Re?avanje Windows Photo Gallery problema za Windows 7 i Vista

Automatski dijagnostikujte i re?ite probleme kada prikazujete fotografije i projekcije slajdova pomo?u Windows foto-galerije i ?uvara ekrana.
Problemi koje otklanja
 • Performanse sistema su spore kada se prikazuje TIFF datoteka na vi?e stranica
 • Nije mogu?e pregledati slike u Windows foto-galeriji
 • Boja pregleda pre ?tampanja slike u Windows foto-galeriji je obrnuta
 • Slike se ne prikazuju pri pokretanju projekcije slajdova u Windows foto-galeriji za operativni sistem Windows Vista
 • Preuzimanje albuma Windows Live Foto-galerije vi?e ne funkcioni?e posle nadogradnje sa operativnog sistema Vista na Windows 7
 • Windows Live Foto-galerija prestaje da se odaziva ili se ne pokre?e
 • Slika u Windows foto-galeriji je ?uta na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows Vista
 • ?uvar ekrana ?Fotografije? ne funkcioni?e
 • Iseckani prelazi izme?u slika pri prikazivanju slika pomo?u ?uvara ekrana ?Projekcija slajdova?
Radi na
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
Odnosi se na
 • Windows Live Essentials BYOA
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
 • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
 • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
 ?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.