תקן את Windows Search: השירות לא פועל, קורס או שאינו מחזיר תוצאות

תקן אוטומטית בעיות בחיפוש של Windows, כאשר החיפוש אינו מופעל, אינו פועל כצפוי או כאשר החיפוש אינו מציג תוצאות.
מה הכלי מתקן
 • החיפוש של Windows אינו מציג תוצאות
 • החיפוש של Windows קורס
 • החיפוש של Windows לא מופעל
 • בעיות כלליות בחיפוש של Windows
 
פועל ב
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
חל על
 • Windows Desktop Search
 • Windows Desktop Search
Microsoft Fix it
הוראות להפעלה
 • לחץ על הלחצן הפעל כעת למטה.
 • לאחר מכן, פעל בהתאם להנחיות ההפעלה
הפעל כעת
error
 מצטערים, אך מערכת ההפעלה שברשותך אינה נתמכת על-ידי Microsoft Fix it במועד זה.