Automati?kai diagnozuojamos ir sprend?iamos ?Windows? fail? ir aplank? problemos

Automati?kai diagnozuoja ir sprend?ia ?Windows? fail? ir aplank? problemas, pavyzd?iui, naikinant failus arba aplankus i? ?iuk?lin?s arba bandant kopijuoti, perkelti, pervardyti arba panaikinti fail?.
Kas juo pataisoma...
 • Negalite i?valyti ?iuk?lin?s arba panaikinti ?iuk?lin?je esan?io failo ar aplanko.
 • Bandant pervardyti arba perkelti fail? rodomas toks klaidos prane?imas: ?Tokio failo arba aplanko n?ra?.
 • Kopijuodami, perkeldami, pervardydami arba naikindami tinkle bendrinam? fail? gaunate ?? klaidos prane?im?: ?Tinklo arba failo leidimo klaida. Gali b?ti nutr?k?s tinklo ry?ys? arba ?Tokio aplanko n?ra. Failas gali b?ti perkeltas arba panaikintas. Ar norite j? sukurti??
 • J?s? vieno arba daugiau aplank? rodinio parametrai arba tinkinimai gali b?ti ding? arba neteisingi.
 • Negalite naudoti spar?i?j? klavi?? nor?dami pasirinkti daugiau nei vien? ?Windows Explorer? element? arba negalite pasirinkti keleto element? ?Windows Explorer? lange laikydami paspaust? klavi?? SHIFT arba CTRL ir spustel?dami elementus.
 • Kai kurios piktogramos lange ?Mano kompiuteris?, ?Windows Explorer?, darbalaukyje arba meniu greitosios paleisties juostoje kei?iasi atsitiktine tvarka.
Veikia...
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
Taikoma...
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
 • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
 • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
 Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.