Technická podpora pre Windows Media Player

Pomocník a informácie pre Microsoft Windows Media Player. Možnosti a zdroje technickej podpory a témy s postupmi.

Možnosti a zdroje technickej podpory

Technickú podporu pre Windows Media Player získate kliknutím sem. Ďalší obsah získate vybratím niektorej z kategórií uvedených nižšie.

Možnosti svojpomocného riešenia problémov

Pomocník a postupy pre Windows Media Player
Navštívte centrum Pomocník a postupy pre Windows Media Player a zistite, ako z prehrávača Windows Media Player vyťažiť čo najviac.

Získanie najnovšej verzie prehrávača Windows Media Player
Pomocou tu uvedenej tabuľky môžete nájsť správnu verziu prehrávača pre svoj operačný systém Windows alebo Windows Phone.

Možnosti svojpomocného riešenia problémov v práci

Profesionáli v oblasti IT: Centrum technológií TechCenter pre klienta systému Windows na lokalite TechNet (EN)
Navštívte centrum technológií TechCenter pre systém Windows na lokalite TechNet, kde nájdete rozšírené riešenia problémov a usmernenia pre profesionálov v oblasti IT.

Vývojári: Stredisko vývojárov klienta systému Windows na lokalite MSDN (CZ)
Navštívte centrum pre vývojárov klienta systému Windows na lokalite MSDN, kde nájdete informácie o vývoji systému Windows.

Technická podpora pre malé podniky (EN)
Jednoduchá pomoc a riešenie problémov pre malé podniky.

Zákazníci so štatútom Microsoft Premier Customer: Navštívte lokalitu Microsoft Premier Online (MPO), kde nájdete zdroje informácií o riešení problémov alebo môžete nahlásiť incident online
Podnikoví zákazníci s kontom Premier môžu navštíviť lokalitu Microsoft Premier Online (MPO) a vyhľadať informácie týkajúce sa riešenia problémov alebo môžu riešiť incident technickej podpory s odborníkom technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Partneri spoločnosti Microsoft: Navštívte sieť Microsoft Partner Network
Partneri spoločnosti Microsoft môžu získať prístup k neobmedzenej technickej podpore online prostredníctvom siete Microsoft Partner Network.

Komunita Microsoft (CZ)
Zadajte otázku alebo hľadajte riešenia na fórach komunity systému Windows.

Profesionáli v oblasti IT: Fóra Microsoft TechNet Windows (EN)
Zadajte otázku alebo hľadajte riešenia na fórach Microsoft TechNet Windows.

Vývojári: Fóra Microsoft MSDN týkajúce sa vývoja softvéru pre klientov systému Windows (EN)
Zadajte otázku alebo hľadajte riešenia na fórach MSDN týkajúcich sa vývoja softvéru pre systém Windows.

Získajte pomoc netechnického charakteru alebo pomoc od oddelenia služieb zákazníkom
V prípade všeobecných otázok týkajúcich sa produktov a služieb spoločnosti Microsoft navštívte našu stránku Kontaktujte nás.

Možnosti technickej podpory

Máte nárok na bezplatnú záručnú technickú podporu u vášho výrobcu OEM
Navštívte kontaktnú stránku výrobcu OEM, kde sa dozviete, ako zistiť, či máte inštaláciu od výrobcu OEM, a kde môžete vyhľadať kontaktné informácie viacerých výrobcov OEM. Ak bol váš produkt od spoločnosti Microsoft predinštalovaný, dodaný spolu s počítačom alebo ste ho získali ako inováciu priamo od výrobcu počítača, primárnym zdrojom technickej podpory je výrobca OEM, ktorý produkt od spoločnosti Microsoft poskytol.

Získanie technickej podpory od spoločnosti Microsoft
Ak sa chcete obrátiť na odborníka oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft prostredníctvom e-mailu, online formulára alebo telefonicky, kliknite nižšie na produkt a verziu, na ktoré sa udalosť vzťahuje. My vám potom položíme niekoľko otázok, aby sme vám mohli poskytnúť čo najefektívnejšie služby.

Ak chcete zistiť, akú verziu prehrávača Windows Media Player máte v počítači nainštalovanú, postupujte podľa krokov v článku Ako určiť verziu prehrávača Windows Media Player (EN).

Možnosti technickej podpory v práci

Profesionáli v oblasti IT: Obráťte sa na odborníka oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft a využite svoje predplatené služby TechNet (EN)
Ako objednávateľ služieb TechNet Plus máte oprávnenie na poskytnutie podpory pri dvoch (2) bezplatných incidentoch a na zľavu vo výške 20 % z každej ďalšej telefonickej podpory incidentov, ktorú si zakúpite. Ďalšie informácie.

Vývojári: Obráťte sa na odborníka oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft a využite svoje predplatné služby MSDN (EN)
Ako odberateľ služieb MSDN môžete mať v závislosti od predplatenej úrovne oprávnenie na poskytnutie technickej podpory pri štyroch (4) incidentoch. Tieto incidenty technickej podpory je možné využiť na riešenie problémov s prerušením a opravou v inom než produkčnom prostredí a sú rovnocenné incidentom platenej profesionálnej technickej podpory. Incident technickej podpory môžete využiť na hľadanie riešenia problému s produkciou, ak dokážete replikovať tento problém v inom než produkčnom prostredí. Ďalšie informácie.

Služba Microsoft Premier Online (MPO)
Podnikoví zákazníci s kontom Premier môžu navštíviť lokalitu Microsoft Premier Online (MPO) a vyhľadať informácie týkajúce sa riešenia problémov alebo môžu riešiť incident technickej podpory s odborníkom oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Partneri spoločnosti Microsoft: Navštívte sieť Microsoft Partner Network
Partneri spoločnosti Microsoft môžu získať prístup k neobmedzenej technickej podpore online prostredníctvom siete Microsoft Partner Network.

Získajte ďalšie informácie

Používanie prehrávača Windows Media Player

Domovská stránka produktu Windows Media Player
Navštívte domovskú stránku prehrávača Windows Media Player a získajte ďalšie tipy s užitočnými informáciami.

Najčastejšie otázky o prehrávači Windows Media Player
Získajte odpovede na niektoré často kladené otázky o používaní prehrávača Windows Media Player.

Funkcie prehrávača Windows Media Player 12
Ďalšie informácie o prehrávači Windows Media Player 12 a systéme Windows 7.

Kodeky: najčastejšie otázky
Odpovede na niektoré často kladené otázky o kodekoch.

Používanie prehrávača Windows Media Player
Naučte sa základy, prehrávajte hudbu alebo videá, organizujte a prispôsobte si Windows Media Player.

Prehrávanie disku CD alebo disku DVD v prehrávači Windows Media Player
Ak máte v počítači nainštalovanú jednotku DVD alebo kompatibilný dekodér DVD, môžete použiť prehrávač Windows Media Player na prehrávanie diskov DVD Video.

Napaľovanie disku CD alebo disku DVD v prehrávači Windows Media Player
Prehrávač Windows Media Player môžete použiť na kopírovanie hudby, obrázkov a videa z knižnice na prázdny disk CD alebo DVD.

Používanie prehrávača Windows Media Player
Navštívte stránku produktu Windows Media Player a zistite, ako vyťažiť z prehrávača Windows Media Player 12 čo najviac.

Migrácia na Windows 7

Poradca pre inováciu na systém Windows 7
Ak chcete skontrolovať, či je počítač pripravený na Windows 7, stiahnite si bezplatného Poradcu pre inováciu na systém Windows 7.

Inovujte na Windows 7 (EN)
Získajte Windows 7 ešte dnes a spolu s ním aj lepšie zabezpečenie.

Inovácia zo systému Windows Vista na systém Windows 7
Získajte informácie o inovácií systému Windows Vista na Windows 7 a možnosti zachovania súborov, nastavení a programov.

Inovácia na systém Windows 7: najčastejšie otázky
Získajte odpovede na otázky o inovácii na Windows 7 a spoznajte rozdiely medzi plnou verziou systému Windows 7 a verziou na inováciu.

Kde sa nachádzajú súbory a priečinky po inovácii zo systému Windows XP alebo Windows Vista?
Získajte informácie o tom, kde nájdete svoje súbory a priečinky po inovácii a o prístupe do priečinka Windows.old.

Životný cyklus technickej podpory

Ďalšie informácie o životnom cykle technickej podpory pre Windows Media Player

Internet Explorer a Windows Media Player sú súčasťou operačných systémov, spolu s ktorými boli vydané. Keď predmetný operačný systém dosiahne koniec svojho životného cyklu, skončí sa aj podpora jeho súčastí.

Stránka zásad životného cyklu technickej podpory
Na stránke zásad životného cyklu technickej podpory poskytovanej spoločnosťou Microsoft sú uvedené pokyny spoločnosti Microsoft pre technickú podporu produktov od dostupnosti produktu až po koniec životného cyklu technickej podpory.

Prečítajte si informácie o zásadách životného cyklu technickej podpory pre Windows Media Player a skupinu produktov najnovšej verzie systému Windows.

Zobrazenie informácií o životnom cykle technickej podpory

Zoznam faktov a dátumov týkajúcich sa systému Windows
Prečítajte si dôležité dátumy a informácie o životnom cykle technickej podpory pre produkty systému Windows.

Končí sa podpora pre niektoré verzie systému Windows
Zistite, ako skontrolovať nainštalovanú verziu a balík Service Pack.

Posledné hodnotenie : 9. decembra 2014