Spr?sti ne?iojamojo kompiuterio energijos suvartojimo problemas

Automati?kai aptinka sistemos parametrus, kurie gali tur?ti ?takos energijos s?naudoms, pvz., skirtojo laiko ir miego re?imo parametrus, ekrano parametrus ir u?sklandas, bei atkuria j? numatytuosius parametrus.
Kas juo pataisoma...
 • Nustatytas per ilgas laikotarpis, kol ?sijungia kompiuterio miego re?imas
 • U?uot nusta?ius kompiuterio miego re?im?, naudojama ekrano u?sklanda
 • Nustatytas per didelis ekrano ry?kumas
 • Nustatytas ne pats efektyviausias energijos s?naud? planas
 • Belaidis adapteris n?ra optimizuotas taupiai naudoti energij?
 • Nustatyta per auk?ta minimali procesoriaus b?sena
Veikia...
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Taikoma...
 • Windows technologies
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
 • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
 • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
 Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.