Technická podpora pre Windows XP

Možnosti technickej podpory, ďalšie informácie a informácie o životnom cykle pre Windows XP

Možnosti a zdroje technickej podpory

Technickú podporu pre Windows XP získate kliknutím sem. Ďalší obsah získate vybratím niektorej z kategórií uvedených nižšie.

Možnosti svojpomocného riešenia problémov

Pomocník a postupy pre systém Windows XP
Navštívte centrum Pomocník a postupy pre systém Windows XP, kde môžete zistiť, ako zo systému Windows XP vyťažiť čo najviac.

Kompatibilita systému Windows XP
Zistite, či je váš softvér alebo hardvér kompatibilný, či softvér treba len inovovať alebo či potrebujete nový ovládač.

Získanie najnovších balíkov Service Pack, aktualizácií a ďalších položiek
Navštívte Stredisko pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft, kde môžete vyhľadať najnovšie balíky Service Pack, aktualizácie, skúšobné verzie a ovládače.

Možnosti svojpomocného riešenia problémov v práci

Profesionáli v oblasti IT: Centrum technológií TechCenter pre systém Windows XP na lokalite TechNet (EN)
Navštívte centrum technológií TechCenter pre systém Windows XP na lokalite TechNet, kde nájdete rozšírené riešenia problémov a usmernenia pre profesionálov v oblasti IT.

Microsoft Desktop Optimization Pack (EN)
Získajte ďalšie informácie o tomto balíku technológií, ktorý je k dispozícii ako predplatné pre zákazníkov programu Software Assurance. Pomôže vám zlepšiť kompatibilitu a riadenie, správu aktív a kontrolu dodržiavania zásad vo vašom prostredí, ako aj znížiť náklady na technickú podporu.

Vývojári: Centrum pre vývojárov klienta systému Windows na lokalite MSDN
Navštívte centrum pre vývojárov klienta systému Windows na lokalite MSDN, kde nájdete informácie týkajúce sa vývoja systému Windows.

Technická podpora pre malé podniky (EN)
Jednoduchá pomoc a riešenie problémov pre malé podniky.

Zdroje komunity

Lokalita Microsoft Community (CZ)
Zadajte otázku alebo hľadajte riešenia na fórach lokality Community pre systém Windows XP.

Profesionáli v oblasti IT: Fóra pre systém Windows XP na lokalite Microsoft TechNet (EN)
Zadajte otázku alebo hľadajte riešenia na fórach pre systém Windows XP na lokalite Microsoft TechNet.

Vývojári: Fóra MSDN týkajúce sa vývoja softvéru spoločnosti Microsoft pre klientov systému Windows (EN)
Zadajte otázku alebo hľadajte riešenia na fórach MSDN týkajúcich sa vývoja softvéru pre klientov systému Windows.

Získajte pomoc netechnického charakteru alebo pomoc od oddelenia služieb zákazníkom
V prípade všeobecných otázok týkajúcich sa produktov a služieb spoločnosti Microsoft navštívte našu stránku Kontaktujte nás.

Možnosti technickej podpory

Máte nárok na bezplatnú záručnú technickú podporu u vášho výrobcu OEM
Navštívte kontaktnú stránku výrobcu OEM, kde sa dozviete, ako zistiť, či máte inštaláciu od výrobcu OEM, a kde môžete vyhľadať kontaktné informácie viacerých výrobcov OEM. Ak bol váš produkt od spoločnosti Microsoft predinštalovaný, dodaný spolu s počítačom alebo ste ho získali ako inováciu priamo od výrobcu počítača, primárnym zdrojom technickej podpory je výrobca OEM, ktorý produkt od spoločnosti Microsoft poskytol.

Získanie technickej podpory spoločnosti Microsoft
Kliknutím na produkt nižšie sa môžete obrátiť na odborníka oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft. Spýtame sa vás niekoľko otázok, aby sme mohli určiť možnosti technickej podpory. Možnosti technickej podpory môžu zahŕňať e-mail, online formulár alebo telefonickú podporu.

Ak chcete zistiť, akú verziu vlastníte, kliknite na tlačidlo Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na možnosť Vlastnosti.

Možnosti technickej podpory v práci

Profesionáli v oblasti IT: Obráťte sa na odborníka oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft a využite svoje predplatné služby TechNet (EN)
Ako odberateľ služieb TechNet Plus máte oprávnenie na poskytnutie podpory pri dvoch (2) doplnkových incidentoch a na zľavu vo výške 20 % z každej ďalšej telefonickej podpory incidentov, ktorú si zakúpite. Ďalšie informácie.

Vývojári: Obráťte sa na odborníka oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft a využite svoje predplatné služby MSDN (EN)
Ako odberateľ služieb MSDN môžete mať v závislosti od predplatenej úrovne oprávnenie na poskytnutie technickej podpory pri štyroch (4) incidentoch. Tieto incidenty technickej podpory je možné využiť na riešenie problémov s prerušením a opravou v inom než produkčnom prostredí a sú rovnocenné incidentom platenej profesionálnej technickej podpory. Incident technickej podpory môžete využiť na hľadanie riešenia problému s produkciou, ak dokážete replikovať tento problém v inom než produkčnom prostredí. Ďalšie informácie.

Zákazníci so štatútom Microsoft Premier Customer: Navštívte lokalitu Microsoft Premier Online (MPO), kde nájdete zdroje informácií o riešení problémov alebo môžete nahlásiť incident online
Podnikoví zákazníci s kontom Premier môžu navštíviť lokalitu Microsoft Premier Online (MPO) a vyhľadať informácie týkajúce sa riešenia problémov alebo môžu riešiť incident technickej podpory s odborníkom oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Partneri spoločnosti Microsoft: Získajte prístup k neobmedzenej technickej podpore online prostredníctvom siete Microsoft Partner Network
Partneri spoločnosti Microsoft môžu získať prístup k neobmedzenej technickej podpore online prostredníctvom siete Microsoft Partner Network.

Microsoft Software Assurance
Získajte multilicencie a ďalšie výhody s programom Microsoft Software Assurance.

Ďalšie informácie

Používanie systému Windows XP

Pomocník a postupy pre systém Windows XP
Navštívte stránky centra Pomocník a postupy pre systém Windows XP, kde nájdete ďalšie informácie.

Rozdiely medzi 32-bitovou alebo 64-bitovou verziou operačného systému Windows
Naučte sa určiť, či máte v počítači 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu operačného systému Windows.

Použitie tohto riešenia Fix it na povolenie príkazu Spustiť ako v systéme Windows XP (EN)
Naučte sa povoliť a používať príkaz Spustiť ako pri spúšťaní programov v systéme Windows.

Manuálne odstránenie programov z ovládacieho panela
Získajte návod na manuálne odstránenie programov z položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli.

Zmena priradení písmen jednotiek v systéme Windows XP
Podľa týchto krokov zmeňte priradenia písmen jednotiek.

Inovácia na Windows 8

Zakúpte si Windows 8
Získajte Windows 8 ešte dnes a spolu s ním aj lepšie zabezpečenie.

Inovujte na Windows 8 pomocou Asistenta pri inovácii
Asistent pri inovácii na systém Windows 8 skontroluje pripravenosť aktuálneho počítača na Windows 8 a následne vytvorí správu o kompatibilite.

Životný cyklus technickej podpory

Ďalšie informácie o životnom cykle technickej podpory systému Windows XP

Stránka zásad životného cyklu technickej podpory
Na stránke zásad životného cyklu technickej podpory poskytovanej spoločnosťou Microsoft sú uvedené pokyny spoločnosti Microsoft pre technickú podporu produktov od dostupnosti produktu až po koniec životného cyklu technickej podpory.

Technická podpora pre balík Windows XP SP2 sa skončila (EN)
Technická podpora pre balík Windows XP Service Pack 2 (SP2) sa skončila 13. júla 2010.

Zásady životného cyklu technickej podpory systému Windows XP
Prečítajte si informácie o zásadách životného cyklu technickej podpory pre skupinu produktov systému Windows XP.

Zobrazenie informácií o životnom cykle technickej podpory

Prehľad základných skutočností životného cyklu technickej podpory pre systém Windows
Prečítajte si dôležité dátumy a informácie o životnom cykle technickej podpory pre produkty systému Windows.

Končí sa podpora pre niektoré verzie systému Windows
Zistite, ako skontrolovať nainštalovanú verziu a balík Service Pack.

Posledné hodnotenie : 2. októbra 2013