Spr?sti Windows Media leistuvo, laikmen?, bibliotek? problemas

Automati?kai spr?skite ?Windows Media? leistuvo problemas, kai leistuvo nepavyksta paleisti, neveikia srautinis perdavimas arba kai negalite nar?yti ar ie?koti medijos.
Kas juo pataisoma
 • ?Windows Media? leistuvas gali b?ti netinkamai nustatytas ir veikti kitaip, nei tikit?s. ?Windows Media? leistuvas gali paleisti pirm?j? s?rank? ir pataisyti parametrus.
 • Gali b?ti sugadinti ?Windows Media? tinklo srautinio perdavimo parametrai. Tai neleid?ia paleisti srautiniu b?du perduodamo vaizdo ar garso ?ra?o.
 • Gali b?ti sugadinta ?Windows Media? leistuvo biblioteka. D?l to ?Windows Media? leistuve gali kilti nar?ymo po medij? ir ie?kos problem?.
 • ?Nero? vaizdo ?ra?? ?ra?ymo priedas n?ra suderinamas su ?Windows Media? leistuvo 11 arba naujesne versija, tod?l ?i programa gali u?strigti ar nebeatsakyti.
 • ?Windows Media? leistuvo 11 versijos nepavyksta paleisti arba kai kurie vartotojo s?sajos elementai yra tu?ti.
 • CD/DVD leistuvas neveikia su ?Windows Media? leistuvu.
 • Nepavyksta ?diegti ?Windows Media Player? 10 arba 11 versijos.         
 • Vaizdo ?ra?ai rodo ?PICVideo M-JPEG 3, www.accusoft.com? arba ?PICVIDEO, WWW.JPG.COM? perdang?.
Veikia
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
Taikoma
 • Windows Media Player 10
 • Windows Media Player 11
 • Windows Media Player 12
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
 • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
 • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
 Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.