แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อของ Zune (HD) player หรือ Windows Phone 7

วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติกรณีที่ระบบไม่รู้จักหรือตรวจไม่พบ Windows Phone 7, Zune หรืออุปกรณ์ Zune HD เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพีซี
จะมีการแก้ไขอะไร
 • ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุม
 • โปรแกรมควบคุมล้าสมัยแล้ว
 • อุปกรณ์ไม่พบข้อผิดพลาด
 • อุปกรณ์และการตรวจหาอุปกรณ์ในการบล็อกตัวกรองคลาส         
ทำงานบน
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
นำไปใช้กับ
 • Zune 30GB Digital Media Player
 • Zune 4GB Digital Media Player
 • Zune 80GB Digital Media Player
 • Zune 8GB Digital Media Player
 • Zune 16GB Digital Music Player
 • Zune 120GB Digital Media Player
 • Zune HD 16GB
 • Zune HD 32GB
 • Windows Phone 7
 • Zune HD 64GB
Microsoft Fix it
คำแนะนำในการเรียกใช้
 • คลิกปุ่ม เรียกใช้เดี๋ยวนี้ ด้านล่าง
 • จากนั้นปฏิบัติตามพร้อมท์บนหน้าจอเพื่อเริ่มการทำงาน
เรียกใช้เดี๋ยวนี้
error
 ขออภัย ระบบปฏิบัติของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft Fix it ในขณะนี้