การสนับสนุนสำหรับ Microsoft Security Essentials

วิธีใช้และการสนับสนุนสำหรับ Microsoft Security Essentials การเชื่อมโยงไปยังวิธีการด่วนและโซลูชันด้านเทคนิค รวมถึงคำตอบสำหรับปัญหาสำคัญ

ทรัพยากรหลัก

ทรัพยากรหลัก

ต้องการความช่วยเหลือหรือ หาคำตอบสำหรับ Microsoft Security Essentials ได้ที่ Microsoft Community
ถามคำถามและรับคำตอบจากชุมชน Microsoft Security Essentials

คุ้มครองคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย Microsoft Security Essentials
เมื่อใช้ Microsoft Security Essentials คุณจะได้รับความคุ้มครองจากไวรัสและสปายแวร์ รวมถึงโทรจัน หนอนไวรัส และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ดียิ่งกว่านั้นคือ ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือการสมัครที่น่ารำคาญให้ต้องจดจำ

Microsoft Consumer Online Safety
คุ้มครองครอบครัว ตัวคุณเอง และคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ Consumer Online Safety มีเครื่องมือและทรัพยากรที่เป็นประโยชน์เพื่อให้คุณมีความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์พีซีที่ทันสมัย

เข้าสู่ศูนย์แก้ไขปัญหา Virus & Security
ศูนย์แก้ไขปัญหา Virus &Security มีทรัพยากรที่จะคุ้มครองตัวคุณและคอมพิวเตอร์พีซีจากไวรัส การหลอกลวงและการประสงค์ร้ายอื่นๆ

ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย

ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย

คำถามและทรัพยากรเกี่ยวกับการติดตั้ง Microsoft Security Essentials
ดูชุดคำตอบที่พบบ่อยสำหรับข้อผิดพลาดในการติดตั้ง Micrsoft Security Essentials รายการตรวจสอบก่อนการติดตั้ง และทรัพยากรอื่นๆ

วิธีถอนการติดตั้ง Microsoft Security Essentials ด้วยตนเองหากคุณไม่สามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมนี้ได้โดยใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
ถ้าคุณพยายามปรับรุ่นและไม่สามารถเอา Microsoft Security Essentials รุ่นก่อนหน้าออก ศึกษาวิธีถอนการติดตั้ง Microsoft Security Essentials ด้วยตนเอง หรือให้เราแก้ไขให้กับคุณ

เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับการป้องกัน ดาวน์โหลดฐานข้อมูลล่าสุดสำหรับ Microsoft Security Essentials
ถ้าคุณพบปัญหาในขณะที่พยายามติดตั้งการปรับปรุงฐานข้อมูล โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดาวน์โหลดด้วยตนเอง และจากนั้นติดตั้งการปรับปรุงฐานข้อมูลล่าสุด

ดูหัวข้อการสนับสนุนที่พบบ่อย หัวข้อทั่วไปและวิธีการ และอื่นๆ อีกมากมาย
เข้าสู่เว็บไซต์ Security Essentials เพื่อรับคำตอบเกี่ยวกับหัวข้อการสนับสนุนยอดนิยมสำหรับ Microsoft Security Essentials

ตั้งคำถามกับชุมชน

Microsoft Community

Microsoft Security Essentials: การเริ่มต้นและการปรับรุ่น
รับคำตอบจากชุมชนเกี่ยวกับการติดต้ังและการปรับรุ่นโปรแกรม Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials: การปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสและสปายแวร์
รับคำตอบจากชุมชนเกี่ยวกับการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสและสปายแวร์ใน Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials: การสแกน การตรวจหา และการเอาภัยคุกคามออก
รับคำตอบจากชุมชนเกี่ยวกับการสแกน การตรวจหา และเอามัลแวร์และภัยคุกคามอื่นๆ ออก

บล็อก

บล็อก Microsoft Malware Protection Center
เป็นช่องทางสำหรับ Microsoft Malware Response Center ในการสื่อสารกับลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ หัวข้อประกอบด้วยข้อมูลการทำงานในแต่ละวัน "ข้อมูลเบื้องหลัง" เกี่ยวกับภัยคุกคามมัลแวร์ใหม่ที่เพิ่งพบและน่าสนใจ ตลอดจนหัวข้อการวิจัยในด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

การสนับสนุนที่มีความช่วยเหลือ

การสนับสนุนที่มีความช่วยเหลือ

ส่งกรณีการสนับสนุนออนไลน์
ก่อนที่จะส่งกรณีการสนัรบสนุนออนไลน์ คุณสามารถใช้วิธีใช้ออนไลน์ของเรา และเข้าสู่ Microsoft Security Essentials Community เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยและคำถามที่ถามบ่อยได้ เมื่อสร้างกรณีการสนับสนุนเกี่ยวกับคำถามหรือปัญหาด้านเทคนิค โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ให้ข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของคุณ ในการติดตามและอ้างอิงข้อซักถามของคุณ คุณจะได้รับหมายเลขกรณีการสนับสนุน หมายเลขกรณีการสนับสนุนนี้จำเป็นสำหรับการติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนทุกครั้ง

ตรวจทานล่าสุด : 23 ตุลาคม 2555