Zune HD atska?ot?ja/Windows Phone 7 savienojuma probl?mu labo?ana

Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet probl?mas, kad Windows Phone 7, Zune vai Zune HD ier?ce netiek atpaz?ta vai noteikta, to pievienojot datoram.
K?das probl?mas tiek nov?rstas
 • Nav instal?ts draiveris
 • Novecoju?i draiveri
 • K??das, kad ier?ce nav atrasta
 • Ier?ces un kla?u filtra blo???anas ier?ces noteik?ana         
Darbojas kur
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
Attiecas uz
 • Zune 30GB Digital Media Player
 • Zune 4GB Digital Media Player
 • Zune 80GB Digital Media Player
 • Zune 8GB Digital Media Player
 • Zune 16GB Digital Music Player
 • Zune 120GB Digital Media Player
 • Zune HD 16GB
 • Zune HD 32GB
 • Windows Phone 7
 • Zune HD 64GB
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
 • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
 • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
 Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.