Решаване на проблеми с консумацията на енергия и удължаване на живота на батерията на лаптопа

Автоматично откриване на настройки на системата, които може да оказват влияние върху консумацията на енергия, например настройките за време за изчакване и режим на заспиване, настройките на дисплея и скрийнсейвърите, и възстановяване на техните стойности по подразбиране.
Какви неизправности отстранява
 • Зададеният период от време, след което компютърът да преминава в режим на заспиване, е прекалено дълъг
 • Използва се скрийнсейвър, вместо компютърът да се настрои за преминаване в режим на заспиване
 • Зададената яркост на дисплея е прекалено висока
 • Зададеният план за управление на захранването не е най-ефективният
 • Безжичният адаптер не е оптимизиран за икономия на енергия
 • Зададеното минимално бързодействие на процесора е твърде високо
Изпълнява се на
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Отнася се за
 • Windows technologies
Microsoft Fix it
Инструкции за стартиране
 • Натиснете бутона "Стартиране" по-долу
 • След това следвайте подканите на екрана, за да стартирате
Стартиране
error
 Съжаляваме, но вашата операционна система в момента не се поддържа от Microsoft Fix.