Fáze životního cyklu produktu

Zásady životního cyklu podpory společnosti Microsoft poskytují konzistentní a předvídatelné vodítko pro dostupnost podpory produktu při jeho uvedení na trh i v průběhu jeho životnosti. Pokud zákazníci vědí, jaká podpora produktu je dostupná, mohou naplno optimalizovat správu svých investic do IT i strategické plánování pro úspěšnou budoucnost v oblasti IT.

Na informace na této stránce se vztahuje prohlášení o zásadách společnosti Microsoft a upozornění na změny. Na tento web se pravidelně vracejte a kontrolujte případné změny.

Poslední kontrola : 13. května 2015