Hỗ trợ cho Microsoft SQL Server

Trung tâm giải pháp này áp dụng cho các phiên bản SQL Server sau: 2014, 2008 R2, 2008, 2005, 2000, 7.0

Tài nguyên Chính

Tài nguyên Chính

Trình tư vấn Trung tâm Hệ thống của Microsoft (EN)
Tải xuống Trình tư vấn Trung tâm Hệ thống để phát hiện phòng ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Trang Chủ Sản phẩm SQL Server (EN)
Truy cập Trang Chủ SQL Server để biết thông tin sản phẩm, phần mềm dùng thử, bản trình diễn, tuỳ chọn mua, tài nguyên kỹ thuật và các thông tin khác.

Dùng thử Ngay bây giờ: SQL Server 2014 (EN)
Tải xuống phiên bản RTM cuối cùng của SQL Server 2014.

Chú thích Phát hành dành cho SQL Server 2014 (EN)
Tải xuống chú thích phát hành dành cho SQL Server 2014.

Trang Hỗ trợ Kết thúc Vòng đời của SQL Server (EN)
Truy cập trang Bản cập nhật Hỗ trợ SQL Server để biết chi tiết về chuyển đổi từ Hỗ trợ Thông thường sang Hỗ trợ Mở rộng cho SQL Server 2005 và về vấn đề kết thúc Hỗ trợ Mở rộng cho SQL Server 2000 sắp tới.

Chuyên viên CNTT: Trung tâm Kỹ thuật của SQL Server trên TechNet (EN)
Trung tâm Kỹ thuật của SQL Server là tài nguyên chính cho Chuyên viên CNTT, cung cấp các liên kết tới tài nguyên kỹ thuật bao gồm bài viết, webcast, video, blog và diễn đàn cộng đồng.

Nhà phát triển: Trung tâm Nhà phát triển của SQL Server (EN)
Trung tâm Nhà phát triển của SQL Server là tài nguyên chính cho những Nhà phát triển đang tìm kiếm tài nguyên để tuỳ chỉnh và tạo tích hợp cho SQL Server.

Chuyên viên CNTT: Quản lý Cập nhật của SQL Server (EN)
Cổng này chứa thông tin/liên kết có giá trị để duy trì SQL Server và tất cả hệ thống Microsoft của bạn. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy thông tin và đích bao gồm liên kết đến blog Dịch vụ Phát hành của SQL Server với thông tin Cập nhật Tích luỹ chi tiết (PCU).

Tải xuống

SQL Server

Tải xuống SQL Server (EN)
Tải xuống bổ trợ, công cụ và tài liệu bạn có thể tải xuống từ Microsoft.

SQL Server 2012

Dùng thử Ngay bây giờ: SQL Server 2012 (EN)
Tải xuống phiên bản RTM cuối cùng của SQL Server 2012.

SQL Server 2012 Express (EN)
SQL Server 2012 Express là phiên bản miễn phí của SQL Server giúp lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy và đa dạng dành cho các ứng dụng của máy tính để bàn và Website hạng nhẹ.

SQL Server 2008 R2

Cách lấy Gói Dịch vụ Mới nhất dành cho SQL Server 2008 R2
Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về cách lấy các thông tin chi tiết về bản cập nhật, ghi chú của đặc bản và gói dịch vụ mới nhất dành cho SQL Server 2008 R2.

SQL Server 2008

Cách lấy gói dịch vụ mới nhất dành cho SQL Server 2008
Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về cách lấy các thông tin chi tiết về bản cập nhật, ghi chú của đặc bản và gói dịch vụ mới nhất dành cho SQL Server 2008.

SQL Server 2005

Cách Lấy Gói Dịch vụ Mới nhất dành cho SQL Server 2005
Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về cách lấy các thông tin chi tiết về bản cập nhật, ghi chú của đặc bản và gói dịch vụ mới nhất dành cho SQL Server 2005.

SQL Server 2000

Cách lấy gói dịch vụ mới nhất dành cho SQL Server 2000
Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về cách lấy các thông tin chi tiết về bản cập nhật, ghi chú của đặc bản và gói dịch vụ mới nhất dành cho SQL Server 2000.

SQL Server Compact

Tải xuống SQL Server Compact 4.0 (EN)
Microsoft SQL Server Compact 4.0 là một cơ sở dữ liệu nhúng miễn phí mà các nhà phát triển phần mềm có thể sử dụng để xây dựng các trang web ASP.NET và các ứng dụng cho máy tính để bàn chạy Windows. SQL Server Compact 4.0 có một vùng phủ sóng nhỏ và hỗ trợ triển khai riêng tư các số nhị phân của nó trong thư mục ứng dụng, triển khai ứng dụng dễ dàng trong Visual Studio và WebMatrix, di chuyển suôn sẻ giản đồ và dữ liệu vào SQL Server.

Nâng cấp và Di chuyển

Nâng cấp SQL Server

Chú thích Phát hành dành cho SQL Server 2012 (EN)
Tải xuống chú thích phát hành dành cho SQL Server 2012.

Tài nguyên để Nâng cấp lên SQL Server 2012 (EN)
Sử dụng các tài nguyên này làm tài nguyên hỗ trợ khi nâng cấp lên SQL Server 2012.

Nâng cấp lên SQL Server 2008 R2 (EN)
Tìm các tài nguyên hoàn chỉnh để nâng cấp từ các phiên bản SQL Server cũ lên SQL Server 2008 R2.

Gói Tính năng SQL Server 2008 R2 SP1 (EN)
Tải xuống Gói Tính năng Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1, một tập hợp các gói cài đặt độc lập cung cấp thêm giá trị cho SQL Server 2008 R2 SP1.

Cổng Cài đặt SQL Server (EN)
Cổng Cài đặt SQL Server được thiết kế dưới dạng trang web dựa trên công nghệ so với dựa trên giải pháp, tập trung vào việc giúp đảm bảo cài đặt thành công SQL Server.

Di chuyển sang SQL Server

Di chuyển sang Microsoft SQL Server (EN)
SQL Server 2008 R2 mang lại giá trị khác thường trong Quản lý Cơ sở Dữ liệu và Nghiệp vụ Kinh doanh khiến nhiều khách hàng chọn SQL Server thay cho các giải pháp cơ sở dữ liệu khác. Thông tin trên trang này sẽ giúp bạn tìm thấy các tài nguyên cần để di chuyển dữ liệu của mình sang SQL Server.

Bộ công cụ Đánh giá và Lập kế hoạch của Microsoft (MAP) để Di chuyển SQL Server 2008 (EN)
Tải xuống Bộ công cụ Đánh giá và Lập kế hoạch của Microsoft cho SQL Server ngay bây giờ, để giúp đánh giá môi trường CNTT của bạn và tăng tốc việc di chuyển sang SQL Server.

Công cụ Hỗ trợ Di chuyển SQL Server (EN)
Một bộ công cụ đầy đủ giúp giảm đáng kể nỗ lực, chi phí và rủi ro của việc di chuyển từ cơ sở dữ liệu khác sang SQL Server.

Di chuyển SQL Server

Di chuyển cơ sở dữ liệu từ một máy chủ sang một máy chủ khác trong SQL Server 2008 (EN)
Bài đăng blog này liệt kê các cách khác nhau để di chuyển/sao chép cơ sở dữ liệu từ một máy chủ sang một máy chủ khác sử dụng Công cụ của SQL Server.

Cách di chuyển cơ sở dữ liệu trong SQL Server sang một vị trí mới bằng cách sử dụng chức năng Tách rời và Đính kèm trong SQL Server
Bài viết này cung cấp chi tiết từng bước về cách thay đổi vị trí của tệp dữ liệu và tệp nhật ký của cho bất kỳ cơ sở dữ liệu nào trong Microsoft SQL Server 2005, SQL Server 2000 hoặc SQL Server 7.0.

Cách di chuyển SQL Server từ môi trường Độc lập sang Cụm (EN)
Bài đăng blog này cung cấp hướng dẫn về cách di chuyển SQL Server độc lập sang SQL Server bó cụm.

Công cụ

Công cụ

Diễn đàn Công cụ của SQL Server (EN)
Đặt câu hỏi và thảo luận nghiên cứu liên quan cụ thể đến các công cụ của SQL Server.

Bản đồ Tài liệu Công cụ và Tiện ích (EN)
Bản đồ tài liệu công cụ và tiện ích trong Sách Trực tuyến của SQL Server 2008 R2.

Gói Tính năng SQL Server 2008 R2 SP1 (EN)
Tải xuống Gói Tính năng Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1, một tập hợp các gói cài đặt độc lập cung cấp thêm giá trị cho SQL Server 2008 R2 SP1.

Đặt và Hiệu chỉnh Tên Nguyên lý Dịch vụ (SPN) (EN)
Công cụ dòng lệnh Setspn cho phép bạn đọc, sửa đổi và xoá thuộc tính thư mục Tên Nguyên lý Dịch vụ (SPN) cho tài khoản dịch vụ Active Directory.

Trình biên soạn Giao diện Dịch vụ Active Directory (ADSI Edit) (EN)
ADSI Edit (adsiedit.msc) là một trình biên soạn Giao thức Truy nhập Thư mục Nhẹ (LDAP) mà bạn có thể sử dụng để quản lý các đối tượng và thuộc tính trong Active Directory.

Tiện ích Chẩn đoán SQL Server (EN)
Tiện ích SQLdiag là một tiện ích tập hợp chẩn đoán mục đích chung mà có thể chạy dưới dạng một ứng dụng bảng điều khiển hoặc một dịch vụ. Bạn có thể sử dụng SQLdiag để thu thập các nhật ký và tệp dữ liệu từ SQL Server và các loại máy chủ khác và sử dụng nó để giám sát máy chủ của mình theo thời gian hoặc khắc phục các sự cố cụ thể với máy chủ của mình.

SQL Nexus (EN)
SQL Nexus là một công cụ giúp bạn xác định nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sự cố hiệu suất của SQL Server.

Trình mô phỏng SQL IO
Công cụ SQLIOSim được thiết kế để thực hiện các kiểm tra đáng tin cậy và toàn vẹn trên các hệ thống con của đĩa. Các kiểm tra này mô phỏng đọc, viết, tạo điểm kiểm tra, sao lưu, sắp xếp và đọc trước các hoạt động dành cho Microsoft SQL Server.

Tiện ích RML – x64 (EN)
Tiện ích RML cho phép bạn xử lý tệp theo dõi SQL Server và xem các báo cáo cho biết cách thức SQL Server đang hoạt động.

Tiện ích RML – x86 (EN)
Tiện ích RML cho phép bạn xử lý tệp theo dõi SQL Server và xem các báo cáo cho biết cách thức SQL Server đang hoạt động.

PowerPivot và BI

Tìm hiểu

Tổng quan về Các thành phần của PowerPivot (EN)
Tìm hiểu thêm về các thành phần của PowerPivot Excel và SharePoint từ Sách Trực tuyến về SQL Server 2008 R2.

Video Tổng quan về PowerPivot (EN)
Xem tổng quan về PowerPivot trên TechNet Wiki.

Hướng dẫn Cài đặt PowerPivot cho Excel (EN)
Xem hướng dẫn cài đặt Bổ trợ PowerPivot cho Excel 2010 trên TechNet Wiki.

Tải xuống, Tìm hiểu và Khám phá (EN)
PowerPivot mang lại người dùng khả năng tạo các giải pháp BI tự phục vụ hấp dẫn, tạo điều kiện chia sẻ và cộng tác trong các giải pháp BI do người dùng tạo trong môi trường Microsoft SharePoint Server 2010 và cho phép các tổ chức CNTT tăng hiệu quả hoạt động thông qua các công cụ quản lý dựa trên Microsoft SQL Server 2008 R2.

Các video về PowerPivot trên YouTube (EN)
Các video hướng dẫn về PowerPivot trên trang web YouTube về SQL Server.

Hỗ trợ và Trợ giúp

Các yêu cầu của PowerPivot cho SharePoint (EN)
Các yêu cầu về phần cứng và phần mềm của PowerPivot cho Sharepoint.

Trợ giúp Cài đặt PowerPivot cho SharePoint (EN)
Tài liệu Sách Trực tuyến về SQL Server 2008 R2 bao gồm nhiều bài viết về Cách thức để giúp bạn cài đặt PowerPivot cho SharePoint.

Diễn đàn PowerPivot cho SharePoint (EN)
Truy cập diễn đàn PowerPivot cho SharePoint để đọc các thông báo quan trọng và thảo luận các vấn đề liên quan đến thiết lập và định cấu hình máy chủ, xuất bản sổ làm việc, làm mới dữ liệu và giám sát sổ làm việc.

Diễn dàn PowerPivot cho Excel (EN)
Truy cập diễn đàn PowerPivot Excel để đọc các thông báo quan trọng và thảo luận các vấn đề liên quan đến việc nhập dữ liệu, xây dựng mối quan hệ và sử dụng DAX trong cửa sổ PowerPivot.

Câu hỏi Thường gặp về Great PowerPivot (EN)
Được lưu trữ bởi PowerPivotPro, kiểm duyệt bởi các chuyên gia PowerPivot từ cộng đồng.

Blog PowerPivotGeek (EN)
Blog của Dave Wickert dành cho PowerPivot từ quan điểm của một người nghiện máy tính.

Hiệp hội

Tài nguyên Cộng đồng

Microsoft SQL Server trên YouTube (EN)
Xem kênh về Microsoft SQL Server trên YouTube.  Đăng ký và xem video từ Nhóm Cộng đồng SQL Server.

SQL Server trên TechNet Wiki (EN)
Trang chủ nội dung do cộng đồng tạo về SQL Server mà mọi người đều có thể chỉnh sửa.

Trung tâm Cộng đồng SQL Server (EN)
Truy cập trang cộng đồng SQL Server để kết nối với đồng nghiệp, chia sẻ kiến thức và mã, để luôn cập nhật và học hỏi từ các chuyên gia.

Nguồn cấp Com-PASS Cộng đồng SQL Server (đăng ký bắt buộc) (EN)
Nguồn cấp từ Hiệp hội Chuyên gia cho cộng đồng SQL Server, cung cấp kiến thức rộng về Microsoft SQL Server và cộng đồng tri thức doanh nghiệp.

Trang SQL Server trên Facebook (EN)
Truy cập trang SQL Server trên Facebook để truy cập tin tức và thông báo đồng thời để kết nối với các thành viên khác của cộng đồng SQL Server.

Nguồn cấp dữ liệu SQL Server trên Twitter (EN)
Theo dõi SQL Server trên Twitter để nhận tin tức mới nhất về SQL Server.

Hỏi Cộng đồng

Chuyên viên CNTT: Đăng câu hỏi hoặc tìm kiếm câu trả lời trong diễn đàn TechNet (EN)
Đặt câu hỏi hoặc tìm kiếm câu trả lời trong diễn đàn SQL Server. Các chuyên gia luôn sẵn sàng trợ giúp bạn. Hầu hết các câu hỏi được trả lời trong vòng 24 giờ.

Nhà phát triển: Đăng câu hỏi hoặc tìm kiếm câu trả lời trong diễn đàn MSDN (EN)
Đặt câu hỏi hoặc tìm kiếm câu trả lời trong diễn đàn SQL Server. Các chuyên gia luôn sẵn sàng trợ giúp bạn. Hầu hết các câu hỏi được trả lời trong vòng 24 giờ.

Blog

Blog SQL Server (EN)
Truy cập danh sách blog của Nhóm SQL Server, của MVP và của các chuyên gia khác.

Blog của Nhóm PowerPivot (EN)
Truy cập thông tin, mẹo, tin tức và thông báo về PowerPivot trực tiếp từ nhóm sản phẩm.

Blog PowerPivotGeek (EN)
Blog của Dave Wickert dành cho PowerPivot từ quan điểm của một người nghiện máy tính.

Tuỳ chọn Hỗ trợ

Tuỳ chọn Tự Hỗ trợ

Tìm kiếm Cơ sở Kiến thức
Tìm kiếm Cơ sở Kiến thức Microsoft để biết các giải pháp kỹ thuật cho các sự cố gián đoạn dịch vụ phổ biến với SQL Server.

Chuyên viên CNTT: Đăng câu hỏi hoặc tìm kiếm câu trả lời trong diễn đàn TechNet (EN)
Đặt câu hỏi hoặc tìm kiếm câu trả lời trong diễn đàn SQL Server. Các chuyên gia luôn sẵn sàng trợ giúp bạn. Hầu hết các câu hỏi được trả lời trong vòng 24 giờ.

Nhà phát triển: Đăng câu hỏi hoặc tìm kiếm câu trả lời trong diễn đàn MSDN (EN)
Đặt câu hỏi hoặc tìm kiếm câu trả lời trong diễn đàn SQL Server. Các chuyên gia luôn sẵn sàng trợ giúp bạn. Hầu hết các câu hỏi được trả lời trong vòng 24 giờ.

Chuyên viên CNTT: Trung tâm Kỹ thuật của SQL Server trên TechNet
Hiện có các trang hỗ trợ sau trên Trung tâm Kỹ thuật của SQL Server:

SQL Server 2012 (EN)
SQL Server 2008 R2 (EN)
SQL Server 2008 (EN)
SQL Server 2005 (EN)

Nhà phát triển: Trung tâm Nhà phát triển của SQL Server (EN)
Khắc phục sự cố và Hỗ trợ SQL Server.

Khách hàng Microsoft Premier
Khách hàng doanh nghiệp có tài khoản Premier có thể truy cập Microsoft Premier Trực tuyến để biết thông tin khắc phục sự cố hoặc để mở gói dịch vụ hỗ trợ với chuyên viên hỗ trợ của Microsoft.

Đối tác của Microsoft: Truy cập Mạng lưới Đối tác của Microsoft (EN)
Đối tác Microsoft có thể chọn các tuỳ chọn hỗ trợ sẵn có trên Cổng Đối tác của Microsoft.

Tuỳ chọn Hỗ trợ được Trợ giúp: Hỗ trợ khi gặp Sự cố Có thu phí

Để liên hệ với Chuyên viên Hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào sản phẩm và phiên bản bên dưới phù hợp với bạn. Để phục vụ bạn hiệu quả, chúng tôi sẽ hỏi bạn một vài câu hỏi.

SQL Server 2012
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2008
SQL Server 2005


Tuỳ chọn Hỗ trợ được Trợ giúp: Hỗ trợ Sự cố theo Hợp đồng


Liên hệ với Chuyên viên Hỗ trợ của Microsoft bằng Bản đăng ký TechNet của bạn (EN)
Với tư cách là người đăng ký TechNet Plus, bạn có đủ điều kiện để nhận hai (2) gói dịch vụ miễn phí và được giảm giá 20% đối với mọi dịch vụ bổ sung qua điện thoại mà bạn mua. Tìm hiểu thêm.

Liên hệ với Chuyên viên Hỗ trợ của Microsoft bằng Bản đăng ký MSDN của bạn (EN)
Với tư cách là Người đăng ký MSDN, bạn có thể có đủ điều kiện để nhận tối đa (4) gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tuỳ thuộc vào cấp độ đăng ký của bạn. Các gói dịch vụ hỗ trợ này có thể được sử dụng để giải quyết các sự cố gián đoạn dịch vụ do lỗi kỹ thuật trong môi trường phi sản xuất và tương đương với gói dịch vụ Hỗ Trợ Chuyên nghiệp có tính phí. Bạn có thể sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để tìm kiếm giải pháp cho vấn đề sản xuất nếu bạn có thể sao nhân bản vấn đề đó trong môi trường phi sản xuất. Tìm hiểu thêm.

Đối tác của Microsoft: Truy cập Mạng lưới Đối tác của Microsoft (EN)
Đối tác Microsoft có thể chọn các tuỳ chọn hỗ trợ sẵn có trên Cổng Đối tác của Microsoft.

Khách hàng Microsoft Premier
Khách hàng doanh nghiệp có tài khoản Premier có thể truy cập Microsoft Premier Trực tuyến để biết thông tin khắc phục sự cố hoặc để mở gói dịch vụ hỗ trợ với chuyên viên hỗ trợ của Microsoft.

Các Tuỳ chọn Hỗ trợ khác:

Microsoft Pinpoint (EN)
Kết nối hàng nghìn công ty được Microsoft chứng nhận để tìm sản phẩm và dịch vụ.

Vòng đời Hỗ trợ

Xem Thông tin Vòng đời Hỗ trợ

Chính sách Vòng đời Hỗ trợ của Microsoft
Truy cập trang Chính sách Vòng đời Hỗ trợ để xem các nguyên tắc của Microsoft cho hỗ trợ sản phẩm từ khi phát hành tới khi kết thúc vòng đời của sản phẩm.

Chính sách Vòng đời của SQL Server

Để xem thông tin Vòng đời Hỗ trợ cho một phiên bản SQL Server cụ thể, hãy chọn sản phẩm và phiên bản bên dưới phù hợp với bạn.

SQL Server 2012
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2008
SQL Server 2005
SQL Server 2000

Phiên bản Cũ hơn

Xem Chỉ mục Vòng đời Hỗ trợ (EN)

Duyệt lại lần sau cùng : 01 Tháng Tư 2014