แก้ไขปัญหา IE/Windows: วิดีโอค้าง ขัดข้อง หรือไม่ทำงาน

วินิจฉัยหรือระบุตัวแปลงสัญญาณแบบอัตโนมัติที่อาจเป็นสาเหตุทำให้ Windows ไม่มีเสถียรภาพหรือหยุดการตอบสนอง Windows ใช้ตัวแปลงสัญญาณเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ดูเสียงดิจิตอลและกระแสข้อมูลวิดีโอใน Windows, Internet Explorer และ media players
จะมีการแก้ไขอะไร...
 • Internet explorer ล้มเหลวหรือหยุดทำงานขณะที่เล่นวิดีโอ
 • แอ็พพลิเคชัน Windows อื่นล้มเหลวหรือหยุดทำงานขณะเล่นวิดีโอ
 • Windows ไม่เสถียรภาพหรือไม่ตอบสนองเมื่อดูวิดีโอ
ทำงานบน...
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows XP
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows 8
นำไปใช้กับ...
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Media Player 10
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Media Player 11
 • Windows Media Player 11 for Win XP
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Media Player 12
Microsoft Fix it
คำแนะนำในการเรียกใช้
 • คลิกปุ่ม เรียกใช้เดี๋ยวนี้ ด้านล่าง
 • จากนั้นปฏิบัติตามพร้อมท์บนหน้าจอเพื่อเริ่มการทำงาน
เรียกใช้เดี๋ยวนี้
error
 ขออภัย ระบบปฏิบัติของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft Fix it ในขณะนี้