Επιδιόρθωση βίντεο, μέσων ή βιβλιοθηκών του Windows Media Player

Να γίνεται αυτόματη επιδιόρθωση των προβλημάτων του Windows Media Player, όταν το πρόγραμμα αναπαραγωγής δεν ξεκινάει, όταν η ροή δεν λειτουργεί ή όταν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για πολυμέσα.
Τι επιδιορθώνει
 • Το Windows Media Player ίσως να μην έχει ρυθμιστεί σωστά και να μην εκτελείται όπως αναμένεται. Το Windows Media Player ενδέχεται να πρέπει να εκτελέσει τη ρύθμιση πρώτης φοράς, για να διορθώσει τις ρυθμίσεις.
 • Οι ρυθμίσεις για τη ροή δικτύου Windows Media ενδέχεται να είναι κατεστραμμένες. Αυτό εμποδίζει την αναπαραγωγή βίντεο ή ήχου σε ροή.
 • Η βιβλιοθήκη του Windows Media Player ενδέχεται να είναι κατεστραμμένη. Αυτό προκαλεί προβλήματα αναζήτησης στο Windows Media Player.
 • Η Προσθήκη εγγραφής βίντεο Nero δεν είναι συμβατή με το Windows Media Player 11 ή νεότερες εκδόσεις και ενδέχεται να προκαλέσει σφάλμα ή διακοπή απόκρισης του Windows Media Player 11 ή νεότερων εκδόσεων.
 • Το Windows Media Player 11 δεν ξεκινάει ή ορισμένα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη είναι κενά.
 • Η συσκευή αναπαραγωγής CD/DVD δεν λειτουργεί με το Windows Media Player.
 • Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του Windows Media Player 10 ή 11.         
 • Στα βίντεο εμφανίζεται η επικάλυψη "PICVideo M-JPEG 3, www.accusoft.com" ή "PICVIDEO, WWW.JPG.COM".
Εκτελείται σε
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
Ισχύει για
 • Windows Media Player 10
 • Windows Media Player 11
 • Windows Media Player 12
Microsoft Fix it
Οδηγίες για εκτέλεση
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Άμεση εκτέλεση παρακάτω
 • Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα
Άμεση εκτέλεση
error
 Λυπούμαστε, αλλά το λειτουργικό σας σύστημα δεν υποστηρίζεται από το Microsoft Fix it προς το παρόν.