Technická podpora pre systém Windows Vista

Možnosti technickej podpory, ďalšie informácie a informácie o životnom cykle pre Windows Vista.

Možnosti a zdroje technickej podpory

Technickú podporu pre Windows Vista získate kliknutím sem. Ďalší obsah získate výberom niektorej kategórie nižšie.

Možnosti svojpomocného riešenia problémov

Pomocník a postupy pre Windows Vista
Navštívte centrum Pomocník a postupy pre Windows Vista, kde môžete zistiť, ako z Windowsu Vista vyťažiť čo najviac.

Získanie najnovších balíkov Service Pack, aktualizácií a ďalších položiek
Navštívte Stredisko pre prevzatie softvéru, kde môžete vyhľadať najnovšie balíky Service Pack, aktualizácie a ovládače.

Možnosti svojpomocného riešenia problémov v práci

Profesionáli v oblasti IT: TechCenter Windowsu Vista na lokalite TechNet (EN)
Navštívte TechCenter Windowsu Vista na lokalite TechNet, kde nájdete rozšírené možnosti riešení problémov a usmernenia pre profesionálov v oblasti IT.

Microsoft Desktop Optimization Pack (EN)
Získajte ďalšie informácie o tomto balíku technológií, ktorý je k dispozícii ako predplatné pre zákazníkov programu Software Assurance. Pomôže vám zlepšiť kompatibilitu a riadenie, správu aktív a kontrolu dodržiavania zásad vo vašom prostredí, ako aj znížiť náklady na technickú podporu.

Vývojári: Stredisko vývojárov klienta Windowsu na lokalite MSDN
Navštívte centrum pre vývojárov klienta Windowsu na lokalite MSDN, kde nájdete informácie o vývoji Windowsu.

Technická podpora pre malé podniky (EN)
Jednoduchá pomoc a riešenie problémov pre malé podniky.

Zákazníci so štatútom Microsoft Premier Customer: Navštívte lokalitu Microsoft Premier Online (MPO), kde nájdete zdroje informácií o riešení problémov alebo môžete nahlásiť incident online (EN)
Podnikoví zákazníci s kontom Premier môžu navštíviť lokalitu Microsoft Premier Online (MPO) a vyhľadať informácie týkajúce sa riešenia problémov alebo môžu riešiť incident technickej podpory s odborníkom technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Zdroje komunity

Komunita Microsoft (CZ)
Zadajte otázku alebo hľadajte riešenia na fórach komunity pre Windows Vista.

Profesionáli v oblasti IT: Fóra Microsoft TechNet Windows Vista (CZ)
Zadajte otázku alebo hľadajte riešenia na fórach pre Windows Vista na lokalite Microsoft TechNet.

Vývojári: Fóra Microsoft MSDN týkajúce sa vývoja softvéru pre klientov Windows (CZ)
Zadajte otázku alebo hľadajte riešenia na fórach MSDN týkajúcich sa vývoja softvéru pre klientov Windows.

Získajte pomoc netechnického charakteru alebo pomoc od oddelenia služieb zákazníkom
V prípade všeobecných otázok týkajúcich sa produktov a služieb spoločnosti Microsoft navštívte našu stránku Kontaktujte nás.

Možnosti technickej podpory

Máte nárok na bezplatnú záručnú technickú podporu u vášho výrobcu OEM
Navštívte kontaktnú stránku výrobcu OEM, kde sa dozviete, či máte inštaláciu od výrobcu OEM, a kde môžete vyhľadať kontaktné informácie viacerých výrobcov OEM. Ak bol váš produkt od spoločnosti Microsoft predinštalovaný, dodaný spolu s počítačom alebo ste ho získali ako inováciu priamo od výrobcu počítača, primárnym zdrojom technickej podpory je výrobca OEM, ktorý produkt od spoločnosti Microsoft poskytol.

Získanie technickej podpory spoločnosti Microsoft
Kliknutím na produkt nižšie sa môžete obrátiť na odborníka oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft. Spýtame sa vás niekoľko otázok, aby sme mohli určiť možnosti technickej podpory. Možnosti technickej podpory môžu zahŕňať e-mail, online formulár alebo telefonickú podporu.

Ak chcete zistiť, akú verziu Windowsu máte, kliknite na tlačidlo Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na možnosť Vlastnosti.

Možnosti technickej podpory v práci

Profesionáli v oblasti IT: Obráťte sa na profesionálneho poskytovateľa technickej podpory spoločnosti Microsoft a využite svoje predplatené TechNet (EN)
Ako odberateľ služieb TechNet Plus máte nárok na poskytnutie podpory pri dvoch (2) doplnkových incidentoch a na zľavu vo výške 20 % z každej ďalšej telefonickej podpory incidentov, ktorú si zakúpite. Ďalšie informácie.

Vývojári: Obráťte sa na profesionálneho poskytovateľa technickej podpory spoločnosti Microsoft a využite svoje predplatené MSDN (EN)
Ako odberateľ služieb MSDN môžete mať v závislosti od svojej úrovne prihlásenia na odber oprávnenie na poskytnutie technickej podpory až pri štyroch (4) incidentoch. Tieto incidenty technickej podpory je možné využiť na riešenie problémov s prerušením a opravou v inom než produkčnom prostredí a sú rovnocenné incidentom platenej profesionálnej technickej podpory. Incident technickej podpory môžete využiť na hľadanie riešenia problému s produkciou, ak dokážete replikovať tento problém v inom než produkčnom prostredí. Ďalšie informácie.

Zákazníci so štatútom Microsoft Premier Customer: Navštívte lokalitu Microsoft Premier Online (MPO) (EN)
Podnikoví zákazníci s kontom Premier môžu navštíviť lokalitu Microsoft Premier Online (MPO) a vyhľadať informácie týkajúce sa riešenia problémov alebo môžu riešiť incident technickej podpory s odborníkom technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Partneri spoločnosti Microsoft: Navštívte sieť Microsoft Partner Network (EN)
Partneri spoločnosti Microsoft môžu získať neobmedzenú technickú podporu online prostredníctvom služieb siete Microsoft Partner Network.

Microsoft Software Assurance
Získajte multilicencie a ďalšie výhody s programom Microsoft Software Assurance.

Ďalšie informácie

Používanie Windows Vista

Pomocník a postupy pre Windows Vista
Navštívte centrum Pomocník a postupy pre Windows Vista, kde môžete zistiť, ako z Windowsu Vista vyťažiť čo najviac.

Funkcie Windowsu Vista
Preskúmajte funkcie Windowsu Vista a zistite, čo všetko s ním dokážete.

Začíname pracovať s Windowsom Vista
Začnite s týmito základnými úlohami a postupne sa učte viac.

Inovácia na Windows 8

Zakúpte si Windows 8
Získajte Windows 8 ešte dnes a spolu s ním aj lepšie zabezpečenie.

Inovujte na Windows 8 pomocou Asistenta pri inovácii
Asistent pri inovácii na systém Windows 8 skontroluje pripravenosť aktuálneho počítača na Windows 8 a následne vytvorí správu o kompatibilite.

Životný cyklus technickej podpory

Ďalšie informácie o životnom cykle technickej podpory pre Windows Vista

Stránka zásad životného cyklu technickej podpory
Navštívte stránku zásad životného cyklu technickej podpory a oboznámte sa s pravidlami spoločnosti Microsoft pre technickú podporu produktov od ich vydania až po ukončenie ich životného cyklu.

Zásady životného cyklu technickej podpory pre Windows Vista
Prečítajte si informácie o zásadách životného cyklu poskytovania technickej podpory pre skupinu produktov Windowsu Vista.

Zobrazenie informácií o životnom cykle technickej podpory

Prehľad životného cyklu Windowsu
Prečítajte si dôležité dátumy a informácie o životnom cykle pre produkty Windowsu.

Končí sa podpora pre niektoré verzie Windowsu
Zistite ako skontrolovať nainštalovanú verziu a balík Service Pack.

Posledné hodnotenie : 9. decembra 2014