Hỗ trợ Kích hoạt Sản phẩm Microsoft

Tgiúp kích hoạt Windows và Office của Microsoft. Nhận ttin về kích hoạt Khoá Cấp phép SL lớn. Hdẫn cách tìm và thay thế khoá SP.

Tài nguyên Chính

Tài nguyên chính

Kích hoạt Sản phẩm Microsoft (MPA) là gì? (EN)
Tìm hiểu cách kích hoạt sản phẩm hoạt động.

Làm thế nào để biết nếu sản phẩm của bạn được cấp phép đúng (EN)
Hãy chắc chắn rằng sản phẩm Microsoft của bạn được cấp phép đúng.

Tìm hiểu cách nhận dạng, xác định hoặc thay thế Khoá Sản phẩm
Trợ giúp việc tìm hoặc thay thế Khoá Sản phẩm bắt buộc để Kích hoạt Sản phẩm.

Định vị nhãn dính Khóa Sản phẩm và tìm hiểu về tầm quan trọng của nó. (EN)
Xem ví dụ về nhãn Chứng chỉ của Nhà chức trách (COA).

Kích hoạt các chương trình ánh xạ và trò chơi của Microsoft
Câu hỏi thường gặp về kích hoạt Trò chơi cho Windows, MapPoint và Streets và Trips. Xem video để biết thêm (EN).

Sự khác biệt giữa Kích hoạt Sản phẩm và Đăng ký Sản phẩm là gì? (EN)
Bạn phải kích hoạt sản phẩm Microsoft nhưng bạn không bắt buộc phải đăng ký sản phẩm của mình, tìm hiểu thêm về sự khác biệt này.

Báo cáo Sao chép trái phép Phần mềm (EN)
Việc báo cáo vi phạm quyền riêng tư bị nghi ngờ khi bạn gặp những trường hợp đó có thể có tác động tích cực đến việc chống lại nạn sao chép trái phép.

Windows

Kích hoạt sản phẩm của Microsoft Windows

Nhận Trợ giúp Kích hoạt Microsoft Windows
Tìm hiểu cách kích hoạt Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista và Windows XP

Cách thay đổi hoặc cập nhật khóa Sản phẩm của bạn (EN)
Các bước để thay đổi khóa sản phẩm trong Windows 7, Windows Vista và Windows XP.

Thông báo lỗi "Thời gian kích hoạt của bạn đã hết hạn" trong Windows Vista
Cung cấp các bước xử lý sự cố Kích hoạt Windows hoặc Windows Genuine Advantage khi máy tính của bạn ở chế độ chức năng bị giảm.

Chế độ chức năng bị giảm trong Windows Vista (EN)
Mô tả hành vi bạn có thể mong đợi khi Windows Vista ở chế độ chức năng bị giảm.

Office

Kích hoạt sản phẩm của Microsoft Office

Kích hoạt Office 365 Home, Personal, University hoặc Office 2013
Cách kích hoạt Office 365 Home, Personal, University hoặc Office 2013

Kích hoạt Office 2010 (EN)
Cách kích hoạt Office 2010

Kích hoạt các phiên bản số lượng lớn của Office
Cách kích hoạt các phiên bản số lượng lớn của Office

Trợ giúp có Hướng dẫn về Khóa Sản phẩm Office 2010 (EN)
Sử dụng dòng công việc trợ giúp có hướng dẫn của chúng tôi để khắc phục các sự cố phổ biến với khóa sản phẩm và kích hoạt sản phẩm. Sự cố phổ biến bao gồm xác định và nhập khóa sản phẩm của bạn; lỗi khi nhập khóa sản phẩm của bạn và tính hợp lệ để nhận được khóa thay thế.

Mô tả Thuật sĩ Kích hoạt Office
Office bao gồm Thuật sĩ Kích hoạt. Để sử dụng đầy đủ Office, bạn phải kích hoạt Office.

Cách lấy khoá sản phẩm mới cho sản phẩm Microsoft Office
Cách tìm khoá sản phẩm nếu bạn không thể xác định được khoá đó hoặc cách lấy khoá sản phẩm mới nếu nhãn khoá sản phẩm bị hỏng hoặc thiếu.

Tôi bấm nút nào để kích hoạt, mua, tải xuống hoặc sử dụng sản phẩm Office 2010? (EN)
Bài viết này giúp bạn bắt đầu sử dụng sản phẩm Microsoft Office 2010 nếu bạn đã mua Office 2010 và cần kích hoạt sản phẩm, muốn mua Office 2010 hoặc muốn sử dụng Office Starter 2010.

Các tài nguyên giúp bạn kích hoạt giấy phép trong các chương trình Microsoft Office 2007 và Office 2003
Trợ giúp gỡ rối và thông tin bổ sung về kích hoạt.

Kích hoạt cấp phép số lượng lớn

Kích hoạt cấp phép số lượng lớn

Thông tin Kích hoạt Số lượng lớn cho Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 và Windows 7 (EN)
Xem các tài nguyên về Cấp phép Số lượng lớn và Kích hoạt Số lượng lớn 2.0.

Khóa Sản phẩm Cấp phép Số lượng lớn (EN)
Cách nhậń Khóa Cấp phép Số lượng lớn bao gồm KMS và MAK.

Các câu hỏi thường gặp về Khóa Cấp phép Số lượng lớn (EN)
Câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về Khóa Cấp phép Số lượng lớn.

Kích hoạt các phiên bản số lượng lớn của Office
Cách kích hoạt các phiên bản số lượng lớn của Office

Các liên hệ

Gọi cho chúng tôi

Điện thoại

Số điện thoại cho Trung tâm Kích hoạt Sản phẩm Microsoft không được liệt kê vì có nhiều Trung tâm Kích hoạt Sản phẩm theo vùng trên toàn thế giới. Bài viết Cách liên hệ với Trung tâm Kích hoạt Sản phẩm Microsoft giải thích cách để lấy số điện thoại phù hợp bằng cách chạy Trình hướng dẫn Kích hoạt Sản phẩm.

Hỏi cộng đồng

Liên hệ với nhà sản xuất máy tính của bạn

Javascript bị Tắt Chúng tôi đă phát hiện ra rằng Javascript bị tắt trên máy của bạn. Để nhận được trải nghiệm hỗ trợ tốt nhất, hăy bật Hiện hoạt Tập lệnh (VI)

Duyệt lại lần sau cùng : 18 Tháng Mười Hai 2014