Asisten?ă pentru Microsoft Outlook 2010 ?i 2007

Op?iuni de asisten?ă, detalii ?i informa?ii despre ciclul de via?ă pentru Outlook 2007/2010.

Op?iuni de asisten?ă ?i resurse

Pentru asisten?ă tehnică pentru Outlook, face?i clic aici. Pentru alte subiecte, selecta?i o categorie de mai jos.

Op?iuni de auto-asisten?ă

Ajutor ?i articole introductive pentru Office 2010
Vizita?i centrul de ajutor ?i articole introductive Office pentru a beneficia la maximum de Outlook.

Este disponibil Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) oferă cele mai recente actualizări pentru Office 2010, între care îmbunătă?iri ale stabilită?ii, performan?ei ?i securită?ii.

Op?iuni de auto-asisten?ă pentru serviciu

Speciali?ti IT: Centrul tehnic pentru Office pe TechNet (EN)
Vizita?i Centrul tehnic pentru Office pe TechNet pentru indica?ii ?i sfaturi de depanare avansată pentru profesioni?ti IT.

Dezvoltatori: Centrul pentru dezvoltatori clien?i Office pe MSDN (EN)
Vizita?i Centrul pentru dezvoltatori clien?i Office pe MSDN pentru a afla mai multe despre dezvoltarea Office.

Asisten?ă pentru întreprinderi mici (EN)
Ajutor ?i depanare simple pentru întreprinderi mici.

Clien?i Microsoft Premier: Vizita?i Microsoft Premier Online (MPO) pentru resurse de depanare sau remite?i un incident online
Clien?ii din mediul economic cu un cont Premier pot vizita Microsoft Premier Online (MPO) pentru informa?ii de depanare sau pentru a deschide un incident de suport cu un inginer de asisten?ă de la Microsoft.

Parteneri Microsoft: Vizita?i re?eaua pentru parteneri Microsoft (EN)
Partenerii Microsoft pot avea acces nelimitat la suport online prin re?eaua dedicată partenerilor Microsoft.

Comunitatea Microsoft

Publica?i o întrebare sau căuta?i solu?ii în forumurile comunită?ii Office.

Comunitatea Microsoft pentru Outlook (EN)
Publica?i o întrebare sau căuta?i solu?ii în forumul comunită?ii Outlook.

Speciali?ti IT: Forumuri Microsoft TechNet pentru Office (EN)
Publica?i o întrebare sau căuta?i solu?ii în forumurile Microsoft TechNet pentru Office.

Dezvoltatori: Forumuri Microsoft MSDN de dezvoltare software pentru Office (EN)
Publica?i o întrebare sau căuta?i solu?ii în forumurile MSDN de dezvoltare software pentru Office.

Op?iuni de asisten?ă tehnică

Ob?ine?i suport tehnic Microsoft
Pentru a contacta un inginer de asisten?ă de la Microsoft, în lista de mai jos, face?i clic pe produsul ?i versiunea dvs. Vă vom pune câteva întrebări pentru a ne ajuta să stabilim ce op?iuni de asisten?ă există. Printre op?iunile de asisten?ă se numără, asisten?a prin e-mail, remiterea online sau asisten?a prin telefon.

Pentru a afla ce versiune ave?i, face?i clic pe butonul Start, face?i clic pentru a afi?a Toate programele, face?i clic pe folderul Office ?i a vedea versiunea listată cu numele de program.

Op?iuni de asisten?ă tehnică pentru serviciu

Speciali?ti IT: Centrul tehnic pentru Office pe TechNet (EN)
Vizita?i Centrul tehnic pentru Office pe TechNet pentru indica?ii ?i sfaturi de depanare avansată pentru profesioni?ti IT.

Dezvoltatori: Centrul pentru dezvoltatori clien?i Office pe MSDN (EN)
Vizita?i Centrul pentru dezvoltatori clien?i Office pe MSDN pentru a afla mai multe despre dezvoltarea Office.

Clien?i Microsoft Premier: Vizita?i Microsoft Premier Online (MPO) pentru resurse de depanare sau remite?i un incident online
Clien?ii din mediul economic cu un cont Premier pot vizita Microsoft Premier Online (MPO) pentru informa?ii de depanare sau pentru a deschide un incident de suport cu un inginer de asisten?ă de la Microsoft.

Parteneri Microsoft: Vizita?i re?eaua pentru parteneri Microsoft (EN)
Partenerii Microsoft pot avea acces nelimitat la suport online prin re?eaua dedicată partenerilor Microsoft.

Afla?i mai multe

Utilizarea Outlook

Ajutor ?i articole introductive Office
Microsoft Office Online este resursa supremă pentru informa?ii Microsoft Office, inclusiv ?abloane, descărcări ?i multe altele.

Introducere în Outlook 2010
Face?i tranzi?ia de la o versiune anterioară de Office? Afla?i noută?i sau găsi?i instruc?iuni simple pentru prima utilizare.

Introducere în Outlook 2007
Afla?i care sunt modificările din Office 2007 ?i vede?i noută?ile din această versiune anterioară.

Instruire Office
Examina?i cursuri recomandate pentru instruire online.

Activarea Office 2010
Primi?i informa?ii despre activarea programelor Microsoft 2010.

A expirat versiunea de încercare Office 2010? Ob?ine?i astăzi versiunea completă de la Magazinul Microsoft.
Continua?i să utiliza?i Office 2010 ?i ave?i instrumentele esen?iale de care ave?i nevoie pentru a vă rezolva eficient proiectele de la serviciu, ?coală sau temele de acasă.

Suportul pe durata ciclului de via?ă

Afla?i mai multe despre suportul pe durata ciclului de via?ă pentru Office

Pagina pentru politica de suport pe durata ciclului de via?ă
Vizita?i pagina pentru politica Microsoft de suport pe durata ciclului de via?ă pentru a vedea indica?iile Microsoft pentru asisten?a oferită produselor de la lansare până la sfâr?itul ciclului de via?ă.

Politici de suport pe durata ciclului de via?ă Office
Vede?i informa?ii despre politica de suport pe durata ciclului de via?ă pentru familia de produse Office.

Outlook 2010
Afla?i mai multe despre ce înseamnă încheierea perioadei de asisten?ă pentru Outlook 2010.

Outlook 2007
Afla?i mai multe despre ce înseamnă încheierea perioadei de asisten?ă pentru Outlook 2007.

Vede?i informa?iile referitoare la suportul pe durata ciclului de via?ă

Întrebări frecvente despre suportul pe durata ciclului de via?ă pentru produsele din familia Office (EN)
Primi?i informa?ii mai detaliate despre familia de produse Office.

Ultima examinare : 9 decembrie 2014