Diagnostisera och åtgärda automatiskt USB-problem i Windows

Diagnostisera och reparera automatiskt vanliga USB-problem. Till exempel med USB-flashminnen, USB-hårddiskar och USB-skrivare.
Korrigeringar som utförs
  • USB-enheter för uppspelning av ljud, för lagring och för utskrift som inte går att mata ut från dialogrutan Säker borttagning av maskinvara.
Körs på
  • Microsoft Windows XP
  • Windows 7
  • Windows Vista
Gäller för
  • Microsoft Windows XP
  • Windows 7
  • Windows Vista
Microsoft Fix it
Instruktioner för körning
  • Klicka på knappen Kör nu nedan.
  • Följ sedan instruktionerna på skärmen för att starta
Kör
error
 Vi beklagar, men ditt operativsystem stöds inte av Microsoft Fix it just nu.