Automatická diagnostika a oprava problémov so súbormi a priečinkami systému Windows

Automatická diagnostika a oprava problémov so súbormi a priečinkami v systéme Windows, napríklad v súvislosti s odstraňovaním súborov alebo priečinkov z Koša, s kopírovaním, premiestňovaním, premenúvaním alebo odstraňovaním súborov.
Predmet opravy
 • Nepodarilo sa vám vyprázdniť Kôš alebo odstrániť súbor či priečinok v Koši.
 • Pri pokuse o premenovanie alebo premiestnenie súboru sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie: Súbor alebo priečinok neexistuje.
 • Pri kopírovaní, premiestňovaní, premenúvaní alebo odstraňovaní súboru zo zdieľaného miesta v sieti sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie: Vyskytla sa chyba povolení pre sieť alebo súbory. Sieťové pripojenie sa zrejme prerušilo. alebo Priečinok neexistuje. Súbor bol pravdepodobne premiestnený alebo odstránený. Chcete ho vytvoriť?
 • Nastavenie a prispôsobenie zobrazení pre jeden alebo viaceré priečinky sa pravdepodobne stratili alebo sú nesprávne.
 • V programe Windows Prieskumník sa vám nepodarilo vybrať viaceré položky pomocou klávesových skratiek alebo v okne programu Windows Prieskumník vybrať viaceré položky pomocou podržania klávesu SHIFT alebo klávesu CTRL a kliknutia na dané položky.
 • Niektoré ikony v priečinku Tento počítač, v programe Windows Prieskumník, na pracovnej ploche alebo na paneli Rýchle spustenie sa náhodne zmenili.
Pracuje v systéme
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
Vzťahuje sa na
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
Microsoft Fix it
Inštrukcie na spustenie
 • Kliknite na tlačidlo Spustiť teraz nižšie
 • Spustenie následne vykonajte podľa výziev zobrazených na obrazovke
Spustiť teraz
error
 Ľutujeme, ale váš operačný systém nie je v súčasnosti v službe Microsoft Fix it podporovaný.