Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool จะช่วยในการนำซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเฉพาะ ที่พบบ่อยออกจากคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 890830 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ใน Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool ช่วยเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณที่กำลังเรียกใช้ Windows 10 แสดงตัว อย่างทางเทคนิค Windows 8.1, R2 Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 หรือ Windows XP

Microsoft ออก Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool รุ่นใหม่ทุกเดือน หลังจากที่คุณดาวน์โหลดเครื่องมือ เครื่องมือนี้รันหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบคอมพิวเตอร์เพื่อหาการติดไวรัส โดยเฉพาะพบบ่อยและซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (รวมทั้ง Blaster, Sasser และ Mydoom) และช่วยกำจัดการติดไวรัสที่พบ

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เครื่องมือนี้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส วิธีการดาวน์โหลด และเรียกใช้เครื่องมือ และสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องมือการค้นหาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ส่วนผู้ใช้ขั้นสูงประกอบด้วยข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบไอทีและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการ และเรียกใช้เครื่องมือการกำจัดซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ ตามนโยบายวงจรชีวิตการสนับสนุนของ Microsoft เครื่องมือกำจัดซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (Malicious Software Removal Tool - MSRT) ของ Windows จะไม่มีการนำเสนอหรือได้รับการสนับสนุนบนระบบที่ใช้ Windows 2000 หลังจากวันที่ 13 กรกฎาคม 2010 วันดังกล่าวนี้สอดคล้องกับจุดสิ้นสุดของระยะการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับ Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนวัฏจักร ไป วัฏจักรของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือกำจัดซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายของ Microsoft แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสอย่างไร

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกของ Microsoft ไม่ได้แทนผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส แต่เป็นเครื่องมือการเอาออกแบบหลังจากการติดไวรัสที่ทำงานอย่างเคร่งครัด ดังนั้น เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้ง และใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสใหม่ล่าสุด

เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกของ Microsoft ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ anantivirus ในสามวิธีหลัก:
 • เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายจากคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส analready ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสบล็อก fromrunning ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายบนคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างมากยิ่งต้องการบล็อก malicioussoftware ที่เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์มากกว่าเพื่อเอา afterinfection
 • เครื่องมือนี้เอาเฉพาะเจาะจงพบบ่อยและ malicioussoftware ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายที่พบบ่อยและเฉพาะเจาะจงเป็นชุดย่อยขนาดเล็กของซอฟต์แวร์ themalicious ทั้งหมดที่มีอยู่ในวันนี้
 • เครื่องมือมุ่งเน้นการตรวจหาและเอาซอฟต์แวร์ activemalicious ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายที่ใช้งานอยู่คือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย iscurrently ที่ทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ เครื่องมือนี้ไม่สามารถเอาออกไม่ได้ติดตั้ง softwarethat ที่เป็นอันตรายได้ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสสามารถทำ thistask
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ ไป ความปลอดภัยของ Microsoft & ศูนย์รักษาความปลอดภัย เว็บไซต์


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกของ Microsoft มุ่งเน้นการตรวจหาและเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เวิร์ม และม้าโทรจันเท่านั้น แต่จะไม่เอาสปายแวร์ออก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้สิ่งจำเป็นสำหรับความปลอดภัยของ Microsoft เพื่อตรวจหา และเอาสปายแวร์ออกคุณไม่จำเป็นต้องปิดใช้งาน หรือลบโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณเมื่อคุณติดตั้งเครื่องมือกำจัดซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายของ Microsoft อย่างไรก็ตาม ถ้าซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย พบบ่อยและได้ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ โปรแกรมป้องกันไวรัสอาจตรวจพบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายนี้ และอาจป้องกันไม่ให้เครื่องมือการเอาเอาออกเมื่อเรียกใช้เครื่องมือการเอาออก ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

เนื่องจากเครื่องมือกำจัดซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายของ Microsoft ไม่มีไวรัสหรือหนอนไวรัส เครื่องมือลบเพียงอย่างเดียวจึงไม่ควรกระตุ้นการทำงานของโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณ อย่างไรก็ตาม ถ้าซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายติดไวรัสคอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ทันสมัย โปรแกรมป้องกันไวรัสอาจตรวจไม่พบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายนี้จนกว่าเครื่องมือพยายามที่จะเอาออก
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีการดาวน์โหลด และเรียกใช้เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกของ Microsoft

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
คุณสามารถดาวน์โหลด และเรียกใช้เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกของ Microsoft ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ Windows 10 แสดงตัว อย่างทางเทคนิค Windows 8.1, R2 Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003 หรือ Windows XP

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ คุณไม่สามารถดาวน์โหลด และเรียกใช้เครื่องมือถ้าคุณกำลังเรียกใช้ MicrosoftWindows 98, Windows Millennium Edition หรือ Microsoft Windows NT4.0

วิธีที่ง่ายที่สุดในการดาวน์โหลด และเรียกใช้เครื่องมือการ เปิดใช้งานการปรับปรุง onAutomatic อยู่ การเปิดใช้งาน Automatic Updates รับรองว่า คุณได้รับ thetool โดยอัตโนมัติทุกเดือน ถ้าคุณมีการปรับปรุงอัตโนมัติเปิดอยู่ คุณเรียบร้อยแล้วได้รับเครื่องมือนี้รุ่นใหม่เป็นรายเดือน เครื่องมือนี้เรียกใช้โหมด inquiet จนกว่าจะพบการติดไวรัส ถ้าคุณยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนของ aninfection ไม่มีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายพบที่จำเป็นต้องดึงดูดความสนใจของคุณหรือไม่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP Service Pack 2 (SP2), การปรับปรุงอัตโนมัติเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น

คุณแน่ใจว่ามีการปรับปรุงอัตโนมัติเปิดอยู่ใจได้อย่างไร ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบว่า การปรับปรุงอัตโนมัติเปิดอยู่: เปิดใช้การปรับปรุงอัตโนมัติของ Windows เมื่อต้องการให้เราเปิดใช้ Automatic Updates ของคุณ ไป "แก้ไขปัญหานี้ให้ฉัน" หากคุณต้องการเปิดใช้ Automatic Updates ด้วยตัวคุณเอง ให้ไป "ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง"

แก้ไขปัญหานี้ให้ฉัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการเชื่อมโยงแก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิกเรียกใช้ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มและทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เปิดการปรับปรุงอัตโนมัติปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50362
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50363


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่น

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติ ไปยังแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี แล้ว คุณสามารถเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง

เมื่อต้องการเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติด้วยตัวคุณเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในตารางต่อไปนี้สำหรับระบบปฏิบัติการที่คอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงานอยู่ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
Windows 7
 1. คลิก Start
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Startbutton
  ชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดและจากนั้น คลิกWindows Update
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกChangesettings
 3. คลิกเพื่อเลือกการติดตั้ง updatesautomatically (แนะนำ)
 4. ภายใต้การปรับปรุงที่แนะนำclickto เลือกกล่องกาเครื่องหมายให้แก่ฉันขอแนะนำให้ปรับปรุงแบบเดียวกับที่ฉันรับการปรับปรุงที่สำคัญนั้นแล้ว คลิกตกลง หากคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลหรือ forconfirmation ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน ไปที่ขั้นตอนที่ 3
Windows Vista
 1. คลิก Start
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Startbutton
  ชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดและจากนั้น คลิกWindows Update
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกChangesettings
 3. คลิกเพื่อเลือกการติดตั้ง updatesautomatically (แนะนำ)
 4. ภายใต้การปรับปรุงที่แนะนำclickto เลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมการปรับปรุงเมื่อดาวน์โหลด ติด ตั้ง หรือแจ้งเตือนฉันเกี่ยวกับการปรับปรุงที่แนะนำแล้ว คลิ กตกลง หากคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลหรือ forconfirmation ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน ไปที่ขั้นตอนที่ 3
, Windows XP หรือ Windows Server 2003
 1. คลิกเริ่มคลิกControl Panelและจากนั้น คลิกandMaintenance ประสิทธิภาพการทำงาน
 2. คลิกระบบ กล่องSystemPropertiesปรากฏขึ้น
 3. บนแท็บการปรับปรุงอัตโนมัติคลิกเลือก isselected กล่องกาเครื่องหมายอัตโนมัติ (แนะนำ)และจากนั้น คลิกตกลง

วิดีโอ: วิธีการเปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติใน Windows 7


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video1
uuid =beba3f86-dff1-4b23-baaa-d94f400b2d1f
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video2


ดาวน์โหลดเครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย คุณ mustaccept เงื่อนไขลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ Microsoft เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิจะ onlydisplayed เป็นครั้งแรกที่คุณเข้าถึงการปรับปรุงอัตโนมัติ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ หลังจากที่คุณยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งานแบบครั้งเดียว คุณสามารถรับเครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายในรุ่นต่อ ๆ ไปได้โดยไม่ต้องมีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแลระบบ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

เมื่อเครื่องมือการกำจัดซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายตรวจพบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เครื่องมือการกำจัดซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายทำงานในโหมดเงียบ ถ้าตรวจพบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในครั้งถัดไปที่คุณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ บอลลูนจะปรากฏในพื้นที่แจ้งเตือนเพื่อให้คุณทราบถึงการตรวจพบ

การดำเนินการสแกนแบบเต็ม

ถ้าเครื่องมือนี้ค้นหาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ทำการสแกนแบบเต็ม เราขอแนะนำให้ คุณทำการสแกนนี้ การสแกนแบบเต็มทำการสแกนแบบเร็ว และการสแกนแบบเต็มของคอมพิวเตอร์ โดยไม่คำนึงถึงว่าพบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายในระหว่างการสแกนแบบเร็ว การสแกนนี้อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้เนื่องจากโปรแกรมจะสแกนไดรฟ์แบบถอดได้ และคงที่ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ไดรฟ์ของเครือข่ายที่แมปไม่ถูกสแกน

กำลังเอาแฟ้มที่เป็นอันตรายออก

ถ้าซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายได้ปรับเปลี่ยนแฟ้ม (ไวรัส) บน yourcomputer เครื่องมือนี้พร้อมท์ให้คุณเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกจาก thosefiles ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ homepagemay ของคุณถูกเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติไปยังเพจที่ให้คุณแนะนำเกี่ยวกับวิธี torestore การตั้งค่าเหล่านี้

คุณสามารถล้างเฉพาะบางแฟ้มหรือทุกแฟ้ม theinfected ที่เครื่องมือค้นหา โปรดทราบว่า การสูญเสียข้อมูลบางอย่างเป็น possibleduring กระบวนการนี้ นอกจากนี้ โปรดทราบว่า เครื่องมืออาจจะไม่สามารถคืนค่า somefiles ไปยังสถานะเดิม ติดไวรัสก่อน

การเอาเครื่องมือ mayrequest ที่คุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการลบซอฟต์แวร์ somemalicious หรืออาจพร้อมท์ให้คุณดำเนินการขั้นตอนการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย completethe เพื่อทำการลบ คุณควร usean ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสใหม่ล่าสุด

ข้อมูลการติดไวรัสรายงานไปยัง Microsoft

เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายจะส่งข้อมูลพื้นฐานไปยัง Microsoft เครื่องมือตรวจพบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย หรือพบข้อผิดพลาด ข้อมูลนี้จะถูกใช้สำหรับการติดตามส่วนไวรัส ไม่สามารถระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ หรือกับคอมพิวเตอร์ที่จะส่งไปพร้อมกับรายงานนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีการลบเครื่องมือการกำจัดซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เครื่องมือกำจัดซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายไม่ได้ใช้โปรแกรมการติดตั้ง โดยทั่วไป เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือกำจัดซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ก็จะมีการสร้างไดเรกทอรีชั่วคราวที่ตั้งชื่อโดยการสุ่มบนไดรฟ์รากของคอมพิวเตอร์ ไดเรกทอรีที่ประกอบด้วยแฟ้มหลาย ๆ แฟ้ม และประกอบด้วยแฟ้ม Mrtstub.exe โดยส่วนใหญ่ โฟลเดอร์นี้ถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากเครื่องมือการทำงานเสร็จสิ้น หรือหลังจากในครั้งต่อไปที่ คุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม โฟลเดอร์นี้อาจไม่เสมอถูกลบโดยอัตโนมัติ ในกรณีเหล่านี้ คุณสามารถลบโฟลเดอร์นี้ได้ด้วยตนเอง และไม่มีผลเสียต่อบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีการได้รับการสนับสนุน

ช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้ Windows จากไวรัสและมัลแวร์: โซลูชันไวรัสและศูนย์รักษาความปลอดภัย
โซลูชันการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT: การแก้ไขปัญหาความปลอดภัย TechNet และสนับสนุน
ความช่วยเหลือในการติดตั้งการปรับปรุง: การสนับสนุนสำหรับ Microsoft Update
สนับสนุนท้องถิ่นตามประเทศของคุณ: สนับสนุนสากล.

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Microsoft DownloadCenter
TheMalicious Software Removal Tool ใน enterpriseenvironment การปรับใช้
ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรันการ RemovalTool ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย
สนับสนุนสวิตช์บรรทัด forcommand
ข้อมูลรุ่น Usageand
รายงานส่วนประกอบ
ผลลัพธ์การสแกนเป็นไปได้
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับเครื่องมือ SoftwareRemoval ที่เป็นอันตราย

ส่วนนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง หากคุณไม่สะดวกในการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ไป ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เว็บไซต์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft

คุณสามารถดาวน์โหลดเครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายได้ด้วยตนเองจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

สำหรับระบบที่ใช้ x86 32 บิต:


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Downloadthe x 86 MSRT แพคเกจเดี๋ยวนี้


สำหรับระบบที่ใช้ x64 64 บิต:


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ x 64 MSRT เดี๋ยวนี้

วันออกจำหน่าย: 9 มิถุนายน 2015

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว

การปรับใช้เครื่องมือการกำจัดซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายในสภาพแวดล้อมขององค์กร

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ IT ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการในการปรับใช้เครื่องมือในสภาพแวดล้อมขององค์กร ให้คลิกหมายเลข followingarticle เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
891716 การปรับใช้ Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool ในสภาพแวดล้อมขององค์กร
บทความนี้มีข้อมูล aboutMicrosoft ระบบ Management Server (SMS), Services(SUS) ปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft และการวิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft (MBSA)

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรันเครื่องมือการกำจัดซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

ยกเว้นระบุไว้ ข้อมูลในส่วนนี้ใช้กับวิธีการ allthe คุณสามารถดาวน์โหลด และเรียกใช้เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย:
 • Microsoft Update
 • การปรับปรุง Windows
 • ปรับปรุงอัตโนมัติ
 • ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์
 • เว็บไซต์เครื่องมือกำจัดซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายบน Microsoft.com
เมื่อต้องการเรียกใช้เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย followingconditions จำเป็นต้องมี:
 • คอมพิวเตอร์ต้องเรียกใช้ Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003 หรือ Windows XP
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์ โดยใช้แอคเคาท์ isa สมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ ถ้าบัญชีการเข้าสู่ระบบของคุณไม่มีสิทธิ์ therequired ออกจากเครื่องมือ ถ้าไม่กำลังรันเครื่องมือ quietmode แสดงกล่องโต้ตอบที่อธิบายถึงความล้มเหลว
 • ถ้าเครื่องมือคือ มากกว่า 60 วันล้าสมัย tooldisplays ในกล่องโต้ตอบที่ขอแนะนำให้ คุณดาวน์โหลดเครื่องมือนี้รุ่นล่าสุด

การสนับสนุนสำหรับสวิตช์บรรทัดคำสั่ง

เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายสนับสนุนคำสั่งสี่-lineswitches:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สวิตช์วัตถุประสงค์
/Qหรือ/เงียบใช้โหมด quiet ตัวเลือกนี้ไม่ใส่ userinterface ที่ของเครื่องมือ
/?แสดงกล่องโต้ตอบที่แสดงรายการคำสั่ง-lineswitches
/Nทำงานในโหมดการตรวจสอบอย่างเดียว ในโหมดนี้ malicioussoftware จะมีรายงานไปยังผู้ใช้ แต่ก็จะไม่สามารถเอาออก
/Fบังคับให้มีการสแกนแบบขยายของคอมพิวเตอร์
/F:Yบังคับการขยายสแกนคอมพิวเตอร์และ automaticallycleans ติดใด ๆ ที่พบ

ข้อมูลการใช้และการนำออกใช้

เมื่อคุณดาวน์โหลดเครื่องมือ จาก Microsoft Update หรือ AutomaticUpdates และไม่มีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายถูกตรวจพบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ willrun เครื่องมือที่อยู่ในโหมดเงียบครั้งถัดไป ถ้าซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายถูกตรวจพบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในครั้งถัดไปที่ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์ willappear เป็นบอลลูนในพื้นที่แจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบการตรวจพบ สำหรับ moreinformation เกี่ยวกับการตรวจพบ คลิกที่บอลลูน

เมื่อคุณดาวน์โหลด thetool จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft เครื่องมือจะแสดงเป็น interfacewhen ผู้ใช้ที่จะเรียกใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใส่สวิตช์บรรทัดคำสั่ง/Qรันในโหมดเงียบ

ข้อมูลที่นำออกใช้

เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกใช้ในการ secondTuesday ของทุกเดือน แต่ละรุ่นของเครื่องมือที่ช่วยตรวจหา และ removecurrent ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายที่พบบ่อยและ ม้านี้ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย includesviruses เวิร์ม และโทรจัน Microsoft ใช้วัดหลายการส่วน determinethe ของตระกูลซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายและความเสียหายที่สามารถ beassociated ด้วย

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการ softwarethat ที่เป็นอันตรายที่เครื่องมือสามารถเอาออก เครื่องมือนี้สามารถเอาออกตัวแปรใด ๆ รู้จักที่ thetime ของรุ่นนั้น ตารางแสดงรายการรุ่นของเครื่องมือที่ตรวจสอบ firstincluded และเอาออกสำหรับตระกูลซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

Eachrelease ของเครื่องมือนี้จะสะสม กล่าวคือ ไม่เพียงแต่ละรุ่นช่วย detectand เอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายตระกูลที่ใหม่ ยังช่วยตรวจหา และเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย allthe ที่ครอบคลุมอยู่ในรุ่นก่อนหน้านี้ ตัวแปรใหม่ของ malicioussoftware ที่ถูกตรวจพบ และเอาออกในรุ่นก่อนหน้านี้จะครอบคลุมรุ่น ineach รายเดือน

บทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้จะ beupdated ด้วยข้อมูลสำหรับแต่ละเดือนเพื่อให้หมายเลขของบทความ therelevant ยังคงเหมือนเดิม ชื่อของไฟล์จะ toreflect การเปลี่ยนแปลงกับรุ่นของเครื่องมือ ตัวอย่างเช่น ชื่อไฟล์ของ 2005version ในเดือนมกราคมคือ Windows-KB890830-ENU.exe และชื่อไฟล์ของ 2005version ในเดือนกุมภาพันธ์คือ Windows-KB890830-V1.1-ENU.exe
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ตระกูลของซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายToolversionการจัดอันดับความรุนแรงปัจจุบัน
Win32/BerbewJanuary2005 (V 1.0)ต่ำ
Win32/Doomjuice2005 มกราคม (V 1.0)ต่ำ
Win32/Gaobot2005 มกราคม (V 1.0)แบบปานกลาง
Win32/MSBlast2005 มกราคม (V 1.0)ต่ำ
Win32/MydoomJanuary2005 (V 1.0)ต่ำ
Win32/Nachi2005 มกราคม (V 1.0)ต่ำ
Win32/SasserJanuary2005 (V 1.0)ต่ำ
Win32/ZindosJanuary2005 (V 1.0)ต่ำ
Win32/KorgoFebruary2005 (V 1.1)ต่ำ
Win32/Netsky2005 กุมภาพันธ์ (V 1.1)แบบปานกลาง
Win32/RandexFebruary2005 (V 1.1)ต่ำ
Win32/ZafiFebruary2005 (V 1.1)ต่ำ
Win32/BagleMarch2005 (V 1.2)แบบปานกลาง
Win32/BropiaMarch2005 (V 1.2)ต่ำ
Win32/GowehMarch2005 (V 1.2)ต่ำ
Win32/SoberMarch2005 (V 1.2)แบบปานกลาง
Win32/SobigMarch2005 (V 1.2)ต่ำ
Win32 / Hackdef **April2005 (V 1.3)แบบปานกลาง
Win32/MimailApril2005 (V 1.3)ต่ำ
Win32/RbotApril2005 (V 1.3)แบบปานกลาง
Win32/sdbotMay2005 (V 1.4) แบบปานกลาง
WinNT/IsproMay2005 (V 1.4)ต่ำ
WinNT/FURootkitMay2005 (V 1.4)แบบปานกลาง
Win32/KelvirJune2005 (V 1.5)ต่ำ
Win32/LovgateJune2005 (V 1.5)ต่ำ
Win32/MytobJune2005 (V 1.5)ต่ำ
Win32/SpybotJune2005 (V 1.5)แบบปานกลาง
Win32/HactyJuly2005 (V 1.6)ต่ำ
Win32/OptixJuly2005 (V 1.6)ต่ำ
Win32/OptixproJuly2005 (V 1.6)ต่ำ
Win32/Purstiuเดือน 2005 กรกฎาคม (V 1.6)ต่ำ
Win32/Wootbot เดือน 2005 กรกฎาคม (V 1.6)ต่ำ
Win32/Bagz2005 สิงหาคม (V 1.7)ต่ำ
Win32/Dumaru2005 สิงหาคม (V 1.7)ต่ำ
Win32/Spyboter2005 สิงหาคม (V 1.7)ต่ำ
Win32/Zotob.A2005 A สิงหาคม (V 1.7.1)ต่ำ
Win32/Zotob.B2005 A สิงหาคม (V 1.7.1)ต่ำ
Win32/Zotob.C2005 A สิงหาคม (V 1.7.1)ต่ำ
Win32/Zotob.D2005 A สิงหาคม (V 1.7.1)ต่ำ
Win32/Zotob.E2005 A สิงหาคม (V 1.7.1)ต่ำ
Win32/Bobax.OAugust2005 เป็น (V 1.7.1)แบบปานกลาง
Win32/Esbot.A2005 A สิงหาคม (V 1.7.1)ต่ำ
Win32/Rbot.MA2005 A สิงหาคม (V 1.7.1)ต่ำ
Win32/Rbot.MB2005 A สิงหาคม (V 1.7.1)ต่ำ
Win32/Rbot.MC2005 A สิงหาคม (V 1.7.1)ต่ำ
Win32/Bobax2005 กันยายน (V 1.8) แบบปานกลาง
Win32/Esbot2005 กันยายน (V 1.8) ต่ำ
Win32/Gael2005 กันยายน (V 1.8) แบบปานกลาง
Win32/Yaha2005 กันยายน (V 1.8) ต่ำ
Win32/Zotob2005 กันยายน (V 1.8) ต่ำ
Win32/Antinny2005 ตุลาคม (V 1.9) แบบปานกลาง
Win32/Gibe2005 ตุลาคม (V 1.9) ต่ำ
Win32/Mywife2005 ตุลาคม (V 1.9) ต่ำ
Win32/Wukill2005 ตุลาคม (V 1.9) แบบปานกลาง
Win32/Bugbear2005 พฤศจิกายน (V 1.10) ต่ำ
Win32/Codbot2005 พฤศจิกายน (V 1.10) ต่ำ
Win32/Mabutu2005 พฤศจิกายน (V 1.10) ต่ำ
Win32/Opaserv2005 พฤศจิกายน (V 1.10) ต่ำ
Win32/Swen2005 พฤศจิกายน (V 1.10) ต่ำ
Win32/IRCBotDecember2005 (V 1.11)แบบปานกลาง
Win32/RyknosDecember2005 (V 1.11)ต่ำ
WinNT/F4IRootkitDecember2005 (V 1.11)แบบปานกลาง
Win32/BofraJanuary2006 (V 1.12)ต่ำ
Win32/MaslanJanuary2006 (V 1.12)ต่ำ
Win32/PariteJanuary2006 (V 1.12)แบบปานกลาง
Win32/AlcanFebruary2006 (V 1.13)แบบปานกลาง
Win32/BadtransFebruary2006 (V 1.13)ต่ำ
Win32/EyevegFebruary2006 (V 1.13)ต่ำ
Win32/MagistrFebruary2006 (V 1.13)ต่ำ
Win32/AtakMarch2006 (V 1.14)ต่ำ
Win32/TorvilMarch2006 (V 1.14)ต่ำ
Win32/ZlobMarch2006 (V 1.14)แบบปานกลาง
Win32/LockskyApril2006 (V 1.15)แบบปานกลาง
Win32/ReatleApril2006 (V 1.15)ต่ำ
Win32/VallaApril2006 (V 1.15)ต่ำ
Win32/EvamanMay2006 (V 1.16)ต่ำ
Win32/GandaMay2006 (V 1.16)ต่ำ
Win32/PlexusMay2006 (V 1.16)ต่ำ
Win32/CissiJune2006 (V 1.17)ต่ำ
Win32/FizzerJune2006 (V 1.17)ต่ำ
Win32/AlemodJuly2006 (V 1.18)แบบปานกลาง
Win32/ChirJuly2006 (V 1.18)แบบปานกลาง
Win32/HupigonJuly2006 (V 1.18)แบบปานกลาง
Win32/NsagJuly2006 (V 1.18)ต่ำ
Win32/BankerAugust2006 (V 1.19)แบบปานกลาง
Win32/JeefoAugust2006 (V 1.19)แบบปานกลาง
Win32/BancosSeptember2006 (V 1.20)แบบปานกลาง
Win32/SinowalSeptember2006 (V 1.20) แบบปานกลาง
Win32/HarnigOctober2006 (V 1.21) ต่ำ
Win32/PassalertOctober2006 (V 1.21) ต่ำ
Win32/TibsOctober2006 (V 1.21) แบบปานกลาง
Win32/BrontokNovember2006 (V 1.22) แบบปานกลาง
Win32/Beenut2549 ธันวาคม (V 1.23 ลง) ต่ำ
Win32/HaxdoorJanuary2007 (V 1.24) แบบปานกลาง
WinNT/HaxdoorJanuary2007 (V 1.24) แบบปานกลาง
Win32/StrationFebruary2007 (V 1.25)แบบปานกลาง
Win32/MitgliederFebruary2007 (V 1.25)ต่ำ
Win32/AlureonMarch2007 (V 1.27)แบบปานกลาง
Win32/FunnerApril2007 (V 1.28)ต่ำ
Win32/Renos2007 พฤษภาคม (V 1.29)แบบปานกลาง
Win32/Allapleเดือน 2007 มิถุนายน (V 1.30)แบบปานกลาง
Win32/BuskyJuly2007 (V 1.31)แบบปานกลาง
Win32/Virut.AAugust2007 (V 1.32)แบบปานกลาง
Win32/Virut.BAugust2007 (V 1.32)แบบปานกลาง
Win32/ZonebacAugust2007 (V 1.32)แบบปานกลาง
Win32/NuwarSeptember2007 (V 1.33)แบบปานกลาง
Win32/RJumpOctober2007 (V 1.34)แบบปานกลาง
Win32/ConHookNovember2007 (V 1.35) แบบปานกลาง
Win32/FotomotoDecember2007 (V 1.36)แบบปานกลาง
Win32/CutwailJanuary2008 (V 1.37)แบบปานกลาง
Win32/LdpinchFebruary2008 (V 1.38)แบบปานกลาง
Win32/VirtumondeMarch2008 (V 1.39) แบบปานกลาง
Win32/VundoMarch2008 (V 1.39) แบบปานกลาง
Win32/NewaccMarch2008 (V 1.39) แบบปานกลาง
Win32/Oderoor2008 พฤษภาคม (V 1.41)แบบปานกลาง
Win32/CaptiyaMay2008 (V 1.41)แบบปานกลาง
Win32/CorripioJune2008 (V 1.42)แบบปานกลาง
Win32/FrethogJune2008 (V 1.42) แบบปานกลาง
Win32/TaterfJune2008 (V 1.42) แบบปานกลาง
Win32/StorarkJune2008 (V 1.42) แบบปานกลาง
Win32/TilcunJune2008 (V 1.42) แบบปานกลาง
Win32/ZutenJune2008 (V 1.42) แบบปานกลาง
Win32/CeekatJune2008 (V 1.42) แบบปานกลาง
Win32/LolydaJune2008 (V 1.42) แบบปานกลาง
Win32/Horst2008 กรกฎาคม (V 2.0)แบบปานกลาง
Win32/MatcashAugust2008 (V 2.1) แบบปานกลาง
Win32/SlenfbotSeptember2008 (V 2.2)แบบปานกลาง
Win32/RustockOctober2008 (V 2.3)แบบปานกลาง
Win32/FakeSecSenNovember2008 (V 2.4)แบบปานกลาง
Win32/GimmivNovember2008 (V 2.4)แบบปานกลาง
Win32/FakeXPADecember2008 (V 2.5)แบบปานกลาง
Win32/YektelDecember2008 (V 2.5)แบบปานกลาง
Win32/BanloadJanuary2009 (V 2.6)แบบปานกลาง
Win32/ConfickerJanuary2009 (V 2.6)สูง
Win32/Srizbi2009 กุมภาพันธ์ (V 2.7)แบบปานกลาง
Win32/KoobfaceMarch2009 (V 2.8)แบบปานกลาง
Win32/Waledac2009 เมษายน (V 2.9)แบบปานกลาง
Win32/Winwebsec2009 พฤษภาคม (V 2.10) แบบปานกลาง
Win32/InternetAntivirusJune2009 (V 2.11)แบบปานกลาง
Win32/FakeSpyproJuly2009 (V 2.12)แบบปานกลาง
Win32/FakeRean2009 สิงหาคม (V 2.13)แบบปานกลาง
Win32/Bredolab2009 กันยายน (V 2.14)แบบปานกลาง
Win32/Daurso2009 กันยายน (V 2.14)แบบปานกลาง
Win32/FakeScanti2009 ตุลาคม (V 3.0)แบบปานกลาง
Win32/FakeVimes2009 พฤศจิกายน (V 3.1)แบบปานกลาง
Win32/PrivacyCenter2009 พฤศจิกายน (V 3.1) แบบปานกลาง
Win32/Hamweq2009 ธันวาคม (V 3.2) แบบปานกลาง
Win32/Rimecud2010 มกราคม (V 3.3) แบบปานกลาง
Win32/Pushbot2010 กุมภาพันธ์ (V 3.4) แบบปานกลาง
Win32/Helpud2010 มีนาคม (V 3.5) แบบปานกลาง
Win32/Magania2010 เมษายน (V 3.6) แบบปานกลาง
Win32/Oficla2010 พฤษภาคม (V 3.7)แบบปานกลาง
Win32/FakeInit2010 มิถุนายน (V 3.8)แบบปานกลาง
Win32/Bubnix2010 กรกฎาคม (V 3.9) แบบปานกลาง
Win32/Stuxnet2010 สิงหาคม (V 3.10)แบบปานกลาง
Win32/CplLnk2010 สิงหาคม (V 3.10)แบบปานกลาง
Worm:Win32/Vobfus.gen A2010 สิงหาคม (V 3.10)แบบปานกลาง
Worm:Win32/Vobfus.gen B2010 สิงหาคม (V 3.10)แบบปานกลาง
Worm:Win32/Vobfus.gen C2010 สิงหาคม (V 3.10)แบบปานกลาง
Worm:Win32/Vobfus!dll2010 สิงหาคม (V 3.10)แบบปานกลาง
Worm:Win32/Sality.AU2010 สิงหาคม (V 3.10)แบบปานกลาง
Virus:Win32/Sality.AU2010 สิงหาคม (V 3.10)แบบปานกลาง
Trojan:WinNT/Sality2010 สิงหาคม (V 3.10)แบบปานกลาง
Win32/FakeCog2010 กันยายน (V 3.11)แบบปานกลาง
Win32/Vobfus2010 กันยายน (V 3.11) แบบปานกลาง
Win32/Zbot2010 ตุลาคม (V 3.12) แบบปานกลาง
Win32/FakePAV2010 พฤศจิกายน (V 3.13)แบบปานกลาง
Worm:Win32/Sality.AT2010 พฤศจิกายน (V 3.13)แบบปานกลาง
Virus:Win32/Sality.AT2010 พฤศจิกายน (V 3.13)แบบปานกลาง
Win32/Qakbot2010 ธันวาคม (V 3.14)แบบปานกลาง
Win32/Lethic2011 มกราคม (V 3.15)แบบปานกลาง
Win32/Cycbot2011 กุมภาพันธ์ (V 3.16)แบบปานกลาง
Win32/Renocide2011 มีนาคม (V 3.17)แบบปานกลาง
Win32/Afcore2011 เมษายน (V 3.18) แบบปานกลาง
Win32/Ramnit2011 พฤษภาคม (V 3.19) แบบปานกลาง
Win32/Rorpianช่วงเดือน 2554 มิถุนายน (V 3.20) แบบปานกลาง
Win32/Yimfocaช่วงเดือน 2554 มิถุนายน (V 3.20) แบบปานกลาง
Win32/Nuqelช่วงเดือน 2554 มิถุนายน (V 3.20) แบบปานกลาง
Win32/Tracur2011 กรกฎาคม (V 3.21) แบบปานกลาง
Win32/Dursg2011 กรกฎาคม (V 3.21) แบบปานกลาง
Win32/FakeSysdef2554 สิงหาคม (V 3.22) แบบปานกลาง
Win32/Hiloti2554 สิงหาคม (V 3.22) แบบปานกลาง
Win32/Bamital2011 กันยายน (V 4.0)แบบปานกลาง
Win32/Kelihos2011 กันยายน (V 4.0) แบบปานกลาง
Win32/EyeStye2011 ตุลาคม (V 4.1) แบบปานกลาง
Win32/Poison2011 ตุลาคม (V 4.1) แบบปานกลาง
Win32/Dofoil2011 พฤศจิกายน (V 4.2) แบบปานกลาง
Win32/Carberp2011 พฤศจิกายน (V 4.2) แบบปานกลาง
Win32/Cridex2011 พฤศจิกายน (V 4.2) แบบปานกลาง
Win32/Helompy2011 ธันวาคม (V 4.3) แบบปานกลาง
Win32/Sefnit2012 มกราคม (V 4.4) แบบปานกลาง
Win32/Pramro2012 กุมภาพันธ์ (V 4.5) แบบปานกลาง
Win32/Fareit2012 กุมภาพันธ์ (V 4.5) แบบปานกลาง
Win32/Dorkbot2012 มีนาคม (V 4.6) แบบปานกลาง
Win32/Hioles2012 มีนาคม (V 4.6) แบบปานกลาง
Win32/Yeltminky2012 มีนาคม (V 4.6) แบบปานกลาง
Win32/Pluzoks.A2012 มีนาคม (V 4.6) แบบปานกลาง
Win32/Claretoreเดือน 2012 เมษายน (V 4.7) แบบปานกลาง
Win32/Bocinexเดือน 2012 เมษายน (V 4.7) แบบปานกลาง
Win32/Gamarueเดือน 2012 เมษายน (V 4.7) แบบปานกลาง
Win32/Unruy2012 พฤษภาคม (V 4.8) แบบปานกลาง
Win32/Dishigy2012 พฤษภาคม (V 4.8) แบบปานกลาง
Win32/Cleaman2012 มิถุนายน (V 4.9) แบบปานกลาง
Win32/Kuluoz2012 มิถุนายน (V 4.9) แบบปานกลาง
Win32/Bafruz2012 สิงหาคม (V 4.11)ความร้ายแรง
Win32/Matsnu2012 สิงหาคม (V 4.11)ความร้ายแรง
Win32/Medfos2012 กันยายน (V 4.12) ความร้ายแรง
Win32/Nitol2012 ตุลาคม (V 4.13)ความร้ายแรง
Win32/OneScan2012 ตุลาคม (V 4.13)ความร้ายแรง
Win32/Folstartเดือน 2012 พฤศจิกายน (V 4.14) ความร้ายแรง
Win32/Weelsofเดือน 2012 พฤศจิกายน (V 4.14) ความร้ายแรง
Win32/Phorpiexเดือน 2012 พฤศจิกายน (V 4.14) ความร้ายแรง
Win32/Phdetประจำเดือน 2012 ธันวาคม (V ที่ 4.15) ความร้ายแรง
Win32/Ganelp2013 มกราคม (V 4.16) ความร้ายแรง
Win32/Lefgroo2013 มกราคม (V 4.16) ความร้ายแรง
Win32/Sirefef2013 กุมภาพันธ์ (V 4.17)ความร้ายแรง
Win32/Wecykler2013 มีนาคม (V 4.18) ความร้ายแรง
Win32/Babonockเดือน 2013 เมษายน (V 4.19) ความร้ายแรง
Win32/Redymsเดือน 2013 เมษายน (V 4.19) ความร้ายแรง
Win32/Vesenlosowเดือน 2013 เมษายน (V 4.19) ความร้ายแรง
Win32/fakedefอาจ 2013 (V 4.20) ความร้ายแรง
Win32/Vicenorอาจ 2013 (V 4.20) ความร้ายแรง
Win32/Kexqoudอาจ 2013 (V 4.20) ความร้ายแรง
Win32/Tupymเดือน 2013 มิถุนายน (V 4.21) ความร้ายแรง
Win32/Simda2013 กันยายน (V 5.4) ความร้ายแรง
Win32/Shiotobเดือน 2013 ตุลาคม (V 5.5)ความร้ายแรง
Win32/Foidanเดือน 2013 ตุลาคม (V 5.5)ความร้ายแรง
Win32/Deminnixเดือน 2013 พฤศจิกายน (V 5.6)ความร้ายแรง
Win32/Napolarเดือน 2013 พฤศจิกายน (V 5.6)ความร้ายแรง
Win32/Rotbrow2013 ธันวาคม (V 5.7)ความร้ายแรง
MSIL/Bladabindi2014 มกราคม (V 5.8)ความร้ายแรง
VBS/Jenxcus2014 กุมภาพันธ์ (V 5.9)ความร้ายแรง
Win32/Wysotot2014 มีนาคม (V 5.10)ความร้ายแรง
MSIL/Spacekito2014 มีนาคม (V 5.10)ความร้ายแรง
Win32/Ramdoเดือน 2014 เมษายน (V 5.11)ความร้ายแรง
Win32/Kilimเดือน 2014 เมษายน (V 5.11)ความร้ายแรง
Win32/Miuref2014 พฤษภาคม (V 5.12)ความร้ายแรง
Win32/Filcout2014 พฤษภาคม (V 5.12)ความร้ายแรง
Win32/Necursเดือน 2014 มิถุนายน (V 5.13)ความร้ายแรง
Win32/Caphaw2014 กรกฎาคม (V 5.14)ความร้ายแรง
Win32/Bepush2014 กรกฎาคม (V 5.14)ความร้ายแรง
Win32/Lecpetex2014 สิงหาคม (V 5.15)ความร้ายแรง
Win32/Zemot2014 กันยายน (V 5.16)ความร้ายแรง
Win32/Hikiti2014 ตุลาคม (V 5.17)ความร้ายแรง
Win32/Mdmbot2014 ตุลาคม (V 5.17)ความร้ายแรง
Win32/Moudoor2014 ตุลาคม (V 5.17)ความร้ายแรง
Win32/Plugx2014 ตุลาคม (V 5.17)ความร้ายแรง
Win32/Sensode2014 ตุลาคม (V 5.17)ความร้ายแรง
Win32/Derusbi2014 ตุลาคม (V 5.17)ความร้ายแรง
Win32/Tofseeเดือน 2014 พฤศจิกายน (V 5.18)ความร้ายแรง
Win32/Winntiเดือน 2014 พฤศจิกายน (V 5.18)ความร้ายแรง
Win32/Zoxpngเดือน 2014 พฤศจิกายน (V 5.18)ความร้ายแรง
Win32/Emotet2015 มกราคม (V 5.20)ความร้ายแรง
Win32/Dyzap2015 มกราคม (V 5.20)ความร้ายแรง
Win32/Escad2015 กุมภาพันธ์ (V 5.21)ความร้ายแรง
Win32/Jinupd2015 กุมภาพันธ์ (V 5.21)ความร้ายแรง
Win32/NukeSped2015 กุมภาพันธ์ (V 5.21)ความร้ายแรง
Win32/Alinaos2015 มีนาคม (V 5.22)ความร้ายแรง
Win32/CompromisedCert2015 มีนาคม (V 5.22)ความร้ายแรง
Win32/Saluchtraเดือน 2015 เมษายน (V 5.23)ความร้ายแรง
Win32/Unskalเดือน 2015 เมษายน (V 5.23)ความร้ายแรง
Win32/Dexterเดือน 2015 เมษายน (V 5.23)ความร้ายแรง
Win32/IeEnablerCbyเดือน 2015 เมษายน (V 5.23)สูง
Win32/Gatakเดือน 2015 มิถุนายน (V 5.25)ความร้ายแรง
Win32/OnlineGamesเดือน 2015 มิถุนายน (V 5.25)ความร้ายแรง
Win32/BrobanDelเดือน 2015 มิถุนายน (V 5.25)ความร้ายแรง
Win32/Bagoposเดือน 2015 มิถุนายน (V 5.25)ความร้ายแรง
* การจัดอันดับความรุนแรงหมายถึงการจัดอันดับความรุนแรงแจ้งเตือนไวรัสที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/rating.mspx
โปรดทราบว่า การจัดอันดับความรุนแรงของการคุกคามอาจ updatedoccasionally โยบายการเปลี่ยนแปลงในส่วนและ otherfactors

** W32/Hackdef โดยทั่วไปซ่อนอื่น ๆ อาจ unwantedsoftware บนคอมพิวเตอร์ ถ้าเครื่องมือตัวล้างข้อมูลรายงานที่ wasdetected W32/Hackdef บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนำให้ คุณเรียกใช้การสแกนแบบวันที่ withup โปรแกรมป้องกันไวรัสและป้องกันสปายแวร์โปรแกรม (ให้ดูที่http://www.microsoft.com/security/pc-security/spyware-prevent.aspx). ถ้าคุณต้องการดูซอฟต์แวร์ที่ถูกซ่อน W32/Hackdef ก่อนเปิดแฟ้ม thelog สำหรับเครื่องมือตัวล้าง (% Windir%\Debug\Mrt.log) ถัดไป ในส่วนของ "Possiblescanning ผลลัพธ์" ค้นหาหนึ่งบรรทัดหรือหลายบรรทัดบันทึกย่อที่มีการค้นพบโฟลเดอร์ใน whichWin32/Hackdef ในโฟลเดอร์เดียวกัน คุณควรค้นหาไฟล์ Win32/Hackdefconfiguration ที่มีส่วนขยายชื่อแฟ้ม.ini ดู todetermine นี้แฟ้มซอฟต์แวร์ที่ถูกซ่อน Win32/Hackdef บนคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์เป็นอันตรายที่ไม่มีอยู่ในตารางนี้จะไม่มีการตรวจพบ และไม่ถูกเอาออก โดยเครื่องมือ เพื่อสแกนหา และเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสใหม่ล่าสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ป้องกันพีซีของคุณดังต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/security/scanner/en-us/default.aspx

รายงานส่วนประกอบ

เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายส่งข้อมูลไป Microsoftif จะตรวจพบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย หรือพบข้อผิดพลาด Informationthat ระบุถูกส่งไปยัง Microsoft ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:
 • ชื่อของซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายที่ isdetected
 • ผลลัพธ์ของการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย
 • รุ่นของระบบปฏิบัติการ
 • ตำแหน่งที่ตั้งของระบบปฏิบัติการ
 • สถาปัตยกรรมตัวประมวลผล
 • หมายเลขรุ่นของเครื่องมือ
 • ตัวบ่งชี้บันทึกย่อว่า เครื่องมือนี้กำลังรัน โดย Microsoft Update, Windows Update, Automatic Updates ศูนย์ดาวน์โหลด หรือ จากเว็บไซต์
 • GUID ไม่ระบุชื่อ
 • การเข้ารหัสลับแบบทางเดียวแฮ (md 5) ของเส้นทางและชื่อแฟ้มของแฟ้มแต่ละแฟ้มซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายที่จะถูกเอาออกจาก thecomputer
ถ้าไงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายพบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ thetool พร้อมท์ให้คุณส่งข้อมูลไปยัง Microsoft นอกเหนือจากที่มีอยู่ที่นี่ คุณได้รับพร้อมท์ในแต่ละอินสแตนซ์เหล่านี้ และข้อมูลนี้จะส่ง onlywith ได้รับความยินยอมของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงต่อไปนี้:
 • แฟ้มที่สงสัยเป็น ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย Thetool จะระบุถึงแฟ้มสำหรับคุณ
 • พบการเข้ารหัสลับแบบทางเดียวแฮ (md 5) หากใด ๆ ที่น่าสงสัย
คุณสามารถปิดใช้งานคุณลักษณะการรายงาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งาน คอมโพเนนต์รายงานและวิธีการป้องกันไม่ให้เครื่องมือนี้กำลังส่งข้อมูลไปยัง Microsoft ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft
891716 การปรับใช้ Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool ในสภาพแวดล้อมขององค์กร

ผลลัพธ์การสแกนเป็นไปได้

หลังจากเรียกใช้เครื่องมือ มีสี่หลักผลลัพธ์ที่ removaltool สามารถรายงานต่อผู้ใช้:
 • ติดไวรัสไม่พบ
 • ตรวจพบการติดไวรัสอย่างน้อยหนึ่ง และ wasremoved
 • การติดไวรัสพบ แต่ไม่มีการเอาออก Resultwill นี้สามารถแสดงหากพบแฟ้มที่น่าสงสัยบนคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการสิ่งเหล่านี้แฟ้ม helpremove คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสใหม่ล่าสุด
 • ตรวจพบการติดไวรัส และบางส่วนถูกเอาออก การเอา Tocomplete คุณควรใช้ antivirusproduct ทันสมัยอยู่เสมอ

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับเครื่องมือการนำซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออก

 • Q1: เครื่องมือนี้มีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดย Microsoft หรือไม่
  A1: ใช่
 • Q2: ล็อกไฟล์ประกอบด้วยข้อมูลชนิดใด
  A2: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มบันทึก ให้ดูที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft
  891716 การปรับใช้ MicrosoftWindows Malicious Software Removal Tool ในสภาพแวดล้อมขององค์กร
 • Q3: เครื่องมือนี้สามารถแจกจ่ายต่อหรือไม่
  A3: ใช่ สำหรับแต่ละเงื่อนไขของเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้เครื่องมือนี้ เครื่องมือสามารถ beredistributed อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลัง redistributing latestversion แบบของเครื่องมือ
 • Q4: ฉันรู้ได้อย่างไรว่า ฉันกำลังใช้เครื่องมือนี้รุ่นล่าสุดหรือไม่
  A4: ถ้าคุณมี Windows 7, Windows Vista, Windows XP หรือผู้ใช้ Windows Server 2003 ใช้ Microsoft Update หรือฟังก์ชัน Automatic Updates ของ Microsoft Update เมื่อต้องการทดสอบว่าคุณกำลังใช้เครื่องมือนี้รุ่นล่าสุด ถ้าคุณได้เลือกที่ไม่ใช้ Microsoft Update และคุณเป็น Windows 7, Windows Vista, Windows XP หรือผู้ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ใช้ Windows Update หรือ ใช้ฟังก์ชันการปรับปรุงอัตโนมัติของ Windows Update เมื่อต้องการทดสอบว่าคุณกำลังใช้เครื่องมือนี้รุ่นล่าสุด นอกจากนี้ คุณสามารถเยี่ยมชมศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ นอกจากนี้ ถ้าเครื่องมือถูกเลิกใช้แล้วมากกว่า 60 วัน เครื่องมือจะเตือนคุณสามารถค้นหาเครื่องมือรุ่นใหม่
 • Q5: หมายเลขบทความ Microsoft Knowledge Base ของเครื่องมือจะเปลี่ยนไปในแต่ละรุ่นใหม่หรือไม่
  A5: ไม่ หมายเลขบทความฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับการ willremain เครื่องมือเป็น 890830 สำหรับเครื่องมือนี้รุ่นต่อ ๆ ไป ชื่อไฟล์ของ toolwhen มีดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft จะเปลี่ยนกับ eachrelease เพื่อแสดงเดือนและปีเมื่อรุ่นของ wasreleased เครื่องมือ
 • Q6: มีวิธีที่ฉันสามารถร้องขอให้ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายใหม่ถูกกำหนดเป้าหมายไว้ในเครื่องมือหรือไม่
  A6: ในปัจจุบัน หมายเลข ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายที่ถูกกำหนดเป้าหมายไว้ใน isbased เครื่องมือเกณฑ์ที่ติดตามส่วนและความเสียหายของ malicioussoftware
 • Q7: สามารถฉันทราบว่า มีการเรียกใช้เครื่องมือบนคอมพิวเตอร์ได้ไหม
  A7: ใช่ โดยการตรวจสอบคีย์รีจิสทรี คุณสามารถกำหนดว่ามีการรัน thetool บนคอมพิวเตอร์และเวอร์ชั่นใดถูก thatwas รุ่นล่าสุดที่ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้พอ ๆ กับบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  891716การปรับใช้ MicrosoftWindows Malicious Software Removal Tool ในสภาพแวดล้อมขององค์กร
 • Q8: ทำไมฉันไม่เห็นเครื่องมือบน Microsoft Update, Windows Update หรือ Automatic Updates
  A8: สถานการณ์อาจทำให้คุณสามารถเห็น onMicrosoft เครื่องมือการปรับปรุง การปรับ ปรุงของ Windows หรือ Automatic Updates:
  • มีเสนอเฉพาะ Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003SP1 ผู้ใช้ และเครื่องมือใน Windows Update หรือ AutomaticUpdates
  • ถ้าคุณมีอยู่แล้วเรียกใช้เวอร์ชันปัจจุบัน ของ toolfrom Windows Update, Microsoft Update การปรับปรุงอัตโนมัติ หรือ จากอย่างใดอย่างหนึ่ง theother กลไกสองรุ่น นั้นจะไม่สามารถดูการปรับปรุง orAutomatic Windows Update
  • สำหรับการปรับปรุงอัตโนมัติ ในครั้งแรกที่คุณเรียกใช้ thetool คุณต้องล็อกอินเป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators เพื่อที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ acceptthe
 • Q9: Microsoft Update, Windows Update และ Automatic Updates ใช้วิธีการใดพิจารณาที่จะนำเสนอเครื่องมือ
  A9: ผู้ใช้ทั้งหมดของ Windows 7, Windows Vista, Windows XP และ Windows Server 2003 มีเสนอเครื่องมือนี้หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • ผู้ใช้ที่กำลังเรียกใช้ MicrosoftUpdate หรือคุณสมบัติ Automatic updates ของ Microsoft โปรแกรมปรับปรุงรุ่นล่าสุด
  • ผู้ใช้ไม่ได้แล้วใช้เครื่องมือรุ่นปัจจุบัน
  และทั้งหมดที่ Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows SP1users 2003 ของเซิร์ฟเวอร์มีเสนอเครื่องมือนี้หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • ผู้ใช้ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Update
  • ผู้ใช้ที่กำลังเรียกใช้ WindowsUpdate หรือการปรับปรุงอัตโนมัติของ Windows การปรับปรุงรุ่นล่าสุด
  • ผู้ใช้ไม่ได้แล้วใช้เครื่องมือรุ่นปัจจุบัน
 • Q10: เมื่อฉันดูในล็อกไฟล์ จะบอกฉันว่า พบข้อผิดพลาดระหว่างการสแกน ฉันแก้ไขได้อย่างไร
  A10: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาด ให้ดูที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft
  891717 วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ใน Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool
 • Q11: คุณจะนำเครื่องมือออกใช้หรือไม่ แม้ว่าจะไม่มีกระดานข่าวความปลอดภัยใหม่สำหรับเดือนใดเดือนหนึ่ง
  A11: ใช่ แม้ว่าจะไม่มีกระดานข่าวความปลอดภัยใหม่สำหรับการ particularmonth เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายจะสามารถ rereleased กับ detectionand เอาการสนับสนุนสำหรับการล่าสุดพบบ่อยและซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย
 • Q12: ฉันจะใช้วิธีใดในการป้องกันเครื่องมือนี้ไม่ให้นำเสนอแก่ฉันโดยใช้ Microsoft Update, Windows Update หรือ Automatic Updates
  A12: เมื่อคุณก่อนจะเสนอที่อาจเป็นอันตรายซอฟต์แวร์การเอาออก Toolfrom Microsoft Update, Windows Update หรือ Automatic Updates คุณสามารถ declinedownloading และเรียกใช้เครื่องมือ โดยวิธีลดทบต้นเงื่อนไขลิขสิทธิ์ Declinecan นี้ประยุกต์ ใช้เฉพาะรุ่นปัจจุบันของเครื่องมือ currentversion ทั้งสองแบบของเครื่องมือและรุ่นใด ๆ ในอนาคต ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ youchoose ถ้าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และต้องไม่ toinstall เครื่องมือผ่านทาง Windows Update คลิกล้างก thatcorresponds กล่องกาเครื่องหมายที่เป็นเครื่องมือใน Windows Update UI
 • Q13: หลังจากที่ฉันเรียกใช้เครื่องมือจาก Microsoft Update, Windows Update หรือ Automatic Updates แฟ้มเครื่องมือจะเก็บไว้ที่ใด ฉันสามารถเรียกใช้เครื่องมือนี้ได้หรือไม่
  A13: เมื่อจะมีดาวน์โหลด จาก Microsoft Update หรือ Windows Update เครื่องมือทำงานเพียงครั้งเดียวแต่ละเดือน ด้วยตนเองเรียกใช้เครื่องมือหลายครั้งเดือน ดาวน์โหลดเครื่องมือ จาก ศูนย์ดาวน์โหลด หรือ โดยการเยี่ยมชม ความปลอดภัยของ Microsoft & ศูนย์รักษาความปลอดภัย เว็บไซต์

 • สำหรับการสแกนเป็นแบบออนไลน์ของระบบของคุณโดยใช้ความปลอดภัย Windows Live onecare ไป สแกนเนอร์ความปลอดภัยของ Microsoft เว็บไซต์
  http://safety.live.com
 • Q14: ฉันสามารถเรียกใช้เครื่องมือนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows แบบฝังตัวหรือไม่
  A14: ในปัจจุบัน เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายไม่ใช่ supportedon คอมพิวเตอร์ Windows แบบฝังตัว
 • Q15: การทำงานของเครื่องมือต้องติดตั้งปรับปรุงความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์หรือไม่
  A15: ไม่ ซึ่งแตกต่างจากส่วนใหญ่ก่อนหน้าตัวล้างเครื่องมือที่ถูกผลิต byMicrosoft เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายจำเป็นต้องมี updateprerequisites ไม่มีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้ง criticalupdates ทั้งหมดก่อนที่คุณใช้เครื่องมือ เพื่อช่วยป้องกัน reinfection โดย malicioussoftware ที่ใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
 • Q16: ฉันสามารถปรับใช้เครื่องมือนี้โดยใช้ SUS หรือ SMS ได้หรือไม่ ทำงานเข้ากันกับ MBSA หรือไม่
  A16: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้เครื่องมือนี้ ให้ดูที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft
  891716 การปรับใช้ MicrosoftWindows Malicious Software Removal Tool ในสภาพแวดล้อมขององค์กร
 • Q17: ฉันต้องใช้เครื่องมือตัวล้างข้อมูลก่อนหน้านี้ติดตั้งให้เรียกใช้เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่
  A17: ไม่
 • Q18: มีกลุ่มข่าวสารที่พร้อมใช้งานสำหรับการสนทนาเกี่ยวกับเครื่องมือนี้หรือไม่
  A18: ใช่ คุณสามารถใช้ microsoft.public.security.virusnewsgroup
 • Q19: ทำไมหน้าต่าง "การป้องกันแฟ้มของ Windows" ปรากฏขึ้นเมื่อฉันเรียกใช้เครื่องมือ
  A19: ในบางกรณี เมื่อพบไวรัสเฉพาะบนระบบ thecleaner เครื่องมือพยายามซ่อมแซมแฟ้มระบบ Windows ติดไวรัส ถึงแม้ว่า thisaction เอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกจากแฟ้มเหล่านี้ ก็อาจทริกเกอร์ theWindows คุณลักษณะการป้องกันแฟ้ม ถ้าคุณเห็นหน้าต่างการป้องกันแฟ้มของ Windows เราขอแนะนำให้ คุณทำตามคำแนะนำ และใส่แผ่นซีดีของคุณ MicrosoftWindows ซึ่งจะคืนค่าแฟ้ม cleaned ให้เป็นสถานะก่อนหน้าไวรัสเดิม
 • Q20: มีเวอร์ชันที่เป็นภาษาท้องถิ่นของเครื่องมือนี้ได้อย่างไร
  A20: ใช่ เครื่องมือนี้จะพร้อมใช้งานใน 24 ภาษา ก่อนการเปิดตัว February2006 เครื่องมือแต่ละรุ่นภาษาท้องถิ่นอยู่ในรูปแบบ separatedownload เริ่มต้นในเดือน 2006 กุมภาพันธ์ เครื่องมือมีการเสนอให้เป็นแบบ multilingualdownload ดังนั้น เครื่องมือรุ่นเดียวเท่านั้นที่จะพร้อมใช้งาน และภาษา theappropriate ปรากฏขึ้นโดยขึ้นอยู่กับภาษาของระบบปฏิบัติการปัจจุบัน
 • Q21: ฉันพบแฟ้ม Mrtstub.exe ในไดเรกทอรีที่มีชื่อแบบสุ่มบนคอมพิวเตอร์ของฉัน แฟ้ม Mrtstub.exe เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
  A21: เครื่องมือใช้แฟ้มที่ชื่อ Mrtstub.exe สำหรับการดำเนินงานบางอย่าง ถ้าคุณตรวจสอบว่า แฟ้มมีการเซ็นชื่อ โดย Microsoft แฟ้มเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • Q22: สามารถ MSRT ทำงานในเซฟโหมดหรือไม่
  A22: ใช่ ถ้าคุณได้เรียกใช้ MSRT ก่อนที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด คุณสามารถเข้าถึง MSRT ที่% windir%\system32\mrt.exe คลิกสองครั้งแฟ้ม mrt.exe เพื่อเรียกใช้ MSRT และจากนั้น ทำตามแสดงบนหน้าจอคำแนะนำ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 890830 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 มิถุนายน 2558 - Revision: 68.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Standard
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows 10 Insider Preview
Keywords: 
kbmsnpartnerportal kbhowto kbacwsurvey kbsecurity kbinfo kbfixme kbmsifixme kbvideocontent kbmt KB890830 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:890830

ให้ข้อเสนอแนะ

 

ติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
ติดต่อกับ Answer Desk เพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ