Odkaz nefunguje, nesprávny systémový čas, chyba 0x80072f8f

Automatické zistenie a oprava problémov súvisiacich s bežnou údržbou počítača, ako sú poškodené odkazy na pracovnej ploche, nepoužívané ikony, chyby diskových zväzkov alebo nesprávne zobrazenie systémového času.
Predmet opravy
 • Problémy s odkazmi a ikonami na pracovnej ploche
  • Odkazy na pracovnej ploche sú nefunkčné alebo poškodené
  • Ikony na pracovnej ploche sú poškodené alebo sa počas posledných 3 mesiacov nepoužívali
  • Položky spúšťané pri spustení systému sú nefunkčné alebo poškodené
 • Úlohy vykonávané pri údržbe systému
  • Opravou chýb diskových zväzkov, ako sú napríklad chybné sektory, stratené klastre, chyby navzájom prepojených súborov alebo chyby adresárov, sa uvoľní miesto na disku
  • Odstránením správ o chybách a položiek histórie riešenia problémov starších ako 1 mesiac sa uvoľní miesto na disku
  • Nastaví sa správny systémový čas a vykoná sa synchronizácia systémových hodín s časovým serverom
 • Zobrazia sa nasledujúce chyby:
  • Chyba služby Windows Update 0x80072F8F
  • Položka, na ktorú odkazuje táto skratka, bola odstránená
Pracuje v systéme
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Vzťahuje sa na
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Microsoft Fix it
Inštrukcie na spustenie
 • Kliknite na tlačidlo Spustiť teraz nižšie
 • Spustenie následne vykonajte podľa výziev zobrazených na obrazovke
Spustiť teraz
error
 Ľutujeme, ale váš operačný systém nie je v súčasnosti v službe Microsoft Fix it podporovaný.