Diagnostisera och reparera automatiskt problem med filer och mappar i Windows

Diagnostisera och reparera automatiskt problem med filer och mappar i Windows, som ta bort filer eller mappar från papperskorgen, kopiera, flytta, byta namn på eller ta bort en fil.
Korrigeringar som utförs
 • Du kan inte tömma papperskorgen eller ta bort en fil eller mapp i papperskorgen.
 • När du försöker byta namn på eller ta bort en fil visas följande felmeddelande: "Filen eller mappen finns inte".
 • När du kopierar, flyttar, byter namn på eller tar bort en fil på en nätverksresurs visas följande felmeddelande: "Ett nätverks- eller filbehörighetsfel har uppstått. Nätverksförbindelsen kanske är bruten" eller "Mappen finns inte. Kanske har den flyttats eller tagits bort. Vill du skapa den?"
 • Visningsinställningarna eller anpassningarna för en eller flera mappar kan saknas eller vara felaktiga.
 • Du kan inte använda kortkommandon för att markera fler än ett objekt i Utforskaren i Windows, eller också kan du inte markera flera objekt i ett fönster i Utforskaren genom att hålla ned SKIFT- eller CTRL-tangenten medan du klickar på objekten.
 • Vissa ikoner i Den här datorn, i Utforskaren, på skrivbordet och i verktygsfältet Snabbstart ändras slumpmässigt.
Körs på
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
Gäller för
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
Microsoft Fix it
Instruktioner för körning
 • Klicka på knappen Kör nu nedan.
 • Följ sedan instruktionerna på skärmen för att starta
Kör
error
 Vi beklagar, men ditt operativsystem stöds inte av Microsoft Fix it just nu.