Spr?sti Windows Photo Gallery problemas Windows 7 ir Vista

Automati?kai diagnozuoja ir sprend?ia problemas, kai rodomos nuotraukos ir skaidri? demonstravimas naudojant ?Windows? fotogalerij? ir ekrano u?skland?.
Kas juo pataisoma
 • Sistemos na?umas sul?t?ja, kai per?i?rimas keleto puslapi? TIFF failas
 • Nepavyksta per?i?r?ti nuotrauk? ?Windows? fotogalerijoje
 • ?Windows? fotogalerijos nuotrauk? spausdinimo per?i?roje spalvos yra pakei?iamos
 • ?Windows? fotogalerijoje paleidus skaidri? demonstravim? sistemoje ?Windows Vista? nerodomos nuotraukos
 • ?Windows Live? fotogalerijos atsi?stas albumas nebeveikia atnaujinus ?Vista? ? ?Windows 7? versij?
 • ?Windows Live? fotogalerija nebeatsako arba nepaleid?iama
 • Kompiuteryje su ?Windows Vista? sistemos ?Windows? fotogalerijoje vaizdas yra geltonas
 • Nuotrauk? ekrano u?sklanda neveikia
 • Kintantys nuotrauk? per?jimai, kai nuotraukos per?i?rimos naudojant skaidri? demonstravimo ekrano u?skland?
Veikia
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
Taikoma
 • Windows Live Essentials BYOA
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
 • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
 • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
 Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.