Βελτίωση κατανάλωσης, αύξηση διάρκειας μπαταρίας laptop

Αυτόματος εντοπισμός ρυθμίσεων συστήματος που μπορούν να επηρεάσουν την κατανάλωση ισχύος, όπως ρυθμίσεις χρονικού ορίου και αναστολής λειτουργίας, οθόνης, προφυλάξεων οθόνης και επαναφορά τους στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Τι επιδιορθώνει
 • Έχει ρυθμιστεί πολύ μεγάλη η περίοδος χρόνου που απαιτείται για την αναστολή λειτουργίας του υπολογιστή
 • Χρησιμοποιείται η προφύλαξη οθόνης αντί να αναστέλλεται η λειτουργία του υπολογιστή
 • Η ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης είναι πολύ υψηλή
 • Το σχέδιο παροχής ενέργειας δεν έχει ρυθμιστεί για την πιο αποδοτική χρήση
 • Ο ασύρματος προσαρμογέας δεν είναι βελτιστοποιημένος για εξοικονόμηση ενέργειας
 • Η ρύθμιση της κατάστασης ελάχιστων επιδόσεων είναι πολύ υψηλή
Εκτελείται σε
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Ισχύει για
 • Windows technologies
Microsoft Fix it
Οδηγίες για εκτέλεση
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Άμεση εκτέλεση παρακάτω
 • Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα
Άμεση εκτέλεση
error
 Λυπούμαστε, αλλά το λειτουργικό σας σύστημα δεν υποστηρίζεται από το Microsoft Fix it προς το παρόν.