SNAC fixes (e.g., consider linked server scenario where server is also a client)?

  If client and server are on the same machine, individually installing the SQL Server Native Client package is not required. If client and server are separate, apply the SQL Native Client package to the client, and apply the SQL Server Software Update Package to the server to get all updates.
 2. I have SQL Server 2005. Do I need to apply both the SQL Server software update package and the SQL Server Native Client package on the server to get all SNAC fixes?

  Yes, both theแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ sql Serverand SQL Native Client Package are required to update the server and must be downloaded separately.
 3. Do I need to install the Feature Pack and the SQL Server Software Update Package?

  Each KB article will clearly identify the packages which need to be applied to the computer to obtain the described fix. SNAC and other MSI’s (SQLWriter, XMO, RS Sharepoint, RB Clickonce etc.) are version bumped every CU even if there are no new fixes.
 4. How will we adjust the KB’s once we reach 999999?

  Our KB’s are currently 6 digits but will be going to 7 soon.  The schema shown above in this doc is using the Letter’s KB plus 5 X’s for a total of 7 characters to show our expected schema once we cross the 1,000,000 mark. Until such time do continue to use the given 6 digit KB.
 5. How do I apply the SQLWriter.msi feature pack?

  At this time you will need to run the SQLWriter.msi after the CU or COD package that you have downloaded for you fix.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 822499 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
Keywords: 
kbinfo kbmt KB822499 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:822499

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com