Microsofts kundestøttelivssyklus

Microsofts policy for kundestøttelivssyklus gir konsekvente og klare retningslinjer for tilgang til kundestøtte fra produktet er nytt til det er på tide å skifte det ut. Når kundene forstår hva slags produktkundestøtte som er tilgjengelig, blir de i bedre stand til å optimalisere styringen av IT-investeringer og planlegge strategisk for å oppnå gode IT-resultater i fremtiden.

Informasjonen på denne siden er underlagt Microsofts merknader om ansvarsfraskrivelse og endringer. Du bør komme tilbake til dette området med jevne mellomrom for å få informasjon om eventuelle endringer.

Siste gjennomgang : 13. mai 2015