แก้ไขปัญหาความปลอดภัยเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับWindows อัตโนมัติ

วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติด้วยความปลอดภัยใน Windows เช่น UAC (User Account Control), Windows Firewall หรือ Data Execution Protection (DEP) เพื่อปกป้องภัยคุกคามความปลอดภัย
จะมีการแก้ไขอะไร
 • ตรวจสอบคุณลักษณะความปลอดภัยของ Windows และเปิดใช้คุณลักษณะเหล่านั้นหากต้องการ
 • ตัวกรองฟิชชิ่งหรือตัวกรอง Smartscreen
 • User Account Control (UAC)
 • Data Execution Prevention (DEP)
 • Windows Firewall
 • สถานะและการอัพเดตโปรแกรมป้องกันไวรัส
ทำงานบน
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
นำไปใช้กับ
 • Virus and Security
Microsoft Fix it
คำแนะนำในการเรียกใช้
 • คลิกปุ่ม เรียกใช้เดี๋ยวนี้ ด้านล่าง
 • จากนั้นปฏิบัติตามพร้อมท์บนหน้าจอเพื่อเริ่มการทำงาน
เรียกใช้เดี๋ยวนี้
error
 ขออภัย ระบบปฏิบัติของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft Fix it ในขณะนี้