Technická podpora pre Microsoft Office 2010 a 2007

Možnosti technickej podpory, ďalšie informácie a informácie o životnom cykle programov Outlook 2007/2010.

Možnosti a zdroje technickej podpory

Technickú podporu pre Outlook získate kliknutím sem. Ďalší obsah získate vybratím niektorej z kategórií uvedených nižšie.

Možnosti svojpomocného riešenia problémov

Pomocník a postupy pre balík Office 2010
Navštívte centrum Pomocníka a postupov pre Office a využite všetky možnosti, ktoré Outlook ponúka.

K dispozícii je balík Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) poskytuje najnovšie aktualizácie balíka Office 2010 vrátane vylepšenia stability, výkonu a zabezpečenia.

Možnosti svojpomocného riešenia problémov v práci

Profesionáli v oblasti IT: Centrum technológií TechCenter pre balík Office na lokalite TechNet (EN)
Navštívte centrum technológií TechCenter pre balík Office na lokalite TechNet, kde nájdete rozšírené riešenia problémov a usmernenia pre profesionálov v oblasti IT.

Vývojári: Centrum pre vývojárov balíka Office na lokalite MSDN (EN)
Navštívte centrum pre vývojárov balíka Office na lokalite MSDN, kde nájdete informácie týkajúce sa vývoja tohto balíka.

Technická podpora pre malé podniky (EN)
Jednoduchá pomoc a riešenie problémov pre malé podniky.

Zákazníci so štatútom Microsoft Premier Customer: Navštívte lokalitu Microsoft Premier Online (MPO), kde nájdete zdroje informácií o riešení problémov alebo môžete nahlásiť incident online
Podnikoví zákazníci s kontom Premier môžu navštíviť lokalitu Microsoft Premier Online (MPO) a vyhľadať informácie týkajúce sa riešenia problémov alebo môžu riešiť incident technickej podpory s odborníkom technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Partneri spoločnosti Microsoft: Navštívte sieť Microsoft Partner Network (EN)
Partneri spoločnosti Microsoft môžu získať prístup k neobmedzenej technickej podpore online prostredníctvom siete Microsoft Partner Network.

Komunita Microsoft Community

Zadajte otázku alebo hľadajte riešenia na fórach komunity balíka Office.

Komunita Microsoft Community pre Outlook (CZ)
Zadajte otázku alebo hľadajte riešenia na fórach komunity programu Outlook.

Profesionáli v oblasti IT: Fóra Microsoft TechNet Office (EN)
Zadajte otázku alebo hľadajte riešenia na fórach Microsoft TechNet Office.

Vývojári: Fóra Microsoft MSDN týkajúce sa vývoja softvéru pre balík Office (EN)
Zadajte otázku alebo hľadajte riešenia na fórach MSDN týkajúcich sa vývoja softvéru pre balík Office.

Možnosti technickej podpory

Získanie technickej podpory spoločnosti Microsoft
Ak sa chcete obrátiť na odborníka technickej podpory spoločnosti Microsoft, nižšie kliknite na príslušný produkt a verziu. Spýtame sa vás niekoľko otázok, aby sme mohli určiť možnosti technickej podpory. Možnosti technickej podpory môžu zahŕňať e-mail, formulár online alebo telefonickú podporu.

Ak chcete zistiť, akú verziu používate, kliknite na tlačidlo Štart, kliknutím zobrazte možnosť Všetky programy, potom kliknite na priečinok balíka Office a pozrite si verziu, ktorá sa uvádza s názvami programov.

Možnosti technickej podpory v práci

Profesionáli v oblasti IT: Centrum technológií TechCenter pre balík Office na lokalite TechNet (EN)
Navštívte centrum technológií TechCenter pre balík Office na lokalite TechNet, kde nájdete rozšírené riešenia problémov a usmernenia pre profesionálov v oblasti IT.

Vývojári: Centrum pre vývojárov balíka Office na lokalite MSDN (EN)
Navštívte centrum pre vývojárov balíka Office na lokalite MSDN, kde nájdete informácie týkajúce sa vývoja tohto balíka.

Zákazníci so štatútom Microsoft Premier Customer: Navštívte lokalitu Microsoft Premier Online (MPO), kde nájdete zdroje informácií o riešení problémov alebo môžete nahlásiť incident online
Podnikoví zákazníci s kontom Premier môžu navštíviť lokalitu Microsoft Premier Online (MPO) a vyhľadať informácie týkajúce sa riešenia problémov alebo môžu riešiť incident technickej podpory s odborníkom technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Partneri spoločnosti Microsoft: Navštívte sieť Microsoft Partner Network (EN)
Partneri spoločnosti Microsoft môžu získať prístup k neobmedzenej technickej podpore online prostredníctvom siete Microsoft Partner Network.

Ďalšie informácie

Použitie programu Outlook

Pomocník a postupy pre balík Office
Lokalita Microsoft Office Online predstavuje primárny zdroj informácií o balíku Microsoft Office vrátane šablón, postupov, súborov na stiahnutie a ďalších položiek.

Začíname s programom Outlook 2010
Prechádzate zo staršej verzie balíka Office na novšiu? Zistite, čo je nové, prípadne ak ste začiatočník, získajte základné informácie.

Začíname s programom Outlook 2007
Oboznámte sa so zmenami v balíku Office 2007 a zistite, čo je v tejto predchádzajúcej verzii nové.

Školenie k balíku Office
Získajte prehľad o ponúkaných online školeniach.

Aktivácia balíka Office 2010
Získajte informácie o aktivácii programov spoločnosti Microsoft vo verzii 2010.

Koniec platnosti skúšobnej verzie balíka Office 2010 Získajte plnú verziu v službe Microsoft Obchod.
Používajte balík Office 2010 aj naďalej a využívajte základné nástroje, ktoré potrebujete na efektívne vypracovanie projektov do práce, školy alebo v domácnosti.

Životný cyklus technickej podpory

Ďalšie informácie o životnom cykle technickej podpory pre balík Office

Stránka zásad životného cyklu technickej podpory
Na stránke zásad životného cyklu technickej podpory poskytovanej spoločnosťou Microsoft sú uvedené pokyny spoločnosti Microsoft pre technickú podporu produktov od dostupnosti produktu až po koniec životného cyklu technickej podpory.

Zásady životného cyklu technickej podpory pre balík Office
Prečítajte si informácie o zásadách životného cyklu poskytovania technickej podpory pre skupinu produktov balíka Office.

Outlook 2010
Ďalšie informácie o ukončení technickej podpory pre Outlook 2010.

Outlook 2007
Ďalšie informácie o ukončení technickej podpory pre Outlook 2007.

Zobrazenie informácií o životnom cykle technickej podpory

Najčastejšie otázky týkajúce sa životného cyklu technickej podpory skupiny produktov balíka Office (EN)
Získajte konkrétnejšie informácie o skupine produktov balíka Office.

Posledné hodnotenie : 4. apríla 2014