PC Talk: Giải pháp cho người dùng máy tính mới

Giới thiệu

PC Talk” là một danh mục các bài viết mới được thiết lập chủ yếu là cho những người dùng máy tính mới.

Các bài viết trong PC Talk được viết dưới dạng một cuộc trò chuyện giữa 2 người: một người dùng mới đặt câu hỏi về sự cố mà người đó gặp phải trên máy tính và người thứ hai có thể là một chuyên gia và có thể cung cấp các câu trả lời cùng với các lời khuyên về cách giúp khắc phục sự cố.

Các bài viết này được viết theo cách thân mật và bao gồm một số ảnh chụp màn hình giúp dễ dàng tham khảo.

Để duyệt các giải pháp trong PC Talk của chúng tôi theo sản phẩm, hãy chọn một tuỳ chọn ở bên trái.
Chúng tôi hy vọng các giải pháp này sẽ giúp giải quyết các vấn đề của bạn. Hãy nhớ cung cấp phản hồi, được đặt ở cuối, để giúp cải thiện bài viết. Xin cám ơn.

Windows 7

PC-talk Windows 7

Windows Vista

PC Talk - Windows

Office 2007

PC Talk Articles - Office 2007

Internet Explorer

PC Talk Articles - Internet Explorer

Duyệt lại lần sau cùng : 17 Tháng Năm 2012