Автоматично диагностициране и отстраняване на проблеми, свързани със защитната стена на Windows

Автоматично отстраняване на проблеми със защитната стена на Windows, като например когато Windows не може да стартира услугата на защитната стена на Windows (0x5), когато липсва услугата BFE или когато не работи отдалечената помощ на Windows.
Какви неизправности отстранява...
 • Защитната стена на Windows не е защитната стена по подразбиране
 • Защитната стена на Windows не стартира
 • Windows не е успял да стартира защитната стена на Windows Специфична за услугата грешка 5 (0x5)
 • Отдалечената помощ не работи, тъй като е блокирана от защитната стена на Windows
 • Нямате достъп до споделените файлове и принтери, тъй като споделянето е блокиране от защитната стена на Windows
 • Услугата BFE липсва
 • Защитната стена не може да стартира Код на грешката 80070424
Изпълнява се на...
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
Отнася се за...
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
Microsoft Fix it
Инструкции за стартиране
 • Натиснете бутона "Стартиране" по-долу
 • След това следвайте подканите на екрана, за да стартирате
Стартиране
error
 Съжаляваме, но вашата операционна система в момента не се поддържа от Microsoft Fix.