วินิจฉัยและแก้ไขปัญหา USB ของ Wndows โดยอัตโนมัติ

วินิจฉัยและซ่อมแซมเกี่ยวกับปัญหา USB ทั่วไปโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างได้แก่ธัมบ์ไดรฟ์, ฮาร์ดไดรฟ์ USB และเครื่องพิมพ์ USB
จะมีการแก้ไขอะไร
  • อุปกรณ์เสียง USB, ที่จัดเก็บ และการพิมพ์ที่ไม่เปิดไดรฟ์เมื่อใช้กล่องโต้ตอบการเอาฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภัย
ทำงานบน
  • Microsoft Windows XP
  • Windows 7
  • Windows Vista
นำไปใช้กับ
  • Microsoft Windows XP
  • Windows 7
  • Windows Vista
Microsoft Fix it
คำแนะนำในการเรียกใช้
  • คลิกปุ่ม เรียกใช้เดี๋ยวนี้ ด้านล่าง
  • จากนั้นปฏิบัติตามพร้อมท์บนหน้าจอเพื่อเริ่มการทำงาน
เรียกใช้เดี๋ยวนี้
error
 ขออภัย ระบบปฏิบัติของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft Fix it ในขณะนี้