Lösa säkerhetsproblem för att skydda Windows automatiskt

Diagnostisera och åtgärda automatiskt säkerhetsproblem i Windows, exempelvis Kontroll av användarkonto, Windows-brandväggen eller dataexekveringsskydd, för att förhindra säkerhetshot.
Korrigeringar som utförs
 • Kontrollerar säkerhetsfunktionerna i Windows och aktiverar dem om det behövs
 • Nätfiske- eller SmartScreen-filter
 • Kontroll av användarkonto
 • Dataexekveringsskydd
 • Windows-brandväggen
 • Status och uppdateringar av virusskydd
Körs på
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
Gäller för
 • Virus and Security
Microsoft Fix it
Instruktioner för körning
 • Klicka på knappen Kör nu nedan.
 • Följ sedan instruktionerna på skärmen för att starta
Kör
error
 Vi beklagar, men ditt operativsystem stöds inte av Microsoft Fix it just nu.