Re?enje Windows problema sa prikazom, ne?itljiv tekst na monitoru

Automatski dijagnostifikujte i popravite problem koji uti?e na kvalitet prikaza i ?itljivost teksta.
Problemi koje otklanja
 • Upravlja?ki program grafi?ke kartice ne podr?ava WDDM ili nije instaliran.
 • Postavke prikaza nisu optimalne za monitor.
 • Postavke boja prikaza moraju da se kalibri?u.
 • Tekst je zamagljen i te?ko se ?ita.

Radi na
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
Odnosi se na
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows 8
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
 • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
 • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
 ?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.