Поддръжка за Microsoft Excel 2010 и 2007

Опции за поддръжка, научете повече и информация за жизнения цикъл за Excel 2007/2010.

Опции и ресурси за поддръжка

За техническо съдействие по отношение на Excel щракнете тук. За друго съдържание изберете категория от дадените по-долу.

Опции за самостоятелна поддръжка

Помощ и статии "Как да..." за Office 2010
Посетете центъра за помощ и статии "Как да..." на Office, за да научите как да използвате по най-добър начин Excel.

Office 2010 Service Pack 1 (SP1) е наличен
Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) предлага най-новите актуализации за Office 2010, включително подобрения в стабилността, техническите показатели и защитата.

Опции за самостоятелна поддръжка за работа

ИТ професионалисти: Технически център за Office в TechNet (Англ.)
Посетете Техническия център за Office в TechNet за отстраняване на неизправности за напреднали и указания за ИТ професионалисти.

Разработчици: Център за разработчици за Office в MSDN (Англ.)
Посетете центъра за разработчици на Office в MSDN, за да научите за разработките за Office.

Поддръжка за малки фирми (Англ.)
Обикновена помощ и отстраняване на неизправности за малки фирми.

Клиенти на Microsoft Premier: Посетете Microsoft Premier Online (MPO) за информация за отстраняване на неизправности или за да подадете инцидент онлайн (Англ.)
Корпоративните клиенти с акаунт Premier могат да посетят Microsoft Premier Online (MPO) за информация за отстраняване на неизправности или за да отворят инцидент за поддръжка заедно с професионалист по поддръжката на Microsoft.

Партньори на Microsoft: Посетете мрежата от партньори на Microsoft (Англ.)
Партньорите на Microsoft имат достъп до неограничена поддръжка онлайн чрез мрежата от партньори на Microsoft.

Общност на Microsoft (Англ.)
Публикувайте въпрос или преглеждайте за решения във форумите на общността на Office.

ИТ професионалисти: Форуми за Office в Microsoft TechNet (Англ.)
Публикувайте въпрос или преглеждайте за решения във форумите за Office в Microsoft TechNet.

Разработчици: Разработване на софтуер в Microsoft MSDN за форуми за Office (Англ.)
Публикувайте въпрос или преглеждайте за решения в разработването на софтуер в Microsoft MSDN за форуми за Office.

Получаване на нетехническа помощ или обслужване за клиенти
За общи запитвания за продукти и услуги на Microsoft посетете нашата страница "Свържете се с нас".

Опции за техническа поддръжка

Получаване на техническа поддръжка от Microsoft
За да се свържете с професионалист по поддръжката на Microsoft, щракнете върху продукта и версията по-долу, които се отнасят за вас. Ще ви зададем няколко въпроса, които да ни помогнат да определим какви опции за поддръжка имате. Опциите за поддръжка може да включват имейл, онлайн подаване или поддръжка по телефона.

За да разберете коя версия имате, щракнете върху бутона "Старт", щракнете, за да покажете всички програми, щракнете върху папката на Office и вижте версията в списъка с имената на програми.

Опции за техническа поддръжка за работа

ИТ професионалисти: Обърнете се към професионалист по поддръжката на Microsoft, като използвате своя абонамент за TechNet (Англ.)
Като абонат на TechNet Plus, имате право да получите поддръжка за два (2) инцидента безплатно и на 20% отстъпка за всички закупени допълнително по телефона инциденти. Научете повече.

Разработчици: Обърнете се към професионалист по поддръжката на Microsoft, като използвате своя абонамент за MSDN (Англ.)
Като абонат на MSDN, може да имате право да получите поддръжка за до четири (4) инцидента за техническа поддръжка в зависимост от вашето ниво на абонамент. Тези инциденти за поддръжка може да се използват за отстраняване на проблеми "повреда-поправка" в непроизводствена среда и са еквивалентни на платени инциденти за професионална поддръжка. Можете да използвате инцидент за техническа поддръжка, за да намерите решение за производствен проблем, ако можете да възпроизведете този проблем в непроизводствена среда. Научете повече.

Клиенти на Microsoft Premier: Посетете Microsoft Premier Online за информация за отстраняване на неизправности или за да подадете инцидент онлайн (Англ.)
Корпоративните клиенти с акаунт Premier могат да посетят Microsoft Premier Online за информация за отстраняване на неизправности или за да отворят инцидент за поддръжка заедно с професионалист по поддръжката на Microsoft.

Партньори на Microsoft: Получете достъп до неограничена поддръжка онлайн чрез мрежата от партньори на Microsoft (Англ.)
Партньорите на Microsoft имат достъп до неограничена поддръжка онлайн чрез мрежата от партньори на Microsoft.

Научете повече

Използване на Excel

Помощ и "как да.." за Office
Microsoft Office Online е най-добрият ресурс за информация за Microsoft Office, включително шаблони, статии "Как да...", файлове за изтегляне и други.

Първи стъпки с Excel 2010
Преход от по-ранна версия на Office, научете какво е новото или намерете основни инструкции за първа употреба.

Първи стъпки с Excel 2007
Научете за промените в Office 2007 и вижте какво е новото в тази предишна версия.

Обучение за Office
Прегледайте актуалните курсове за онлайн обучение.

Активиране на Office 2010
Получете информация как да активирате своите програми от Microsoft 2010.

Изтекъл срок на пробна версия на Office 2010? Вземете пълната версия още днес от Microsoft магазина. (Англ.)
Продължете да използвате Office 2010 и разполагайте с незаменими инструменти, които да използвате ефективно в проекти за работата, учението и домакинството.

Времетраене на поддръжката

Научете повече за жизнения цикъл на поддръжката за Office

Страница на правилата на жизнения цикъл на поддръжката
Посетете страницата на правилата на жизнения цикъл на поддръжката на Microsoft, за да видите указания за поддръжката на продукти на Microsoft – от предлагането до края на жизнения цикъл на продукта.

Правила за жизнен цикъл на поддръжката за Office
Вижте информация за правилата на жизнения цикъл на поддръжката за фамилията продукти на Office.

Excel 2010
Научете какво означава край на поддръжката за Excel 2010.

Excel 2007
Научете какво означава край на поддръжката за Excel 2007.

Преглед на информацията за жизнен цикъл на поддръжката

ЧЗВ за жизнения цикъл на поддръжката за продуктите от фамилията Office (Англ.)
Получете по-конкретна информация за продуктите от фамилията Office.

Последен преглед : 04 април 2014 г.