Neveikia nuoroda, neteisingas sistemos laikas, klaida 0x80072f8f

Automati?kai nustato ir sprend?ia bendr?sias prie?i?ros problemas, pavyzd?iui, sugadintas darbalaukio nuorodas, nenaudojamas piktogramas, disko tomo klaidas ir rodom? neteising? sistemos laik?.
Kas juo pataisoma
 • Problemos d?l darbalaukio nuorod? ir piktogram?
  • Darbalaukio nuorodos neveikia arba yra sugadintos
  • Darbalaukio piktogramos sugadintos arba nebuvo naudojamos 3 m?nesius
  • Paleisties elementai neveikia arba yra sugadinti
 • Sistemos prie?i?ros u?duotys
  • Atlaisvinama vietos diske i?taisant disko tomo klaidas, tokias kaip blogi sektoriai, dingusios kompiuteri? grup?s, kry?miniai failai ir katalog? klaidos
  • Atlaisvinama vietos diske pa?alinant senesnes nei 1 m?nesio klaid? ataskaitas ir sutrikim? ?alinimo retrospektyv?
  • Nustatomas teisingas sistemos laikas, o sistemos laikrodis sinchronizuojamas su laiko serveriu
 • Gausite ?iuos klaid? prane?imus:
  • ?Windows? naujinimo klaida 0x80072F8F
  • Elementas, kur? nurodo ?i nuoroda, yra panaikintas
Veikia
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
Taikoma
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
 • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
 • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
 Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.