แก้ไขปัญหาการใช้พลังงานและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่แลปท็อป

ตรวจพบค่าติดตั้งของระบบแบบอัตโนมัติซึ่งมีผลต่อการใช้พลังงาน เช่น ค่าติดตั้งช่วงหมดเวลาใช้งานและสลีป ค่าติดตั้งการแสดงผล และโปรแกรมรักษาหน้าจอ และเรียกคืนค่าเหล่านั้นกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น
จะมีการแก้ไขอะไร
 • ตั้งค่าช่วงเวลาก่อนที่คอมพิวเตอร์จะกลับไปสลีปไว้นานเกินไป
 • ใช้โปรแกรมรักษาหน้าจอแทนค่าติดตั้งของคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าสู่โหมดสลีป
 • ตั้งค่าความสว่างของการแสดงผลไว้สูงเกินไป
 • ตั้งค่าแผนการใช้พลังงานให้เป็นแผนการใช้พลังงานที่มีประสิทธิผล
 • ไม่ได้ปรับแต่งอะแดปเตอร์ไร้สายไว้สำหรับการประหยัดพลังงาน
 • ตั้งค่าสถานะของหน่วยประมวลผลต่ำสุดไว้สูงเกินไป
ทำงานบน
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
นำไปใช้กับ
 • Windows technologies
Microsoft Fix it
คำแนะนำในการเรียกใช้
 • คลิกปุ่ม เรียกใช้เดี๋ยวนี้ ด้านล่าง
 • จากนั้นปฏิบัติตามพร้อมท์บนหน้าจอเพื่อเริ่มการทำงาน
เรียกใช้เดี๋ยวนี้
error
 ขออภัย ระบบปฏิบัติของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft Fix it ในขณะนี้