Straipsnio ID: 827218 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Nor?dami ir toliau gauti sistemai ?Windows? skirtus saugos naujinimus ?sitikinkite, kad naudojate ?Windows XP? su 3 pakeitim? paketu (SP3). Daugiau informacijos pateikiama ?iame ?Microsoft? tinklalapyje: Nutraukiamas kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?is straipsnis automati?kai nustato, kuri ?Windows? versija veikia j?s? kompiuteryje ? 32 bit? ar 64 bit?. ?iame straipsnyje taip pat apra?oma, kaip rankiniu b?du nustatyti, ar kompiuteryje veikia 32 ar 64 bit? ?Windows? versija. Apskritai kompiuterio bit? skai?ius rodo, kiek jis gali apdoroti duomen?, kaip greitai gali tai atlikti, ir did?iausi? galim? atminties talp?. Jei norite optimizuoti kompiuterio darb?, kompiuteryje ?diegtos operacin?s sistemos bit? skai?ius tur?t? sutapti su paties kompiuterio bit? skai?iumi.

Automatinio versijos nustatymo rezultatai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 32s

?iuo metu naudojate 32 bit? operacin? sistem?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 32e


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 64s

?iuo metu naudojate 64 bit? operacin? sistem?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 64e

Naudojamos ?Windows? versijos nustatymas rankiniu b?du

Toliau nurodytais b?dais nustatykite kompiuteryje ?diegt? ?Windows? versij?, atsi?velgdami ? naudojam? operacin? sistem?. 

?Windows 8?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Galima dviem b?dais nustatyti, koki? ?Windows 8? versij? naudojate ? 32 ar 64 bit?. Jei kuris b?das neveiksmingas, i?bandykite kit?. 

1 b?das: dalyje Valdymo skydas per?i?r?kite lang? Sistema

 1. Perbraukite i? de?iniojo ekrano kra?to, tada bakstel?kite Ie?koti. Jei naudojate pel?, nukreipkite pel?s ?ymikl? ? apatin? de?in?j? ekrano kamp?, tada spustel?kite Ie?koti.
 2. Ie?kos lauke ?veskite sistema, tada bakstel?kite arba spustel?kite Parametrai.
 3. Bakstel?kite arba spustel?kite Sistema.
 4. Jei naudojate 64 bit? ?Windows 8? versij?, po antra?te Sistema esan?iame lauke Sistemos tipas ra?oma 64 bit? operacin? sistema. Jei naudojate 32 bit? ?Windows 8? versij?, po antra?te Sistema esan?iame lauke Sistemos tipas ra?oma 32 bit? operacin? sistema.

2 b?das: per?i?r?kite lang? Sistemos informacija

 1. Perbraukite i? de?iniojo ekrano kra?to, tada bakstel?kite Ie?koti. Jei naudojate pel?, nukreipkite pel?s ?ymikl? ? apatin? de?in?j? ekrano kamp?, tada spustel?kite Ie?koti.
 2. Ie?kos lauke ?veskite sistemos informacija.
 3. Bakstel?kite arba spustel?kite Sistema, bakstel?kite arba spustel?kite Sistemos informacija, tada spustel?kite Sistemos suvestin?.
 4. Jei naudojate 64 bit? ?Windows 8? versij?, po antra?te Elementas esan?iame lauke Sistemos tipas ra?oma x64 pagrindo kompiuteris.
  Jei naudojate 32 bit? ?Windows 8? versij?, po antra?te Elementas esan?iame lauke Sistemos tipas ra?oma x86 pagrindo kompiuteris.  
Jei ?iais b?dais nepavyko nustatyti, ar kompiuteryje veikia ?Windows 8? 32 ar 64 bit? versija, eikite ? skyri? ?Kiti veiksmai?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows Vista? arba ?Windows 7?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei kompiuteryje ?diegta ?Windows Vista? arba ?Windows 7?, galite dviem b?dais nustatyti, koki? versij? naudojate ? 32 ar 64 bit?. Jei to nepavyko padaryti naudojant vien? b?d?, i?bandykite kit?.

1 b?das: programoje Valdymo skydas per?i?r?kite lang? Sistema

 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , ?veskite sistema laukelyje Prad?ti paie?k? ir spustel?kite sistema s?ra?e Programos.
 2. Operacin? sistema rodoma taip:
  • Jei naudojate 64 bit? operacin?s sistemos versij?, dalyje Sistema nurodomas Sistemos tipas64 bit? operacin? sistema.
  • Jei naudojate 32 bit? operacin?s sistemos versij?, dalyje Sistema nurodomas Sistemos tipas32 bit? operacin? sistema.

2 b?das: per?i?r?kite lang? Sistemos informacija

 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , ?veskite sistema laukelyje Prad?ti paie?k? ir s?ra?e Programos spustel?kite Sistemos informacija.
 2. Kai nar?ymo srityje pasirinksite Sistemos suvestin?, operacin? sistema bus rodoma taip:
  • Jei naudojate 64 bit? operacin?s sistemos versij?, dalyje Elementas nurodomas Sistemos tipasx64 pagrindo kompiuteris.
  • Jei naudojate 32 bit? operacin?s sistemos versij?, dalyje Elementas nurodomas Sistemos tipasx86 pagrindo kompiuteris.
Jei negalite nustatyti operacin?s sistemos bit? skai?iaus naudodamiesi ?iais b?dais, eikite ? skyri? ?Kiti veiksmai?.


Vaizdo ?ra?as: Kaip nustatyti, ar naudojate 32 bit? ar 64 bit? ?Windows? leidim?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
uuid=f4bdcc15-c0f6-4f72-9bc4-ab031ec43612 VideoUrl=http://aka.ms/ie1bsc
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows XP?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei naudojate ?Windows XP?, su?inoti, ar naudojate 32 bit? ar 64 bit? versij?, galite dviem b?dais. Jei to nepavyko padaryti naudojant vien? b?d?, i?bandykite kit?.

1 b?das: dalyje Valdymo skydas per?i?r?kite lang? Sistema

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. ?veskite sysdm.cpl ir spustel?kite Gerai.
 3. Spustel?kite skirtuk? Bendra. Operacin? sistema rodoma taip:
  • Jei naudojate 64 bit? operacin?s sistemos versij?, dalyje Sistema rodoma ?Windows XP Professional? x64 pagrindo leidimo versija < Metai>.
  • Jei naudojate 32 bit? operacin?s sistemos versij?, dalyje Sistema rodoma ?Windows XP Professional? versija < Metai>.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Pastaba. <Metai> yra vietos rezervavimo ?enklas, kuris bus pakeistas metais.

2 b?das: per?i?r?kite lang? Sistemos informacija

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. ?veskite winmsd.exe ir spustel?kite Gerai.
 3. Nar?ymo srityje pasirink? Sistemos suvestin? i?samios informacijos srities dalyje Elementas suraskite Procesorius. Patikrinkite reik?m?.
  • Jei reik?m? prie Procesorius prasideda x86, kompiuteryje veikia 32 bit? ?Windows? versija.
  • Jei reik?m? prie Procesorius prasideda IA-64 arba AMD64, kompiuteryje veikia 64 bit? ?Windows? versija.
Jei ?iais b?dais nepavyko nustatyti operacin?s sistemos bit? versijos, eikite ? skyri? ?Kiti veiksmai?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows Server 2003?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei kompiuteryje ?diegta ?Windows Server 2003?, galite dviem b?dais nustatyti, koki? versij? naudojate ? 32 ar 64 bit?. Jei to nepavyko padaryti naudojant vien? b?d?, i?bandykite kit?.

1 b?das: valdymo skyde per?i?r?kite lang? Sistemos ypatyb?s

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. ?veskite sysdm.cpl ir spustel?kite Gerai.
 3. Spustel?kite skirtuk? Bendra. Operacin? sistema rodoma taip:
  • Jei naudojate 64 bit? operacin?s sistemos versij?, dalyje Sistema rodoma ?Windows Server 2003 Enterprise? 64 bit? leidimas.
  • Jei naudojate 32 bit? operacin?s sistemos versij?, dalyje Sistema rodoma ?Windows Server 2003 Enterprise? leidimas.

2 b?das: per?i?r?kite lang? Sistemos informacija

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. ?veskite winmsd.exe ir spustel?kite Gerai.
 3. Nar?ymo srityje pasirink? Sistemos suvestin? i?samios informacijos srities dalyje Elementas suraskite Procesorius. Patikrinkite reik?m?.
  • Jei reik?m? prie Procesorius prasideda x86, kompiuteryje veikia 32 bit? ?Windows? versija.
  • Jei reik?m? prie Procesorius prasideda EM64T arba IA-64, kompiuteryje veikia 64 bit? ?Windows? versija.
Jei ?iais b?dais nepavyko nustatyti operacin?s sistemos bit? versijos, eikite ? skyri? ?Kiti veiksmai?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastabos
 • Nor?dami rasti kompiuterio bit? skai?i? per?i?r?kite dokumentacij?, kuri? gavote su kompiuteriu, arba kreipkit?s ? aparat?ros gamintoj?.
 • ?Intel Itanium? pagrindo kompiuteriuose gali veikti tik 64 bit? ?Windows? versijos. ?Intel Itanium? pagrindo kompiuteriuose negali veikti 32 bit? ?Windows? versijos. ?iuo metu 64 bit? ?Windows? versijos naudojamos tik ?Itanium? ir AMD64 pagrindo kompiuteriuose.

KITI VEIKSMAI

Jei negalite operacin?s sistemos bit? skai?i? nustatyti ?iais b?dais, daugiau pagalbos ?is straipsnis suteikti negali. Tokiu atveju galite papra?yti pa??stam? ?moni? pagalbos arba kreiptis ? palaikymo tarnyb?. Informacijos, kaip susisiekti su palaikymo tarnyba, rasite ?Microsoft? palaikymo tarnybos svetain?je.


?iame straipsnyje apra?ytus tre?i?j? ?ali? produktus gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? neteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 827218 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 8 d. - Per?i?ra: 7.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium Beta
 • Windows Vista Ultimate Beta
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise E
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium E
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional E
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate E
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbinfo kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme kbvideocontent kbcip KB827218

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com